Lepszym lekiem z grupy hydrazydów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Lepszym lekiem z grupy hydrazydów jest niewątpliwie izokarboksa- zyd. Synonim: Marplan. Toksyczność leku w porównaniu z iproniazydem jest mniejsza, tym niemniej długotrwałe stosowanie izokarboksazydu uszkadza komórki wątrobowe. Większość chorych znosi lek dobrze. Tylko w niewielkim odsetku obserwuje się objawy uboczne w postaci drażliwości, hipotencji orto- statycznej, bezsenności, zawrotów głowy, obrzęków, zaburzeń potencji i mikcji. Stanowczym przeciwwskazaniem dla stosowania izokarboksazydu są choroby wątroby bez względu na etiologię. Lek wzmaga napęd psychoruchowy- chorych przyhamowanych, podnosi ich samopoczucie, reguluje ośrodkowy metabolizm. Izokarboksazyd nie jest środkiem antypsychotycznym jak imipramina, to zna- -czy nie usuwa doszczętnie endogennego zespołu depresyjnego, jednakże chorzy z depresją endogenną odczuwają jego działanie niezwykle przyjemnie. Jest to więc lek objawowy o potężnym działaniu psychoanaleptycznym, pozwalającym chorym z cyklofrenią na przeczekanie okresu depresji, przy czym podnieść na- leży zaletę izokarboksazydu, że nie powoduje on przeistoczenia się depresji w manię. Katatonia reaguje gorzej na lek, ale również widuje się czasem oży- wienie osłupiałych chorych. Nie wolno oczywiście podawać izokarboksazydu chorym podnieconym. Dzienna dawka leku w ciągu pierwszych dni lub tygodni leczenia wynosi 30 mg, a dawka podtrzymująca 10-20 mg. Lek jest w sprzedaży pod postacią tabletek po 10 mg. . [hasła pokrewne: , klimatyzacja precyzyjna, implanty Warszawa, Siłownie zewnętrzne ]

Comments are closed.