olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Niedokończona podróż – stulecie reformy systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W 1915 r. Reformatorzy wydali pierwszą poważną propozycję dotyczącą krajowego ubezpieczenia zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych (patrz oś czasu). Uważali, że Ameryka powinna podążać za krajami europejskimi, takimi jak Niemcy i Anglia, aby zapewnić dostęp do opieki medycznej pracownikom i chronić ich przed ekonomicznymi obciążeniami związanymi z chorobą. Kierownictwo American Medical Association (AMA) początkowo zgodziło się, a perspektywy reform wydają się obiecujące. Jednak do 1920 r. Kampania reformy służby zdrowia zakończyła się fiaskiem, ofiarą silnej opozycji (między innymi ze strony przedsiębiorstw i branży ubezpieczeniowej), złego terminowania (amerykańskie wejście w I wojnę światową), demagogii i ksenofobii (zarzuty, że zdrowie propozycje opieki były Made in Germany , Bolshevik i un-American ). Po buntu wewnętrznym AMA stała się niezłomnym przeciwnikiem narodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zagadnienie zniknęło na krótko z porządku obrad.1
Prawie 100 lat po tej pierwszej propozycji Amerykanie nadal debatują nad reformą systemu opieki zdrowotnej, zagrożeniami związanymi z uspołecznioną medycyną i napięciami między indywidualną wolnością a pomocą rządową. Jakie były główne zmiany w amerykańskiej polityce zdrowotnej w ciągu ostatniego stulecia. A jakie wyzwania stoją przed nami. Skupiam się tutaj na dwóch kluczowych kwestiach: pokryciu ubezpieczenia zdrowotnego i ograniczeniu kosztów.
Pokrycie
Walki polityczne na rzecz poszerzenia dostępu do ubezpieczeń od dawna określają amerykańską politykę zdrowotną. Chociaż propozycje dotyczyły przede wszystkim pracowników przemysłowych, w latach czterdziestych reformatorzy szukali uniwersalnego programu ubezpieczeń zdrowotnych dla wszystkich Amerykanów. Ale uniwersalny zasięg pozostał nieuchwytny w 20 wieku. Te same siły, które początkowo zatrzymały krajowe ubezpieczenie zdrowotne – opór ze strony silnych grup interesu, nastawionych na zachowanie status quo, demagogię i strach przed uspołecznioną medycyną – przetrwały, by podkopać późniejsze wysiłki reformatorskie. Parada prezydentów – w tym Harry ego Trumana, Richarda Nixona i Billa Clintona – objęła powszechne objęcie2. Wszyscy zawiedli.
Ta porażka jest często przypisywana kulturze politycznej podejrzanej o scentralizowaną siłę i zakochanej w indywidualnej odpowiedzialności. Nie ma wątpliwości, że antyrządowe napięcie w polityce Stanów Zjednoczonych utrudniło zadanie reformatorów. Jednak amerykańskie instytucje polityczne stanowiły równie ważną – a może nawet ważniejszą – barierę dla reform. W rozdrobnionym systemie amerykańskim ustawa o opiece zdrowotnej zmarła w Kongresie nawet wtedy, gdy cieszyła się poparciem prezydenta, a partia prezydenta miała większość w Izbie i Senacie. Gdybyśmy mieli system parlamentarny, Stany Zjednoczone prawdopodobnie przyjęłyby powszechne ubezpieczenie wiele lat temu.
Niepowodzenie wczesnych wniosków dotyczących krajowego ubezpieczenia zdrowotnego miało decydujący wpływ na politykę zdrowotną USA. Zamiast jednego systemu ubezpieczeń zorganizowanego przez rząd, Stany Zjednoczone opracowały mozaikę publicznego i prywatnego zasięgu. Prywatne ubezpieczenia sponsorowane przez pracodawców pojawiły się, aby objąć pracujących Amerykanów i ich rodziny. Rozprzestrzenił się on szeroko w latach 40. i 50. XX wieku, gdy związki zawodowe naciskały na korzyści zdrowotne. Powiązanie ubezpieczenia z ubezpieczeniami zapewniającymi zatrudnienie zapewnia dogodną pulę ryzyka i wiarygodne źródło płatności składek
[podobne: imperium zmysłów, tytoń papierosowy 1kg, cyklopiroksolamina ]

Tags: , ,

No Responses to “Niedokończona podróż – stulecie reformy systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych”

 1. Fabian Says:

  Medycyna sryna…

 2. Mad Irishman Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kurs microblading[...]

 3. Natan Says:

  Takie bóle nie są przyjemne

 4. Fast Draw Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: trenabol[...]

 5. Klaudia Says:

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina imperium zmysłów tytoń papierosowy 1kg