olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Kontynuacja leczenia bisfosfonianami w leczeniu osteoporozy – dla kogo i na jak długo cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Obecnie badana jest rola powtórnej oceny gęstości mineralnej kości, markerów obrotu kostnego i innych wskaźników klinicznych. W badaniach FLEX i HORIZON wykazano, że utrata masy kostnej po przerwaniu leczenia (główny punkt końcowy w obu badaniach) była jedynie niewielka w porównaniu z tą w trakcie kontynuowania leczenia, co sugeruje podobnie utrzymujący się wpływ alendronianu (5 lat) i kwasu zoledronowego (3 lata ). Badania obserwacyjne wykazują, że po odstawieniu ryzedronianu występuje większa utrata kości i brak jest danych dotyczących skutków po odstawieniu terapii ibandronianem. Dlatego uważamy, że zalecenia dotyczące przerwania leczenia należy ograniczyć do alendronianu i kwasu zoledronowego.
Podsumowując, chociaż dowody są ograniczone w odniesieniu do ryzyka złamania z kontynuacją leczenia bisfosfonianami po 3 do 5 lat, dane z randomizowanych, kontrolowanych badań ogólnie sugerują, że ryzyko złamań kręgów jest zmniejszone. Z drugiej strony brakuje spójnych dowodów statystycznie istotnego zmniejszenia złamań pozakręgowych z kontynuacją bisfosfonianów. Tak więc, dla klinicystów, uważamy, że obecna baza dowodów potwierdza następujące wnioski. Pacjenci z niską gęstością mineralną kości w szyjce kości udowej (wynik T poniżej -2,5) po 3 do 5 latach leczenia są najbardziej narażeni na złamania kręgów i dlatego wydają się najbardziej korzystać z kontynuacji bisfosfonianów. Pacjenci z istniejącym złamaniem kręgosłupa, którzy mają nieco wyższy (chociaż nie wyższy niż -2,0) wynik T dla gęstości mineralnej kości mogą również skorzystać z kontynuowanej terapii. Pacjenci, u których wynik T szyi powyżej -2,0 mają niskie ryzyko złamań kręgów i jest mało prawdopodobne, aby skorzystali z dalszego leczenia. Zdajemy sobie sprawę, że wnioski te, oparte na zmniejszeniu liczby złamań kręgów, mogą się zmienić wraz z udostępnieniem dodatkowych danych na temat długotrwałego ryzyka terapii bisfosfonianami.
Nie wszystkie bisfosfoniany są podobne, dlatego zalecenia dotyczące odstawiania bisfosfonianów muszą być swoiste dla danego leku. Zalecenia dotyczące monitorowania po odstawieniu i wznowieniu leczenia przeciwzłamaniowego wymagają dalszych badań.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMp1202623) został opublikowany 9 maja 2012 r. O godz.
Author Affiliations
Z Departamentów Epidemiologii i Biostatystyki (DMB, DCB, AVS) i Medycyny (DCB), University of California, San Francisco; oraz California Pacific Medical Center Research Institute (SRC) – oba w San Francisco; oraz Centrum Badań Klinicznych i Translacyjnych, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough (CJR).

Materiał uzupełniający
Referencje (4)
1. Administracja żywności i leków. Dokument uzupełniający na posiedzenie Komitetu Doradczego ds. Zdrowia Rozrodu i Bezpieczeństwa Narkotyków oraz Komitetu Doradczego ds. Zarządzania Ryzykiem. 9 września 2011 r. (Http://www.fda.gov/downloads/Rada Doradcza / KomitetyMeetingMateriały / Drugty / DrugSafetyandRiskZarządzanieZarządzanie/Committee/UCM270958.pdf).

2 Black DM, Schwartz AV, Ensrud KE, et al. Wpływ kontynuacji lub zatrzymania alendronianu po 5 latach leczenia: badanie długoterminowej terapii złamań (FLEX): randomizowane badanie. JAMA 2006; 296: 2927-2938
Crossref Web of Science Medline
3. Czarny DM, Reid IR, Boonen S, i in. Wpływ 3 w porównaniu z 6 lat leczenia kwasem zoledronowym w osteoporozie: randomizowane rozszerzenie na HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT). J Bone Miner Res 2012; 27: 243-254
Crossref Web of Science Medline
4. Schwartz AV, Bauer DC, Cummings SR, i in. Skuteczność dalszego alendronianu w przypadku złamań u kobiet z i bez przeważającego złamania kręgosłupa: próba FLEX. J Bone Miner Res 2010; 25: 976-982
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Cytowanie artykułów (121)
Zamknij Cytowanie artykułów
[patrz też: układanie włosów męskich, koagulacja na podczerwień, tytoń papierosowy 1kg ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontynuacja leczenia bisfosfonianami w leczeniu osteoporozy – dla kogo i na jak długo cd”

 1. Electric Player Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do trenabol[...]

 2. Łukasz Says:

  Też tak miałam ostatnio

 3. Milena Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Zdrowa żywność[...]

 4. Shadow Chaser Says:

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

Powiązane tematy z artykułem: koagulacja na podczerwień tytoń papierosowy 1kg układanie włosów męskich