olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Bisfosfoniany dla osteoporozy – dokąd zmierzamy

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Osteoporoza, choroba charakteryzująca się zmniejszoną masą kostną i zwiększoną kruchością szkieletu, dotyka 10 milionów Amerykanów; kolejne 34 miliony są zagrożone. Bisfosfoniany są szeroko przepisywane w leczeniu osteoporozy; ponad 150 milionów recept zostało wydanych ambulatoriom w latach 2005-2009. Wszystkie bisfosfoniany, które zostały zatwierdzone do leczenia osteoporozy, wykazały silną skuteczność w zapobieganiu złamaniom w badaniach rejestracyjnych trwających od 3 do 4 lat. Niedawno jednak dane dotyczące bezpieczeństwa wzbudziły obawy dotyczące optymalnego czasu stosowania w celu osiągnięcia i utrzymania ochrony przed złamaniami. Prawidłowy wzrost i remodeling kości pociąga za sobą ściśle powiązany proces resorpcji kości i tworzenia nowych kości. Utrata masy kostnej związana z osteoporozą występuje, gdy resorpcja kości przekracza tworzenie kości; Bisfosfoniany zmniejszają resorpcję kości, przez co spowalniają utratę masy kostnej. Farmakologia bisfosfonianów jest złożona. Podczas terapii bisfosfoniany są włączane do nowo powstałej kości i mogą utrzymywać się tam przez wiele lat, poprzez wielokrotne cykle resorpcji i osadzania się kości. W związku z tym pacjenci nadal są narażeni na działanie farmakologiczne aktywności bisfosfonianów długo po zaprzestaniu przyjmowania leku.
Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy są ważnymi problemami dla Food and Drug Administration (FDA). W odpowiedzi na doniesienia po wprowadzeniu do obrotu rzadkich, ale poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z bisfosfonianami, takich jak atypowe złamania kości udowej, martwica kości szczęki i rak przełyku, FDA przeprowadziła systematyczny przegląd długoterminowej skuteczności bisfosfonianów. Podsumowane tutaj wyniki zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zdrowia reprodukcyjnego FDA oraz Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narkotyków i Zarządzania Ryzykiem1. Komitety wspólnie zaleciły aktualizację etykietowania bisfosfonianów, chociaż nie było zgody, że dane nie wspierać ograniczenia prawne dotyczące czasu zażywania narkotyków.
Długoterminowa skuteczność przeciw złamaniu trzech bisfosfonianów w podstawowych badaniach rejestracyjnych i rozszerzających. Przegląd danych przez FDA dotyczył badań, w których leki bisfosfonianowe podawano przez co najmniej 3 lata i które systematycznie i całkowicie rejestrowały dane o złamaniach. W związku z tym skupiliśmy się na trzech długoterminowych próbach przedłużających – FosX, Fosamax Fracture Intervention Trial Long-Term Extension (FLEX), Reclas Health Resultions i Reduced Incidence z rozszerzeniem Zoledronic Acid Once Yearly-Pivotal Fracture Trial (HORIZON-PFT) oraz Actonel Skuteczność kręgu z rozszerzeniem Terapia-Wielonarodowe Leczenie Risedronate (VERT-MN) – w którym czas leczenia wynosił od 6 do 10 lat (patrz tabela). Wszystkie trzy badania stanowiły przedłużenie początkowych prób rejestracji złamań, w których wzięły udział kobiety po menopauzie z podstawowymi złamaniami, niską gęstość mineralną kości T score (-1,5 lub mniej) lub oba. W badaniach FLEX i HORIZON-PFT zastosowano randomizowany projekt wycofania, w którym pacjenci, którzy wcześniej otrzymywali leczenie bisfosfonianami, byli włączani w okresy przedłużania i byli poddawani powtarzanej randomizacji w celu otrzymania placebo lub dalszego leczenia bisfosfonianami.
[patrz też: objawy pozapiramidowe, sanmed kwidzyn, seboradin fitocell ]

Tags: , ,

No Responses to “Bisfosfoniany dla osteoporozy – dokąd zmierzamy”

 1. Sofa King Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: drzwi mroźnicze[...]

 2. Riff Raff Says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 3. Marcelina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: podgrzewacz do kamieni[...]

 4. Hanna Says:

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

Powiązane tematy z artykułem: objawy pozapiramidowe sanmed kwidzyn seboradin fitocell