olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Nominalne wartości P dla porównań BG-12 dwa razy dziennie i trzy razy na dobę BG-12 z octanem glatirameru były następujące: annualizowany wskaźnik rzutów, odpowiednio P = 0,10 i P = 0,02; nowe lub powiększające się zmiany hiperintensywne na obrazach ważonych T2, P = 0,007 i P = 0,002; nowe zmiany hipointensywne na obrazach ważonych T1, P = 0,08 i P = 0,003; odsetek pacjentów z nawrotem, P = 0,58 i P = 0,09; i czas do progresji niepełnosprawności, P = 0,44 i P = 0,37. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane (populacja bezpieczeństwa). Ogólna częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna we wszystkich grupach badawczych (87 do 94%) (tabela 3). Zdarzenia niepożądane zgłaszane częściej przy stosowaniu BG-12 niż w przypadku spłukiwania z użyciem placebo, zdarzeń żołądkowo-jelitowych (biegunka, nudności i ból w górnej części brzucha), infekcji górnych dróg oddechowych i rumienia. W przypadku opłukiwania, które obejmowało zdarzenia związane z uderzeniem gorąca i uderzeniami gorąca, częstość występowania wynosiła 35% przy podawaniu dwa razy na dobę BG-12 i 28% przy podawaniu trzy razy na dobę BG-12 w porównaniu z 6% w przypadku placebo i 3% w przypadku octanu glatirameru; w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych częstość występowania wynosiła 36% przy podawaniu BG-12 dwa razy na dobę i 41% przy podawaniu trzy razy na dobę BG-12 w porównaniu z 26% w przypadku placebo i 15% w przypadku octanu glatirameru. Flushing i zdarzenia żołądkowo-jelitowe miały u większości pacjentów łagodne lub umiarkowane nasilenie; częstość występowania tych zdarzeń była najwyższa w pierwszym miesiącu badania, a następnie spadała (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym). Zdarzenia niepożądane zgłaszane częściej w grupie otrzymującej octan glatirameru niż w grupie placebo były incydentami związanymi z iniekcją: ból w miejscu wstrzyknięcia (placebo, 0%, octan glatirameru, 8%) i rumień w miejscu wstrzyknięcia (placebo, 0%, octan glatirameru 9%).
Zakażenia odnotowano u 56% pacjentów w obu grupach BG-12 i 50% pacjentów w grupach otrzymujących placebo i octan glatirameru. Zakażenia o częstości co najmniej o 2 punkty procentowe wyższe w grupie pacjentów otrzymujących BG-12 niż w grupie placebo obejmowały zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie dróg moczowych, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok i zapalenie żołądka i jelit. Częstość występowania poważnych zakażeń była niska i podobna (1 do 2%) w różnych grupach; w żadnej grupie nie odnotowano oportunistycznych infekcji.
Ogólnie, częstość występowania działań niepożądanych prowadzących do przerwania stosowania badanego leku była podobna w obu grupach (10% w grupie placebo, 12% w obu grupach BG-12 i 10% w grupie otrzymującej octan glatirameru) (Tabela S4 w Dodatku Dodatek); przerwanie leczenia z powodu nawrotu stwardnienia rozsianego było częstsze w grupie placebo (5%) niż w grupie otrzymującej dwa razy dziennie BG-12 (2%), trzy razy na dobę w grupie BG-12 (<1%) lub grupie z octanem glatirameru (2%). Oprócz nawrotów, jedynymi indywidualnymi zdarzeniami niepożądanymi prowadzącymi do przerwania badania leku u więcej niż 1% pacjentów w dowolnej grupie były spłukiwanie (4% w grupie otrzymującej dwa razy dziennie BG-12 i 2% w grupie trzy razy na dobę). 12 grup) i nudności i biegunki (2% w grupie trzy razy dziennie BG-12).
Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych była również podobna w różnych grupach (Tabela 3)
[więcej w: przegladarka skierowań, polineo, seboradin fitocell ]

Tags: , ,

No Responses to “Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 7”

 1. Crazy Eights Says:

  z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

 2. Mad Irishman Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu tabletki na gardło[...]

 3. Midas Says:

  refundowane przez NFZ

 4. Kinga Says:

  Article marked with the noticed of: kulturystyka[...]

 5. Springheel Jack Says:

  Myślałam że to anemia

Powiązane tematy z artykułem: polineo przegladarka skierowań seboradin fitocell