olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Na uwagę zasługuje poza tym w przypadkach obłędu wykładnia logiczna pojęcia niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu. Prawnicy często nie mogą pogodzić się ze stwierdzeniem przez biegłych niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu u paranoika,  który dokonał przestępstwa, często zabójstwa, z pełną świadomością, po dokładnym opracowaniu planu przestępstwa, przewidując wszelkie przeszkody    i zacierając dokładnie wszelkie ślady. W przypadkach obłędu (ale także i innych psychoz przebiegających z urojeniami) niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu wypływa z niewłaściwej oceny sytuacji, w której znajduje się chory. Ta niewłaściwa ocena sytuacji wynika      z systemu urojeń, pod wpływem których paranoik zupełnie opacznie i wrogo interpretuje intencje otoczenia, znaczenia obojętnych lub nawet korzystnych dla siebie faktów. Ludzi przychylnych, bliskich, życzliwych traktuje jak swych najzaciętszych wrogów, którzy czyhają tylko na to, by go unicestwić. Akty woli i działanie takiego chorego są wynikiem niewłaściwej oceny rzeczywistości i z tego wynika niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu przy zachowanej zresztą zdolności kierowania swym postępowaniem. Kierowanie postępowaniem jest dostosowane do systemu urojeń, a zachowana sprawność intelektualna pozwala takiemu choremu na pozornie logiczne, przemyślane               i sprawne dokonanie przestępstwa. W przypadku paranoi nie można w ogóle mówić ani o afekcie patologicznym, ani o silnym wzruszeniu, gdyż chodzi tutaj o chorobę psychiczną. Do niedawna jeszcze paranoja uchodziła za chorobę nieuleczalną i stosowanie art. 79 k. k. było koniecznością. Decyzja zaś zwolnienia takiego internowanego ze szpitala nawet po upływie wielu lat była przeważnie niemożliwa ze względu na wybitnie przewlekły przebieg i szczególne skłonności i zdolności do dysymulacji. Po wprowadzeniu do lecznictwa psychiatrycznego środków psychoplegicznych (głównie largaktylu) pewne postacie paranoi stały się uleczalne. Poglądy nasze w sprawie stosowania środków zabezpieczających uległy zmianie, Orzekanie. w przypadkach obłędu o konieczności zastosowania art, 79 k. k. powinno być oparte na przeprowadzeniu w warunkach nowoczesnego leczenia. Dopiero na podstawie oceny stanu psychicznego po leczeniu largaktylem możliwe jest wydanie opinii o ewentualnej konieczności dalszej hospitalizacji. Podobnie przedstawia się zagadnienie stosowania środków zabezpieczających w innych psychozach czynnościowych. [więcej w: fala uderzeniowa katowice, rehabilitacja bobath, nfz poznań przeglądarka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa katowice nfz poznań przeglądarka rehabilitacja bobath