olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Implikacje dla ACO wariantów wzrostu wydatków

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Programy ACO (Medicare Pioneer and Shared Savings Accountable Care Organisation) oferują organizacjom opieki zdrowotnej kontrakty z Medicare, w ramach których organizacje ponoszą ryzyko finansowe i są nagradzane za zapewnianie opieki o wysokiej jakości po niższych kosztach. Cele wydatków ACO zostaną określone na podstawie wyjściowych wydatków Medicare dla przypisanych populacji, prognozowanych przez średni wzrost krajowych wydatków Medicare. Podane uzasadnienie wykorzystania krajowych czynników wzrostu wydatków polega na wywieraniu większej presji na obniżanie kosztów na organizacje w regionach o wysokich wydatkach i szybkim wzroście wydatków, a jednocześnie pozwalające na większe oszczędności w regionach o niskich nakładach i powolnym wzroście w celu wspierania inwestycji organizacyjnych w infrastrukturę. Tabela 1. Tabela 1. Przewidywalność finansowa celów Pioneer ACO w 2008 r. W zależności od obszaru geograficznego. Ponieważ poziomy wydatków Medicare nie są skorelowane geograficznie ze stopami wzrostu, jednak wzrost wydatków narodowych przewyższa lokalny wzrost w wielu obszarach o wysokim wydatku i jest niższy niż lokalny wzrost w wielu obszarach o niskim wydatku.2 Na przykład, zgodnie z szacunkami Dartmouth Atlas na – wydatki Medicare Medicare w 2008 r. i stopy wzrostu od 2007 r. do 2008 r., co najmniej 15% z 306 amerykańskich regionów objętych skierowaniem do szpitala (HRR) przypada na każdą z następujących kategorii: niskie wydatki, niski wzrost; niskie wydatki, wysoki wzrost; wysokie wydatki, niski wzrost; i wysokie wydatki, wysoki wzrost (patrz tabela). Około 43% HRR było w dwóch środkowych kategoriach, z niespójnymi poziomami wydatków i stopami wzrostu.
Ze względu na geograficzną zmienność wzrostu wydatków, użycie przez Medicare krajowych czynników wzrostu do wyznaczania celów może spowodować, że ACO w dowolnym HRR zyskają lub stracą finansowo bez zmiany opieki. Ponieważ lokalne poziomy wydatków i stopy wzrostu nie są ze sobą skorelowane, metody płatności mogą zwiększyć różnice w wydatkach Medicare między HRR z niskimi wydatkami a wysokim wzrostem (gdzie cele wydatków będą zmierzać do zmniejszenia wydatków) oraz tymi z wysokimi wydatkami i niskim wzrostem (gdzie będą dążyć do zwiększenia wydatków). Wykorzystanie krajowych stóp wzrostu do określenia celów wydatków ACO może również zniechęcić do udziału organizacji w regionach o wysokim wydatku, z tradycyjnie wysokim wzrostem wydatków – prawdopodobnie najważniejszym celem reformy płatności. Jeśli lokalne wskaźniki wzrostu nie są stabilne w czasie, niepewność co do przyszłego związku między wzrostem wydatków lokalnych i krajowych może zniechęcać do uczestnictwa w jakimkolwiek obszarze.
Zbadaliśmy te potencjalne problemy, korzystając z szacunków Dartmouth Atlas dotyczących wydatków na Medicare w zależności od wieku, płci i rasy, dla poszczególnych beneficjentów w różnych HRR. Dla każdego HRR i każdego obszaru usług dla 32 organizacji uczestniczących w programie Pioneer ACO, 3 ustaliliśmy, w jakim stopniu różnice między lokalnymi i krajowymi wzrostami wydatków na Medicare mogą faworyzować lub zniechęcić ACO w ramach systemu płatności Pioneer w hipotetycznym roku realizacji. Zgodnie z umową płatniczą Pioneer, podstawowe poziomy wydatków ACO są ustalane poprzez uśrednienie wydatków Medicare na usługi dla przypisanych beneficjentów w ciągu 3 lat poprzedzających lata wykonania umowy, kiedy to ACO zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za wydatki i jakość
[hasła pokrewne: pioch kartuzy, przegladarka skierowań, koagulacja na podczerwień ]

Tags: , ,

No Responses to “Implikacje dla ACO wariantów wzrostu wydatków”

 1. Mr. Spy Says:

  Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?

 2. Gaja Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: oxandrolone[...]

 3. Criss Cross Says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 4. Daria Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Ginekolog Rydułtowy[...]

 5. Victoria Says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

Powiązane tematy z artykułem: koagulacja na podczerwień pioch kartuzy przegladarka skierowań