Gdy zycie psychiczne ulegnie zupelnemu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy życie psychiczne ulegnie zupełnemu rozprzężeniu, chory nie sili się na znalezienie dowodów, tylko po prostu wypo- wiada absurdalne twierdzenia: ma wspaniały głos, niczym Caruso (gdy w rze- czywistości jest zachrypnięty), jest nieśmiertelny, stolec jego jest ambrozją, a mocz nektarem itd. Urojenia wielkościowe takiego niepohamowanego typu noszą nazwę urojeń ekspansywnych. Mogą one promieniować i na otoczenie chorego w tym znaczeniu, że chory osoby -otaczające, członków rodziny i kole- gów zawodowych mianuje wysokimi dygnitarzami, obdarowując ich bez miary i widząc w nich osoby ponadludzkiego rzędu. Pierwiastków wielkościowych można się zresztą dopatrzyć w szeregu innych urojeń, np. urojenia prześla- dowcze przeważnie wiążą się i przekonaniem o własnej wyższości, potędze, piękności, bogactwie, powodzeniu w miłości. Prześladowania stają się wówczas zrozumiałe, gdyż wrogowie działają z zawiści, z zazdrości, z chciwości, z żądzy. Nawet w urojeniach grzeszności i poniżenia dojrzeć można rysy wielkościowe: chory, który widzi w sobie samo zło, uważa siebie za diabła, więcej, za Lucy- fera, za źródło wszelkiego zła na świecie, za króla piekieł. Pewien schizofrenik hitlerowiec twierdził, iż w nocy pokryjomu odciąga mu się nasienie, aby plem- nikami jego zapładniać sztucznie kobiety niższych ras dla uszlachetnienia ich potomstwa.
IDEE NADWARTOŚCI0WE Podobne w strukturze do urojeń, są jednakże jakościowo czymś innym, gdyż nie są zjawiskami chorobliwymi. Są to silnie i w sposób długotrwały uczuciowo naładowane idee, zrośnięte z osobowością i pochłaniające ją. Ludzi owładnię- tych tak całkowicie jedną ideą nazywamy fanatykami, a tę cechę osobo- wości nazywamy fanatyzmem. idee nadwartościowe. nawet jeżeli są z punktu widzenia obiektywnego niedorzeczne, nie są urojeniami, chociaż mogą, ale nie muszą, być sądami błędnymi. Urojenia są bowiem objawem chorobowym, pod- czas gdy idee nadwartościowe są wyrazem prawidłowej, aczkolwiek przeważ- nie psychopatycznej osobowości. Urojenia są bezwzględnie oporne na perswazje, podczas gdy idee nadwartościowe mogą ustąpić lub ulec trwalej korekturze; jeśli osobnika podda się szczególnie intensywnym oddziaływaniom środowiska. Podobieństwo ich leży w ogromnej mocy przekonania, która towarzyszy za- równo urojeniom, jak i ideom nadwartościowym. Mówimy o idei nadwartościc- wej, jeśli ktoś w ciągu wielu lat, nawet cale życie służy z całym oddaniem, poświęceniem, samożaparciem i fanatyzmem jakiejś idei. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, odżywki do rzęs, trener personalny ]

Comments are closed.