Mysli te mimo wszystko odczuwane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Myśli te mimo wszystko odczuwane są jako własne. Pojawiać się mogą pod postacią natrętnego wąt- pienia, dociekania, zadawania pytań albo natrętnych obaw, wyrzutów sumie- nia, albo też natrętnych wyobrażeń treści płciowej, bluźnierczej, przestępczej itd. Wysiłek myślowy tych chorych jest bezproduktywny, ponieważ myśli na- trętne nie doprowadzają do celu, tak jak być powinno w myśl przysłowia omne agens agit propter finem. Dla przykładu warto przytoczyć natręctwo szukania zapomnianego imienia, wyrazu lub zastępczego słowa (onomatomania), czasem może tu chodzić o cisnące się na myśl natrętnie słowo nieprzyzwoite lub lęk przed jego wypowiedzeniem, lub przed wypowiedzeniem jakiejś liczby itd. Zjawiska te mają swoje fizjologiczne analogon w przypadkach, gdy męczy nas po wyjściu z domu obawa, czy zamknęliśmy na pewno mieszkanie, lub po wy- słaniu listów, czy też na pewno różne listy włożyliśmy do właściwych kopert. W przypadkach chorobliwych przykre te zjawiska urastają do nieprawdopo- dobnych rozmiarów, dręcząc osobnika ustawicznie aż do rozpaczy. Religijny chory w kościele dręczony jest wyobrażeniami płciowymi na temat osób stano- wiących przedmiot kultu religijnego, musi zadawać sobie obrażające jego po- czucie moralne pytania na temat czynności fizjologicznych własnych rodziców, dręczy ge myśl, że zataił ważne grzechy przed spowiednikiem i poprawia tę spowiedź wielokrotnie, choć wie, że skrupuły jego są niedorzecznością (skru- pulatyzm religijny). Przedmiotem natręctw myślowych mogą być obawy przed zarażeniem się (nozofobia) lub powalaniem (mizofobia). Leżący na dnie tych myśli afekt lęku lub obrzydzenia skłania chorego, który w pełni zdaje sobie sprawę z niedorzecz- ności dręczących go obaw, do wykonywania mnóstwa czynności ochronnych, które wikłają się z biegiem czasu do rozmiarów całego ceremoniału zapobie- gawczego. [przypisy: , bielizna damska sklep internetowy, logopeda warszawa, bielizna nocna ]

Comments are closed.