olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Diagnostyczne sekwencje egzomiczne u osób z ciężką niepełnosprawnością intelektualną AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w Centrum Medycznym Uniwersytetu Radboud w Nijmegen. Rodzice wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu wyrazili pisemną świadomą zgodę. Wykrywanie mutacji
Genomowy DNA wyizolowano z krwi za pomocą zestawu QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen). Exomy zostały wzbogacone o zestaw SOLID zoptymalizowanego zestawu SureSelect Human Exome Kit (Agilent wersja 2, 50Mb), a następnie sekwencjonowanie systemowe SOLiD 4 (Life Technologies). Po zsekwencjonowaniu egzo- rów każdego z triów, wybraliśmy kandydujące mutacje de novo, wykluczając warianty odziedziczone po rodzicach i wybranych kandydatach recesywnych i mutacjach sprzężonych z X za pomocą analizy segregacji (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Mutacje Candida de novo zostały zwalidowane za pomocą konwencjonalnych metod sekwencjonowania Sanger w próbkach DNA uzyskanych od pacjentów i ich rodziców (patrz punkt dotyczący walidacji mutacji de novo w dodatkowym dodatku).
Testowanie genów kandydujących
Ponownie przeanalizowaliśmy wszystkie potencjalne geny zidentyfikowane w tym badaniu pod kątem obecności możliwych mutacji de novo w uprzednio wygenerowanych danych egzomicznych uzyskanych od 10 pacjentów z ciężką niepełnosprawnością intelektualną9. Ponadto, ponownie zsekwencjonowaliśmy pięć genów kandydujących związanych z niepełnosprawnością intelektualną (DYNC1H1, KIF5C , ASH1L, GATAD2B i CTNNB1) przy użyciu wzbogacania w macierzy na połączonych próbkach DNA z drugiej serii 765 pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną. Próbki te zostały wybrane z naszej wewnętrznej kolekcji 5621 próbek od pacjentów z niezdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną (patrz rozdział dotyczący wyboru pacjentów w dodatkowym dodatku). Rodzice tych pacjentów wcześniej wyrazili pisemną świadomą zgodę. Wszyscy pacjenci byli oceniani przez genetyka klinicznego, aby wykluczyć znane przyczyny niepełnosprawności intelektualnej, a analiza układu genomowego nie wykazała przyczynowych wariantów liczby kopii. Wykryte warianty zostały opatrzone adnotacjami i uszeregowano je według ich domniemanego znaczenia dla choroby. Warianty spełniające kryteria priorytetyzacji zostały zatwierdzone za pomocą konwencjonalnego sekwencjonowania Sanger (patrz rozdział dotyczący kontroli ryzyka w Załączniku Uzupełniającym).
Interpretacja potwierdzonych mutacji
Rysunek 1. Rysunek 1. Klasyfikacja wariantów wykrytych u pacjentów z ciężkim upośledzeniem umysłowym (ID). Pomiary w znanych genach autosomalnych recesywnych (AR) uznano za istotne diagnostycznie tylko w przypadku wykrycia biallelicznych, przewidywanych wariantów patogennych. AD oznacza autosomalną dominantę i XL-linkowaną.
Klasyfikowaliśmy mutacje na podstawie istniejących wytycznych dotyczących oceny patogenności wariantów20,21 (ryc. i sekcji dotyczącej klinicznej interpretacji mutacji w dodatkowym dodatku)
[podobne: dewocjonalia kraków, cyklopiroksolamina, koagulacja na podczerwień ]

Tags: , ,

No Responses to “Diagnostyczne sekwencje egzomiczne u osób z ciężką niepełnosprawnością intelektualną AD 3”

 1. Maria Says:

  [..] Cytowany fragment: alergia[...]

 2. Papa Smurf Says:

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

 3. Candy Butcher Says:

  [..] Cytowany fragment: czekolada dla diabetyków[...]

 4. Matylda Says:

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina dewocjonalia kraków koagulacja na podczerwień