Nierzadko urojenia hipochondryczne biora poczatek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nierzadko urojenia hipochondryczne biorą początek od niebacznie wypowie- dzianego przez lekarza rozpoznania, są więc jatrogenne. Tak się rzecz ma czę- stokroć w stanach neurasteniczno-hipochondrycznych, gdzie pod wpływem nie- potrzebnego zaprzątania się chorych zagadnieniami lekarskimi, do których zro- . zumienia nie dorośli, powstają w ich wyobraźni przesadne wyobrażenia o gro- żącym im lada chwila udarze mózgowym, chorobie psychicznej, zawale mięśnia sercowego i innych strasznych nieszczęściach. Urojenia hipochondryczne wi- kłają bardzo często inne cierpienia, wzbogacając obraz kliniczny o nowe objawy lub potęgując pewne objawy (aggravatio). Zdarza się też, że zasadnicza choroba ulęgnie wyleczeniu, chory jednakże nadal czuje w sobie jej pozostałości lub skutki, nie wierząc zapewnieniom lekarzy, że jest wyleczony. Skargi takie mogą urastać z biegiem czasu do rozmiarów ciężkich urojeń. Urojenia hipochon- dryczne w niektórych psychozach kłócą się w tak wyraźny sposób z rzeczywi- stością, że nawet laicy z łatwością stwierdzają ich chorobliwy charakter. Na przykład stara kobieta twierdzi, że już od dwóch lat jest w ciąży, chory czuje w swoim brzuchu jaszczura z pazurami albo skarży się, że całe jego ciało gnije, rozpada się, cuchnie itd. 5. Urojenia grzeszności i winy należą głównie do obrazu klinicz- nego melancholii. Chory wie, że ciężko zgrzeszył, że z jego winy rodzina musi zginąć, że on sam jest nic nie wart, godzien kary, potępienia i pogardy. Mówi o sobie, jakby był człowiekiem nieuczciwym, przeniewiercą, infamisem, zwy- rodnialcem, przypisuje sobie grzechy płciowe, zdrady, nadużycia pieniężne i służ-, bowe: Chorzy religijni uważają się za nieuchronnie potępionych. Ponieważ uro- jeniom tego typu towarzyszą niemal zawsze pragnienia śmierci z zamiarami -samobójczymi, zdarza się, że zjawiska te urastają do rozmiarów urojeń samooskarżających. Chorzy tacy zwracają się do władz sprawied- liwości oskarżając się o popełnienie naj straszliwszych zbrodni, przy czym spo- dziewają się uzyskać wyrok śmierci, aby w ten sposób popełnić samobójstwo. Kojarzące się czasem z urojeniami grzeszności urojenia prześladowcze różnią się zasadniczą cechą od urojeń prześladowczych pierwotnych: W tych ostat- – nich mianowicie chory czuje się pokrzywdzony, protestuje przeciw niespra- wiedliwościom, boi się swoich domniemanych wrogów. Natomiast urojenia prześladowcze wypowiadane przez melancholików wiążą się z poczuciem winy, tak że chorzy ci prześladowania uważają za sprawiedliwą karę, sami tej kary szukają, sami się na nią narażają bez lęku, nawet z radością, że spotka ich za- służony los. [podobne: , uprawnienia sep, olejek kokosowy na włosy, pierścionek zaręczynowy ]

Comments are closed.