olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wypowiadanie trafnych i zrozumiałych sądów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Jeżeli teraz odtwarzamy myślowe stosunki i związki między rzeczami i cechami z przekonaniem o ich istnieniu lub nieistnieniu, to czynimy to za pomocą sądów. W skład sądu wchodzą zawsze pojęcia, które zawierają znaczenie użytych do ich wyrażenia terminów. Znajomość jakiegoś przedmiotu polega na możliwości wypowiedzenia o nim trafnych i rozumnych sądów. Proces myślowy, który pozwala nam na wysnucie           z jednego lub kilku sądów nowych sądów, nazywa się wnioskowaniem. Rozumowanie polega na snuciu coraz to dalszych sądów aż do określonego wyniku. Sądy, z których wysnuwamy wnioski, nazywamy przesłankami. Wniosek jest właśnie sądem wysnutym z innych. Procesy myślowe polegają albo na rozczłonkowywaniu przedmiotu lub zjawiska na części składowe, na cechy, czyli właściwości, albo też na myślowym łączeniu tych elementów w pewną całość. W pierwszym przypadku dokonujemy analizy, w drugim syntezy. W praktyce posługujemy się i jednym i drugim sposobem, chociaż w rozumowaniu zwykle przeważa już to analiza, już to synteza. Inteligencja, czyli sprawność umysłowa, polega na zdolności posługiwania się opisanymi powyżej arkanami myślenia. Dzięki sprawności intelektualnej nie tylko poznajemy rzeczy i stosunki, lecz przeprowadzamy na tym materiale rozmaite kombinacje myślowe, przede wszystkim wnioskowanie,   a tym samym i przewidywanie. Gdyby lekarz u łoża chorego ograniczał się tylko do czynienia spostrzeżeń, nie spełniłby swoich zadań. Musi on drogą wnioskowania dojść do rozpoznania; a tym samym  do przewidywania przyszłego przebiegu choroby, czyli rokowania. Rozmaite zdolności myślowe rozstrzygają o poziomie inteligencji i trudno powiedzieć, która z nich jest najważniejsza. Na ogół twierdzi się,                     że abstrahowanie jest najtrudniejszym procesem myślowym, że więc zdolność abstrahowania dowodzi największej sprawności intelektualnej. Inni uważają za szczególnie ważne zdolności porównywania, rozróżniania, wynajdywania stosunków, różnic i podobieństw, orientowania się w nowych dla nas faktach doświadczenia, ich analizowania i porządkowania, tudzież syntetyzowania elementów analizy. Niektórzy mianem inteligencji oznaczają zespół wszystkich uzdolnień i mechanizmów psychicznych, które są przydatne tło rozwiązywania zadań życiowych. [więcej w:  dymnica pospolita, pediatra ostrołęka, nortryptylina, przegladarka skierowań ]

Tags: , , ,

No Responses to “Wypowiadanie trafnych i zrozumiałych sądów”

  1. Captain Peroxide Says:

    Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

  2. Speedwell Says:

    [..] Cytowany fragment: rehabilitacja[...]

  3. Marbles Says:

    Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: dymnica pospolita nortryptylina pediatra ostrołęka przegladarka skierowań