olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Podobne wyniki zaobserwowano w analizach wrażliwości (ryc. S5 w dodatkowym dodatku). Progresja niepełnosprawności nie uległa znaczącemu zmniejszeniu przy podawaniu dwa razy na dobę BG-12, trzy razy na dobę BG-12 lub octanu glatirameru w porównaniu z placebo (względna redukcja, 21% [P = 0,25], 24% [P = 0,20], oraz 7% [P = 0,70], odpowiednio) (rys. 1B i tabela 2). Ocena Kaplana-Meiera dotycząca odsetka pacjentów z progresją niepełnosprawności wyniosła 17% w grupie placebo, w porównaniu z 13%, 13% i 16% w grupie otrzymującej BG-12 dwa razy dziennie, trzy razy na dobę BG-12 i glatiramer grupy octanowe, odpowiednio. W uprzednio zaplanowanej analizie wrażliwości, 24-tygodniowy potwierdzony progres niepełnosprawności nie był znacząco zmniejszony w porównaniu z placebo w grupach z glikokrzemianem dwa razy na dobę BG-12, trzy razy na dobę BG-12 i grupami octanu glatirameru (38% [P = 0,06], 33% [ P = 0,12] i odpowiednio 13% [P = 0,55], przy szacowanym odsetku pacjentów z progresją niepełnosprawności wynoszącą 13% w grupie placebo w porównaniu z 8%, 9% i 11% w badaniu BG 2 razy dziennie. 12, trzy razy dziennie BG-12 i grupy octanu glatirameru, odpowiednio (Tabela S3 w Dodatku Uzupełniającym).
Punkty końcowe MRI
W porównaniu z placebo, dwa razy na dobę BG-12, trzy razy na dobę BG-12 i octan glatirameru znacząco zmniejszyły średnią liczbę nowych lub powiększających się zmian hiperintensywnych na obrazach ważonych T2 po 2 latach, o 71%, 73% i 54%, odpowiednio (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela 2, i fig. S6A w dodatkowym dodatku) i zmniejszono średnią liczbę nowych zmian hipointensywnych na obrazach ważonych T1, o 57% (P <0,001), 65% (p <0,001) i 41% (p = 0,002), odpowiednio (tabela 2, i rys. S6B w dodatkowym dodatku). Odsetek pacjentów wolnych od nowych lub powiększających się zmian hiperintensywnych na obrazach ważonych T2 po 2 latach był wyższy przy podawaniu BG-12 dwa razy dziennie (27%), trzy razy na dobę BG-12 (31%) lub octanu glatirameru (24%). ) niż w przypadku placebo (12%); odpowiednie odsetki wolne od nowych zmian hipointensywnych na obrazach ważonych T1 wynosiły 39%, 44% i 34% w porównaniu do 21%.
Szanse na posiadanie większej ilości zmian wzmacniających gadolin po 2 latach również uległy znacznemu zmniejszeniu o dwa razy na dobę BG-12, trzy razy na dobę BG-12 i traktowanie octanem glatirameru w porównaniu z placebo, o 74%, 65% i 61% , odpowiednio (P <0,001 dla wszystkich porównań) (Tabela 2 i Rys. S6C w Dodatku Uzupełniającym).
Korzyści i zagrożenia związane z BG-12 w porównaniu z octanem glatirameru
W wcześniejszym porównaniu względnej skuteczności każdego aktywnego leczenia z placebo, oszacowane efekty leczenia obu dawek BG-12 były liczbowo podobne lub większe niż w przypadku octanu glatirameru w odniesieniu do końcowych punktów skuteczności (Tabela 2). W bezpośredniej ocenie post hoc względnej korzyści BG-12 względem octanu glatirameru, oszacowania i 95% przedziały ufności wykluczały jedność dla niektórych porównań (ryc.
[przypisy: sanvita knurów, polineo, układanie włosów męskich ]

Tags: , ,

No Responses to “Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 6”

  1. Eliza Says:

    Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

  2. Alpha Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: suplement diety[...]

  3. Jeremi Says:

    Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

Powiązane tematy z artykułem: polineo sanvita knurów układanie włosów męskich