Osobne miejsce wsród pochodnych piperazynowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobne miejsce wśród pochodnych piperazynowych zajmuje tioperazyna. Synonimy: Thioproperazine, Thioperazine, Majeptil, Vontl. Budową chemiczną lek przypomina prochloroperazynę wzbogaconą o łańcuch sulfona- midowy. Związek ten zbadali Delay, Deniker oraz Coirault wysuwając hipo- tezę, że działanie jego ma cechy wstrząsu chemicznego bez naruszenia świa- domości (chimio-choc). Lek podawano na podobieństwo wstrząsów elektrycz- nych, a więc .na przykład przez •5 dni i przerywano leczenie aż do ustąpienia objawów ruchowych, albo też stosowano leczęnie po 2 dni z przerwami 2- 3-dniowymi. Objawy szoku chemicznego są dobrze znane, nie będziemy się więc tutaj nimi zajmować. Proponowane wstrząsy chemiczne nie dały zresztą oczekiwanych wyników i należą już dzisiaj do przeszłości. Dzięki nim jednak można było przebadać objawy zatrucia lekiem. Tioperazyna l odróżnieniu od chloropromazyny obniża w nikłym stopniu ciśnienie i, ciepłotę ciała, nie mą własności antyhistaminowych i ant:;radrenalinowych,• natomiast działa przeciw- wymiotnie 40 racy. silniej niż prochloroperazyna, Lek obudził duże zaintere- sowanie ze względu na małą toksyczność, o ile nie doprowadzi -się do prze- dawkowania. Dowiedziono skuteczności leku w usuwaniu ostrych psychoz schi- zofrenicznych oraz parafrenii i paranoi. Zaletą leku zdaje się być bezzwłócz- ność działania – własność, cenna w zwalczaniu ostrych stanów podniecenia maniakalnego i innych. Ponadto tioperazyna ma niewątpliwe własności prze- ciwlękowe i przeciwdepresyjne, chociaż niektórzy autorzy przestrzegają przed stosowaniem leku w tych stanach ze względu na możliwość ich pogłębienia w czasie leczenia. Lek nie ma zasadniczo własności sedatywnych. Czasami wy- wotuje senność za dnia i bezsenność w nocy, Chorzy leczeni tioperazyną mi e- wają skłonność do zapaleń płuc. Inne powikłania zdarzają się rzadko. Co do czasu trwania kuracji, jak i wysokości dawki leczniczej zdania są podzielone. Jak i w stosunku do innych neuroleptyków tak i tutaj jedni uważają wystą- pienie parkinsonoidu za warunek. sine qua non skutecznego działania, inni osiągali dobre wyniki bez wystąpienia objawów pozapiramidowych. Wypróbo- wano dawki leku sięgające do kilkuset mg na “dobę, sądzi się jednak dość powszechnie, że wystarczające dawki mieszczą się w granicach 60 do 100 mg na dobę. Lek znajduje się w sprzedaży w postaci tabletek po 1 i 10 mg, jako 4JOo roztwór we flakonach po 10 ml (1 kropla = 1 mg), i w ampułkach po 10 mg. Nasze własne doświadczenia kliniczne są zachęcające. W pewnym przypadku wyniszczających wymiotów nerwicowego pochodzenia uzyskaliśmy dzięki tio- perazynie natychmiastowe i trwałe wyleczenie. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, odżywka do rzęs, olejek do włosów ]

Comments are closed.