olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Dzielenie się troską o poprawę dostępu do opieki podstawowej ad

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Nieklelaniści członkowie zespołu muszą zwiększyć zdolność, aby doprowadzić do równowagi popyt i możliwości. W większości podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, nieliniowi członkowie zespołu – zarejestrowane pielęgniarki (RN), asystenci medyczni, pedagodzy zdrowia i inni – nie mają uprawnień do dzielenia się opieką. Członkowie zespołu zazwyczaj realizują opiekę zleconą przez klinicystę. Opieka może być podzielona na trzy obszary: uzupełnianie recept, chroniczne zarządzanie opieką i zarządzanie panelem.
Przykłady stałych zleceń dla zarejestrowanych pielęgniarek do napełniania recept. Wkłady na receptę są ważnym i czasochłonnym obowiązkiem podstawowej opieki zdrowotnej. W większości praktyk lekarze muszą zatwierdzić wszystkie wkłady na receptę. Chociaż pielęgniarki lub asystenci medyczni pomagają klinicystom kontaktując się z aptekami w imieniu klinicystów, nie budują zdolności, ponieważ potrzebny jest czas na uzupełnienie zapasów. W praktyce typu share-the-care krytyczną zmianą workflow byłoby wykorzystanie stałych zleceń napisanych i zatwierdzonych przez lekarzy, co upoważnia nieklliników do wzięcia odpowiedzialności za proces opieki bez angażowania klinicysty. Tabela podaje przykład stałego zlecenia upoważniającego RNs do wzięcia odpowiedzialności za pewne dolewki do leczenia chorób przewlekłych.
Poradnictwo w zakresie problemów związanych ze stylem życia związanych z przewlekłą opieką i przestrzeganiem zaleceń lekarskich jest kolejną czasochłonną czynnością, którą mogą wykonywać nonklinycy przy stałych zamówieniach, co pozwala lekarzom zobaczyć dodatkowych pacjentów i zwiększyć ich moc.
Zarządzanie panelem to podejście, w którym podstawowe praktyki opieki planują oparte na dowodach rutynowe usługi dla całej ich populacji pacjentów. Rejestr pacjentów (baza danych) służy do identyfikacji pacjentów z lukami w opiece (tych, którzy są opóźnieni w rutynowej opiece profilaktycznej lub chronicznej). Stosując zlecenia stałe, nieklelaniści zarządzający panelami mogą zidentyfikować i zlikwidować te luki, zamawiając, na przykład, testy hemoglobiny glikowanej, mammogramy i badania przesiewowe w kierunku raka okrężnicy i odbytu; w przypadku niektórych usług mogą oni zarządzać opieką (na przykład, szczepienia lub egzaminy na stopę dla pacjentów z cukrzycą) – wszystko bez udziału klinicysty. Asystent medyczny może przeszukać rejestr dla kobiet w wieku od 50 do 74 lat (które są zalecane przez Amerykańską Grupę Specjalną ds. Prewencji w celu wykonania mammogramu co 2 lata), skontaktować się z nimi i zamówić swoje mammogramy. Przy stałych zleceniach asystent medyczny mógł niezależnie poinformować kobiety o normalnych wynikach mammografii. Klinicyści byliby zaangażowani tylko wtedy, gdyby mammografia była nienormalna lub w rozmowach z młodszymi kobietami o celowości uzyskania mammografii. Chociaż lekarze mogą czuć się niekomfortowo porzucając te decyzje, duże systemy opieki zdrowotnej, które przyjęły procesy zarządzania panelami, odnotowały poprawę w odsetku pacjentów otrzymujących opiekę opartą na dowodach.
Niektóre praktyki dają prawo do korzystania z usług RN lub farmaceuci, aby zapewnić wszystkim opiekę – edukację pacjenta, poradnictwo w zakresie stylu życia, miareczkowanie leków i doradztwo w zakresie przyjmowania leków – dla niektórych pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą lub hiperlipidemią, dzięki czemu zwiększają swoje możliwości bez nowych wymagań dla lekarzy.
Wiele praktyk podstawowej opieki zdrowotnej z powodzeniem zwiększa wydajność bez dodawania pracy dla klinicystów
[podobne: przegladarka skierowań, nfz poznań przeglądarka, tanie leki apteka internetowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nfz poznań przeglądarka przegladarka skierowań tanie leki apteka internetowa