olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Orzecznictwo sądowe psychiatryczne a tajemnica lekarska

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zagadnieniu temu poświęca się w piśmiennictwie sądowopsychiatrycznym zbyt mało uwagi. Ogólnie przyjęło się mniemanie, jakoby w stosunku do władz sądowych i prokuratorskich nie istniały żadne ograniczenia w ujawnianiu prywatnych danych, często nader intymnych,     z jakimi zapoznał się . lekarz w związku z wykonywaniem swego zawodu. Mniemanie to jest szczególnie silnie zakorzenione w świecie prawniczym. Lekarze zaś, często pod pewnym naciskiem ujawniają in extenso historie choroby swych pacjentów. Czy stanowisko to jest słuszne. Czysto formalnym zastrzeżeniem jest przepis art, 254 k. k. § 1: Kto wbrew swemu obowiązkowi wyjawia prywatną tajemnicę,             z którą. zapoznał się w związku z wykonywaniem swego zawodu lub funkcji publicznej, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2. §2: Przestępstwa tego dopuścić się może także osoba pomocna przy wykonywaniu zawodu lub funkcji publicznej. § 3: Nie ma przestępstwa, jeżeli wyjawiający tajemnicę czyni to ze względu na uzasadniony interes publiczny lub prywatny. § 4: Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.  Należy się zastanowić nad tym, czy ujawnienie c a łoś c i historii choroby szpitalnej lub przychodniach ze wszystkimi szczegółowymi danymi osobistymi chorego, z których najczęściej większość nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, jest uzasadnione interesem publicznym lub prywatnym. Niewątpliwie tak nie jest. Jedyną właściwie władzą, która zwolnić może lekarza od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, jest pacjent. W psychiatrii zaś nawet pacjent, jako chory psychicznie, nie jest uprawniony do. zwolnienia lekarza z obowiązku dotrzymania tajemnicy. W tych przypadkach może decydować jedynie sumienie lekarza w oparciu o zasady deontologii lekarskiej. Nie może być argumentem nawet to, że przedstawiciele sądownictwa, prokuratury czy Milicji Obywatelskiej są także zobowiązani do tajemnicy zawodowej chory zwierza się ze swych najbardziej intymnych spraw lekarzowi nie po to,   by ten z kolei wyjawiał je pod tajemnicą osobom niezwiązanym z lecznictwem, jeżeli nie jest. to bezwzględnie potrzebne dla dobra chorego. Tajemnica lekarska jest szczególnym rodzajem tajemnicy zawodowej, na której opiera się cała działalność lekarska i tylko bezwzględne zaufanie chorego do lekarza     i pewność dochowania tajemnicy warunkują prawidłowe funkcjonowanie służby zdrowia. [więcej w:  przegladarka skierowan sanatoryjnych, seboradin fitocell, sanmed kwidzyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Orzecznictwo sądowe psychiatryczne a tajemnica lekarska”

  1. Alpha Says:

    poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

  2. Sofa King Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: uzależnienia[...]

  3. Cool Whip Says:

    Jaki jest cel takich artykułów jak ten i kilka innych

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowan sanatoryjnych sanmed kwidzyn seboradin fitocell