Podawanie leku rozpo- czyna sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podawanie leku rozpo- czyna się od, małych dawek, 3-5 mg dziennie, najczęściej w trzech porcjach, i• podnosi stopniowo w zależności od osobniczej tolerancji na lek do 30 mg dziennie .. Dawka maksymalna leku wynosi 45 mg dziennie. Trzeba podkreślić, że przekroczenie tej- dawki prowadzi szybko do przedawkowania leku, które objawia się nadmiernym spowolnieniem ruchowym, zaburzeniami równowagi, ,a czasami doprowadza do uogólnionych obrzęków. Pierwsze dawki leku podaje się zwykle .we wstrzyknięciach domięśniowych z tym, że nie stosuje się ich zwykle dłużej niż dwie doby, a następnie podaje się doustnie. -Leczenie pro- wadzi się zwykle przez 3-5 tyg., po czym ustala się dawki podtrzymujące. Dosyć rozpowszechniona wśród pochodnych fenotiazynowych jest perfe- nazyna. Synonimy: Perphenazine, Chlorperphenazine, Trilafon, Decentan, Fentazin.• Środek ten przewyższa chloropromazynę w jej działaniu. uspokaja- jącym, przy braku działania nasennego i słabo zaznaczonych objawach poza- piramidowych, sercowo-naczyniowych i wegetatywnych. Działanie lecznicze uwidocznia się już na długo przed wystąpieniem parkinsonoidu, do którego zresztą nie musi wcale dochodzić. Średnie dawkowanie wynosi 18-30 mg na dobę. Dawki podtrzymujące wynoszą 6-12 mg na dobę. Chorzy znoszą lek bardzo dobrze. Perfenazyna skuteczna jest we wszystkich zaburzeniach psy- chicznych przebiegających z podnieceniem, lękiem, niepokojem, napięciem, omamami i urojeniami. Przestrzec trzeba natomiast przed stosowaniem perfe- nazyny w depresjach zarówno endogennych, jak i nerwicowych, które pod wpływem leku pogłębiają się. Stosunkowo małe dawki usuwają prawie na- tychmiast tiki w chorobie Tourettea. Przemysł węgierski dostarczył cennej odmiany perfenazyny w postaci estru kwasu trójmetooksybenzoesowego perfenazyny pod nazwą Frenolon. Tabletki i ampułki zawierają po 5 mg leku. Lek stosuje się w dawkach dobowych do 30 mg doustnie lub domięśniowo, w cięższych przypadkach podaje się do. 60 mg” a nawet 90 mg na dobę. Po uzyskaniu efektu leczniczego pozostawia się chorego na dawce podtrzymującej 15 mg na dobę. Toksyczność leku, który wypróbowaliśmy w Klinice Gdańskiej, jest, nieznaczna. [więcej w: , Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments are closed.