olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Odsetek przerwania stosowania leku był wyższy w grupie placebo niż w pozostałych grupach (36% w porównaniu z 30% w grupie otrzymującej dwa razy dziennie BG-12, 28% w grupie otrzymującej 3 razy dziennie BG-12 i 25%). w grupie octanu glatirameru) (tabela S2 w dodatkowym dodatku), podobnie jak odsetek pacjentów, którzy zmienili leczenie na alternatywne leki na stwardnienie rozsiane (odpowiednio 11% w porównaniu z 7%, 8% i 6%). Skuteczność
Kliniczne punkty końcowe
Ryc. 1. Ryc. 1. Wyniki kliniczne po 2 latach w populacji, która zamierza leczyć. Uśrednione wskaźniki nawrotów (panel A) zostały obliczone przy użyciu ujemnego modelu regresji dwumianowej, z korektą dla wyniku podstawowego (mniejszą lub równą 2,0 vs.> 2,0) w rozszerzonej skali stanu niepełnosprawności (EDDS, która mieści się w zakresie od 0 do 10, z wyższymi punktami wskazującymi na większy stopień niepełnosprawności), wiek bazowy (<40 lat w porównaniu z 40 lat lub więcej), region (regiony zostały określone na podstawie nie tylko geografii, ale także rodzaju systemu opieki zdrowotnej dostęp do opieki zdrowotnej w każdym kraju) i liczba nawrotów w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów. Nawroty zostały potwierdzone przez niezależny neurologiczny komitet oceniający. Paski I wskazują 95% przedziały ufności. Wskaźniki zagrożenia dla czasu do progresji niepełnosprawności (Panel B) zostały obliczone przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, z korektą dla wyjściowego wyniku EDSS, poziomu podstawowego (<40 lat w porównaniu z 40 lat lub więcej) i regionu . Szacunkowe proporcje pacjentów z progresją niepełnosprawności po 2 latach to szacunki Kaplana-Meiera.
Tabela 2. Tabela 2. Kliniczne punkty końcowe (populacja ITT) i punkty końcowe MRI (kohorty MRI) podczas badania. Częstotliwość nawrotów stwardnienia rozsianego została znacznie zmniejszona przez dwa razy dziennie i trzy razy na dobę BG-12, z odpowiednio skorygowanym rocznym wskaźnikiem nawrotów po 2 latach (pierwotny punkt końcowy) odpowiednio o 0,22 i 0,20, co stanowi zmniejszenie w stosunku do placebo (w ujęciu rocznym). wskaźnik nawrotów, 0,40) 44% i 51% (P <0,001 dla obu porównań). Octan glatirameru zmniejszył również roczny wskaźnik nawrotów (0,29, względna redukcja, 29% w porównaniu do placebo, P = 0,01) (Figura 1A i Tabela 2). Podobne wyniki uzyskano w czterech analizach wrażliwości, w których zastosowano różne definicje nawrotu lub które zawierały dane po zmianie leków na alternatywne leki, wyniki pokazujące solidność wyników dla pierwotnego punktu końcowego (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
W porównaniu z placebo, dwa razy dziennie BG-12, trzy razy na dobę BG-12 i octan glatirameru znacząco zmniejszały ryzyko nawrotu, o 34% (P = 0,002), 45% (P <0,001) i 29% ( P = 0,01), odpowiednio (Tabela 2). Ocena Kaplana-Meiera dotycząca odsetka pacjentów z nawrotem po 2 latach wyniosła 41% w grupie placebo, w porównaniu z 29%, 24% i 32% w badaniu BG-12 podawanym dwa razy dziennie, trzy razy na dobę BG-12 oraz grupy octanu glatirameru, odpowiednio (ryc [przypisy: dymnica pospolita, objawy pozapiramidowe, badoo gorzów ]

Tags: , ,

No Responses to “Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 5”

 1. Nessie Says:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

 2. Natalia Says:

  Article marked with the noticed of: somatodrol[...]

 3. Lady Killer Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

 4. Lilia Says:

  Article marked with the noticed of: prywatny ośrodek leczenia uzależnień[...]

 5. Teodor Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: badoo gorzów dymnica pospolita objawy pozapiramidowe