olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Podnoszenie zysków ze szpitala jest opłacalne ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Różnice w dawce któregokolwiek z tych elementów mogą wyjaśniać różnice w odpowiedziach szpitali na metodę płatności. Niesłuszne byłoby podsumowanie naszej wiedzy, mówiąc, że wynagrodzenie szpitalne za wyniki jest nieskuteczne: prosty eksperyment myślowy – na przykład, zakładając, że szpitale będą wypłacane 100 000 USD dla każdego pacjenta z zawałem serca, który otrzymuje beta-bloker – sugeruje, że szpital płaci Wydajność może poprawić jakość, przynajmniej w obszarach, w których stosuje się zachęty. Bardziej sprawiedliwe byłoby stwierdzenie, że nie mamy modelu udanego programu i nie wiemy, jak taki program wyglądałby. Niemniej jednak, Medicare wkrótce ruszy do przodu z VBP. Wiele parametrów, które wpłyną na sukces programu, jest zapieczonych z mocy prawa. Pytania brzmią: Jak możemy się uczyć, gdy program się rozwija. Co powinno być monitorowane. Jaką elastyczność zapewnia ACA. A jak można ulepszyć program.
Po pierwsze musimy nauczyć się, jak uczą się szpitale. Chociaż wpływ zachęt finansowych na zachowanie jednostek jest dobrze zbadany i zrozumiany, nie jest jasne, w jaki sposób zachęty finansowe zmieniają zachowanie złożonych organizacji. Na przykład, niewiele wiemy o tym, w jaki sposób informacje na temat zachęt finansowych są przetwarzane w systemie nerwowym szpitali, w jaki sposób wiedza ta jest przekazywana odpowiednim podmiotom lub w jaki sposób aktorzy uzyskują skuteczne odpowiedzi. Nie wiemy o kosztach finansowych reakcji na zachęty do wynagrodzenia za wyniki, takich jak zatrudnianie dodatkowego personelu monitorującego jakość. Krajowy szpital VBP oferuje możliwość lepszego zrozumienia, w jaki sposób zachęty do wpłat wpływają na złożone zachowania w szpitalach oraz w jaki sposób następuje poprawa. Współpraca w szpitalach może być najlepszym sposobem rozpowszechniania skutecznych praktyk. Badania nad kosztami i efektywnością wynagrodzenia za wyniki byłyby naturalnym punktem centralnym nowego Instytutu Badań nad Pacjentami.
Po drugie, fiskalne skutki uboczne będą musiały być monitorowane. W miarę postępu VBP konsekwencje finansowe będą znaczne. Szpitale będą otrzymywać premie finansowe na podstawie poziomów wydajności i poprawy jakości w stosunku do określonych wskaźników, przy czym do 2% ich dochodów z płatności grupowych związanych z diagnozą jest zagrożone. CMS zobowiązał się monitorować, czy VBP prowadzi do zmian w dostępie do [opieki] i jakości opieki zapewnianej beneficjentom, zwłaszcza w obrębie podatnych populacji. Jednak wymierne skutki dla opieki nad pacjentem prawdopodobnie pojawią się powoli. Konieczne jest uważne śledzenie natychmiastowego wpływu na wyniki finansowe szpitali, w szczególności w przypadku szpitali sieci bezpieczeństwa, które działają na wyjątkowo niewielkich marginesach.
Po trzecie, jeśli to możliwe, poprawki należy wprowadzać szybko. Biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą prawdopodobnego wpływu VBP, CMS będzie musiał stale monitorować efekty programu. Mimo że ACA jest dość normatywna, jest tam trochę pokoju. We wstępnej propozycji przepisów agencja wyraziła preferencję do wprowadzania drobnych zmian w programie VBP w sposób subregulacyjny , bez przechodzenia przez długi proces powiadamiania i komentowania
[hasła pokrewne: atrium21, elavil lek, cyklopiroksolamina ]

Tags: , ,

No Responses to “Podnoszenie zysków ze szpitala jest opłacalne ad”

 1. Broomspun Says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

 2. Adam Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta Lublin[...]

 3. Scrapper Says:

  najgorsze są skurcze jelit

 4. Junkyard Dog Says:

  Article marked with the noticed of: rehabilitacja[...]

 5. Nacho Says:

  refundowane przez NFZ

Powiązane tematy z artykułem: atrium21 cyklopiroksolamina elavil lek