Pochodne tiaksantenowe Na pograniczu leków

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pochodne tiaksantenowe Na pograniczu leków dotychczas omówionych i leków specyficznie przeciwde- presyjnych można postawić pochodne tiaksantenowe spokrewnione jednocześnie z chloropromazyną i imipraminą. Należy tu nowy lek neuroplegiczny, a miano- wicie chloroprotiksen. Synonimy: Chlorprothixene, Taraetan i Truxal. Lek ten jest niewątpliwie godny uwagi ze względu na rozległy zakres wskazań : i małą toksyczność. Ma on działanie spazmolityczne, opanowuje na przykład na- pady dychawicy wywołane histaminą lub serotoniną. Wywiera znieczulające działanie miejscowe, Jest to potężne psychosedativum bez działania narkotycz- nego zdolne osłabić lub usunąć lęk, omamy, urojenia i natręctwa myślowe. Pod- nieść .należy wybitne działanie przeciw depresyjne leku podobne do działania imipraminy. Chloroprotiksen działa sympatykolitycznie i parasympatykolitycz- nie, tłumiąc nadmierne reakcje wegetatywne. Ma zastosowanie poza tym w le- czeniu świądu, a także pląsawicy. Działanie uboczne jest nieznaczne i pojawia się dopiero przy większych dawkach pod postacią senności, znużenia, chwiejności tętna i suchości w jamie ustnej. Chloroprotiksen nie wywołuje parkinsonoidu, nie uczula na światło, nie zakłóca czynności wątroby i nie wpływa na zmiany w obrazie krwi. Lek jest dobrze znoszony miejscowo, na przykład 1,5o i 5% roztwory można wstrzykiwać domięśniowo bez rozcieńczenia. Znany jest przy- padek zamachu samobójczego chloroprotikseIiem. Chory zażył przeszło 50 table- tek po 50 mg, po czym zasnął do głębokości soporu. Obudzony – wykazywał zamazaną mowę, ale tętno i ciśnienie było prawidłowe. Po kilku dniach odzyskał przytomność. Ze względu na duże sedatywne działanie leku jest on szczególnie wskazany w leczeniu postaci agitowanej depresji endogennej, co mogliśmy po- twierdzić wśród własnych chorych. Równie potężne działanie uspokajające ma chloroprotiksen w stanach podniecenia różnej etiologii, także katatonicznej. W stosunku do stanów maniakalnych lek wydaje się być specyfikiem i jego dawki podtrzymujące skutecznie zapobiegają nawrotowi stanów maniakalnych. W klinice chorób psychicznych AMG wypróbowaliśmy chloroprotiksen z do- skonałym wynikiem. Dokonaliśmy przy tym doniosłego spostrzeżenia dotyczą- cego leczenia cyrkularnych postaci cyklofrenii. Jak wiadomo, imipramina po- woduje w tych przypadkach nierzadko przejście depresji w stan maniakalny .. Powszechnie uważa się tego rodzaju efekt za niepowodzenie. Dla zapobieżenia grożącemu przeistoczeniu się depresji w manię podawaliśmy chorym imipraminę wrazz chloroprotikseńem, uzyskując ustąpienie depresji i pełną remisję. Śred- nie dawkowanie leku przy dużych kuracjach wynosi 100-300 mg na dobę. [więcej w: , medycyna estetyczna, kosmetyki naturalne, ból pleców ]

Comments are closed.