Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Myślenie u człowieka normalnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Właściwie myśli bez słów u człowieka normalnego nie są możliwe. Nawet bowiem przy myśleniu wewnętrznym u człowieka dorosłego myśli wyrażają się pewnymi znakami, skrótami, symbolami, obrazami, których system tworzy mowę. Tak zwane pismo obrazkowe jest właśnie systemem znaków oddających myśli. W sensie genetycznoewolucyjnym znaki te są również słowami. Myślenie abstrakcyjne jest czysto człowieczą jakością psychiczną. Jej najwyższą formę osiągają tylko niektórzy ludzie o poziomie inteligencji bardzo wysokim, którzy przez usilne ćwiczenie dochodzą do ogromnej precyzji w czynności abstrahowania. Abstrahowanie jest właściwie podstawą nawet najprostszego uogólnienia. Uogólniając dwa podobne fakty czynimy to w ten sposób, że odrywamy od nich pewne cechy różniące je między sobą, pozostawiając tylko          te cechy, które są obu wspólne. Jeżeli dwukrotnie spostrzegę zjawisko polegające na nagłym błysku (błyskawica) i następowym huku (grzmot),     to obydwa spostrzeżone fakty wiążę w jeden pod nazwą “piorun”. Pomijam tutaj różnice przebiegu obydwóch zjawisk, różnicę siły doznawanych przy nich wrażeń akustycznych i wzrokowych, różnicę czasu, w którym obydwa zjawiska się wydarzyły. Natomiast wyosabniam to,                        co w obydwóch zjawiskach jest wspólne, tworząc w ten sposób jeden fakt, jedno zjawisko. Jeżeli po raz trzeci spostrzegę piorun, to wyosobnię znowu cechy podobne do tych, które były przedmiotem dwóch pierwszych spostrzeżeń, a pominę cechy indywidualne trzeciego pioruna.       Twór myślowy, w którym zawarte są ogólne, lecz istotne cechy przedmiotów i zjawisk, nosi nazwę pojęcia. Zespół oderwanych w ten sposób cech stanowi treść pojęcia. Przez zakres pojęcia rozumiemy zespół przedmiotów czy zjawisk posiadających wyosobnione w ten sposób te same cechy. Proces odrywania cech przypadkowych i nieistotnych celem wyodrębnienia cech istotnych wspólnych pewnemu zakresowi przedmiotów nazywa się abstrakcją (odrywanie). [patrz też: rozstanie, Kabiny Sanitarne, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Myślenie u człowieka normalnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O różnicy między konfabulacjami a złudzeniami i omamami pamięciowymi pomówimy w rozdziale o zaburzeniach pamięci, tu jednak wspomnimy, że zaburzenia te nie mają zmienności i nietrwałości konfabulacji. Konfabulacje przy lukach pamięciowych są istotnym objawem z zakresu tzw. Zespołu Korsakowa. Zespół ten występuje w przebiegu alkoholizmu przewlekłego, ale może być spowodowany i innymi zatruciami, np. tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu itd. Wchodzi w grę również etiologia urazowa, porażenie postępujące, zmiany starcze mózgu. Niektórzy zaliczają nie zupełnie i słusznie do konfabulacji niektóre wypowiedzi w stanie maniakalnym, także w hebefrenii. Natomiast słusznie można mówić o konfabulacjach w majaczeniu, gdyż tutaj również chory niewiedzę wywołaną lukami pamięciowymi usiłuje wypełnić zmyśleniami, niczym nie różniącymi się od konfabulacji w zespole Korsakowa.
O co innego chodzi znów w objawach tzw. pseudologia phantastica. Osoby obdarzone szczególnie bujną fantazją, z zasady psychopaci typu histeroidnego, stwarzają sobie bajeczną historię i żyją nią, odgrywając z dużą konsekwencją, a przeważnie “i z talentem, rolę życiową wynikającą ze stworzonej przez siebie sztucznie zmyślonej osobowości. Nie chodzi tu więc tylko o wypowiedzi,  które są fałszywe  mi sądami jedynie w znaczeniu sądów kłamliwych. Chodzi również o zakłamanie obejmujące całość osobnika. Jeżeli stworzył on sobie bajkę o swoim “wyższym” pochodzeniu, to odgrywa on ją swoim zachowaniem, manierami, stylem życia, sposobem wysławiania się tak, jak gdyby był naprawdę hrabią lub milionerem. Oszustwo to czasem w ciągu długiego czasu udaje się, dopóki na jaw nie wyjdą okoliczności demaskujące pseudologa. Od konfabulacji różni się to zakłamanie mechanizmem powstawania. Do konfabulacji popycha człowieka zakłopotanie, wynikające z luk pamięciowych, do których. nie chce on się przyznać. Tutaj cała gra ukartowana jest z góry, a jej pobudką jest chęć imponowania otoczeniu, odegrania się w życiu, zrobienia kariery lub osiągnięcia zysków materialnych. Omamy pamięciowe i urojenia przebiegają z siłą przekonania, której daremnie szukać w pseudologii fantastycznej. Inna rzecz, że z biegiem czasu  może do tego stopnia powikłać się wewnętrznie, że w rozmaite swoje wymysły zaczyna sam wierzyć, nie odróżniając ich dość ostro od prawdy. Czasem niekoniecznie chodzi o chęć zysku. W piśmiennictwie opisano wiele przypadków, w których chodziło tylko o dość niewinne zaspokojenie wybujałej ambicji i pychy; a jedyną korzyścią zakłamania było połechta- nie popędów władczych, egocentrycznej miłości własnej, czasem zaś zadowole- nie pewnych dążności erotycznych. Sprawy te nierzadko miewają znaczenie sądowopsychiatryczne. Pseudologia zdarza się               i u małych dzieci. [więcej w:  implanty Warszawa, biustonosze do karmienia, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries