Kontrola swiadomasci wyraznie w tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kontrola świadomaści wyraźnie w tych czynnościach przeszkadza. Niektóre z ogniw tego łań- cucha machinalnie wykonujemy nawet wówczas, gdy sytuacja czyni z tej czynności niedorzeczność, np. przy zapaleniu światła elektrycznego w biały dzień, pozdrowię- niu “dzień dobry” wieczorem, zagadnięciu żony imieniem przyjaciółki itd. 1. Wynurzanie się zestawień pojęciowych częściej używanych. W mowie, piśmie i czytaniu mogą się łatwa wynurzyć zestawienia słów lub grup słownych przez danego osobnika najczęściej używanych, np. student medycyny uczący się anatomii podał swój adres: II piętro, klatka piersiowa na prawo. 5. Wynurzanie się słów zmysłowo lub pojęciowo pokrewnych. W mowie, w pisa- niu i czytaniu dochodzi czasem do ekforowania niewłaściwego engramu, lecz po- krewnego wzrokowo, dźwiękowo, węchowo, smakowo lub dotyko-ruchowo, albo też pojęciowo. Na przykład kolega mój pojechał do Krynicy: informując o tym kogoś, mówię: X. jest w klinice. Przyklad ten może służyć zresztą równocześnie dla ilustracji poprzedniej możliwości. Czasem przychodzi na myśl trafny symbol, lecz w obcym języku. 6. Wpływ poprzedzających ciągów myślowych lub ruchowych .na następne. Na przykład mówca w zapale, grzrniąc na swoich przeciwników, woła: oto są ludzie, którzy nam z przodu wbijają nóż w plecy, a z tyłu plują nam w twarz. Na tym polegają też chochliki drukarskie, powtarzające się nawet w sprostowaniach. Zdarza się nam też, że wymazujemy mylnie napisaną literę, aby w to miejsce wpisać znowu ten sam błąd. 7. Przedwczesne zjawianie się głosek lub części wyrazów, np. ktoś pisze zamiast nakłucie lędźwiowe – nakłudzie lędźwiowe. 8. Wypadanie członów ruchowych bywa następstwem faktu, iż symboliczne for- mułowanie myśli trwa krócej niż przebieg dowolnego ruchu. Jeśli myśl nie zdołała przeistoczyć się w ruch, to następna myśl znosi niedokonany ruch i przebija się sama w następnym ruchu. To samo może być w czynnościach manipulacyjnych, gdzie jedne człony ruchowe mogą ulec opuszczeniu, a w ich miejsce wstępują na- stępne. Opuszczony np. w piśmie element może się czasem znaleźć w dalszym tekście w zupełnie nieodpowiednim miejscu. [hasła pokrewne: , trądzik, zagęszczanie rzęs, olejek kokosowy ]

Comments are closed.