Nortryptylina nadaje sie najlepiej do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nortryptylina nadaje się najlepiej do leczenia depresji przebiegającej z zahamowaniem, natomiast nie jest lekiem wskazanym w depresji z dominu- jącymi objawami lęku i niepokoju wewnętrznego, ponieważ może te objawy nasilać. Przy depresji agitowanej wskazane jest łączne podawanie nortrypty- liny z chloroprotiksenem. Należy pamiętać, że w depresjach cyklofrenicznych lek może przeprowadzać stan depresyjny w maniakalny. W przeciwieństwie do amitryptyliny, nortryptylina może powodować przejściowe zwyżki ciepłoty ciała, natomiast inne objawy uboczne są znacznie mniej nasilone. Tylko u nie- których chorych obserwuje się wysuszanie śluzówek, czasem zaparcie lub wolne stolce i niewielkiego stopnia tachykardię. Zaburzenia ortostatyczne. po- jawiają się znacznie rzadziej niż przy amitryptylinie i tylko wtedy, gdy zbyt szybko podnosimy dawkę leku. Dawkowanie jest niższe niż przy amitrypty- linie. Leczenie rozpoczynamy od wstrzykiwań domięśniowych leku w dawkach 10-25 mg 3 razy dziennie przez 7-10 dni, a następnie przechodzimy na dawki doustne, które stopniowo zwiększamy co drugi dzień aż do 150 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 225 mg na dobę. Leku nie wolno kombinować z pochodnymi monoaminooksydazy. Nortryptylina produkowana jest w postaci tabletek po 10 i 25 mg i ampułek po 10 mg. [patrz też: , oczyszczalnie przydomowe, ból pleców, olejek cbd ]

Comments are closed.