Perfenazyna wzbogacona o grupe trójfluorometylowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Perfenazyna wzbogacona o grupę trójfluorometylową nosi nazwę fluorofezyny. Synonimy: Flufenazine, Anatensol, Moditen, Prolixine, Lyogen, Permitil, Sevinol, Trancin, OMCA. Pod względem siły działania fluorofenazyna przewyższa 25-krotnie chloropromazynę, dlatego dawkowanie leku jest niskie, .2-10 mg na dobę doustnie lub domięśniowo. U chorych starych i słabych. za- czyna się od dawki dobowej 1,25 mg, u silnych można zacząć od 5 mg dzień- nie. Już przy małych dawkach obserwuje się silnie zaznaczone objawy parkin- sonoidalne, które jednak cofają sę łatwo po obniżeniu dawki lub zastosowaniu na przykład ponalidu .. Przedawkowanie leku, podobnie jak przy trójfluoro- perazynie, przejawia się nadmiernym spowolnieniem ruchowym, zaburzeniami równowagi, a w niektórych przypadkach prowadzi do akatyzji, depresji, a także leukopenii i obrzęków. Przy ostrożnym dawkowaniu lek oddaje duże usługi zarówno w zwalczaniu ostrych stanów podniecenia psychoruchowego, jak i przewlekłych objawów psychotycznych. W. Klinice Gdańskiej wypróbowa- liśmy lek z dobrymi rezultatami jako słusznie zalecany w stanach napięcia i lęku. Postacie leku różnią się w zależności od firmy, z jakiej pochodzą. Pro- Iixin jest produkowany w tabletkach po 1 mg, 2,5 mg i 5 mg, Sevinol.- w ta-: bletkach po 0,25 mg,. a Lyogen – w tabletkach po 0,25 mg, 1 mg i 4 mg, am- pulkach po 1 -mg i roztworach do zażywania per os o różnych stężeniach leku (1 kropla = 0,3 mg albo 1 .kropla = 1,2 mg). [przypisy: , zagęszczanie rzęs, Siłownie zewnętrzne, deratyzacja warszawa ]

Comments are closed.