Do pochodnych dwubenzoazepinowych o dzialaniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do pochodnych dwubenzoazepinowych o działaniu podobnym do imipraminy ale znacznie szybszym i o minimalnej toksyczności należy nowy lek dwu- benoazepina produkowany jako: Dibenzepin i Noveril. Wyższość dwu- benzoazepiny nad imipraminą ma polegać na skuteczności w postaciach de- presji związanej ze schizofrenią. Poza tym lek nie ma mieć właściwości prze- prowadzania depresji w manię vi postaciach naprzemiennych cyklofrenii. Z objawów ubocznych, poza lekkim drżeniem kończyn przy dużych dawkach powyżej 300 mg dziennie, nie obserwuje się żadnych innych. Dawkowanie wynosi 160-300 mg na dobę. Efekty lecznicze uzyskuje się podobno nawet po 24 godz. Lek produkowany jest w tabletkach po 40 i 80 mg i ampułkach po 20 i 40 mg. Nie posiadamy własnych doświadczeń z tym lekiem. Niewiele jeszcze także wiadomo o jednym z naj nowszych leków – insydonie. Synonimy: Opipramol i Ensidon. Swoje działanie przeciwdepresyjne zawdzięcza insidon podobnemu do imipraminy jądru iminostilbenowemu, przy czym w łańcuchu bocznym dorlano podobny do perfenazyny składnik pipera- zynowy. Dzięki tej kombinacji lek ma działanie przeciwdepresyjne nie ustę- pujące imipraminie i działanie neuroleptyczne. Szczególnie dobrze działa w przypadkach depresji z lękiem i niepokojem. Nadaje się także do zwalcza- nia depresji przebiegającej z zahamowaniem. Lek jest bardzo dobrze znoszony przez chorych i pod tym względem przewyższa nawet imipraminę. Zapobiega bezsenności. Ze względu na łagodne działanie nadaje się dobrze do praktyki przychodnianej. Dawkowanie wynosi 150-200 mg na dobę, przy czym leczenie trzeba prowadzić około miesiąca, a nawet dłużej. Efekt leczniczy widuje się , zazwyczaj po tygodniu. Jeżeli nie ma poprawy do 2-3 tygodni., należy przejść na inny lek przeciwdepresyjny. Pojawienie się objawów ubocznych podobnych zresztą do występujących przy leczeniu imipraminą nie jest wskazaniem do obniżenia dawki. Lek znajduje się w sprzedaży w drażetkach po 50 mg. Jednym z nowszych leków przeciwdepresyjnych jest spokrewniona z imi- praminą pochodna dwubenzocykloheptadienowa amitryptylina. Syno- nimy: Saroten, Laroxyl, Horizon, Tryptanol, ElaviI, Tryptizol i czeski Prothia- den. Lek ma działanie uspokajające, przeciwkonuwulsyjne, antyadrenergiczne, . antycholinergiczne i wzmagające działanie barbituranów. Wpływa korzystnie na nastrój przygnębiony, lękowy i dysforyczny. W stosunku do objawów lęku, niepokoju wewnętrznego i bezsenności działanie amitryptyliny jest znacznie silniejsze niż imipraminy. Uspokojenie chorego i cofanie się zespołu depresyj- nego widzi się często już po dwóch dobach, a najpóźniej do tygodnia. [więcej w: , olejek cbd, Kabiny Sanitarne, odzież dla dzieci ]

Comments are closed.