Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Urojenia poniżenia, pomniejszenia, upośledzenia, zubożenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia poniżenia, pomniejszenia, upośledzenia, zubożenia, nicości stanowią grupę stojącą bardzo blisko powyżej scharakteryzowanych urojeń grzeszności i winy, także hipochondrycznych. Chorzy uważają się za słabych, nic nie znaczących, małowartościowych, niezdolnych, tępych, pechowców, za pokrzywdzonych przez los i ludzi, okradanych lub zrujnowanych materialnie; niezdolnych do zarobkowania na życie, wyjętych spod prawa, wykolejonych, wykończonych przez intrygi wrogów, niegodnych żeby żyć, żeby jeść, żeby oddychać. Pomniejszanie samego siebie może się posunąć tak daleko, że chory uważa siebie w ogóle za cywilnie lub dosłownie zmarłego, za nieistniejącego. W nie widywanych już dzisiaj ostatnich okresach otępienia porażennego chorzy wypowiadali bez liku takie urojenia nicości i małości, uważając swoje ciało za pomniejszone  do rozmiarów naparstka lub w ogóle za zanikłe. Urojenia te rozciągały się w ciężkich przypadkach i na otoczenie: nie tylko chory sam stracił imię   i przestał istnieć, także cała jego rodzina, cały świat, wszystko zapadło się w nicość. Urojenia wielkościowe. Przez to określenie rozumie się nie tylko urojenia polegające na przeświadczeniu o swoim wysokim stanowisku, gdy chory twierdzi np. że jest królem, generałem, papieżem, milionerem, Napoleonem, bogiem. W zakres tego pojęcia wchodzą wszelkie urojenia związane z wywyższeniem człowieka ponad jego rzeczywiste położenie. Tu należą więc np. urojenia zdrowia u ludzi niewątpliwie chorych. Zwłaszcza w ciężkich psychozach organicznych, którym towarzyszy ogólny upadek sił, tak że chory wyniszczony nie ma siły poruszyć się, rzucają się w oczy jego twierdzenia urojeniowe, że czuje się  zdrowszym z ludzi, siłaczem, znakomitym sportowcem, uwodzicielem na miarę Casanovy itd. [przypisy:  protetyka, catering dietetyczny, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Urojenia poniżenia, pomniejszenia, upośledzenia, zubożenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pochodne fenotiazynowe Wśród pochodnych fenotiazynowych rozróznia się cztery grupy: L Związki Ieaotiazynowe z łańcuchem bocznym alifatycznym. II. Pochodne piperydynowe fenotiazyny.  III. Pochodne piperazynowe fenotiazyny. IV. Pochodne azafenotiazyny. I grupa Przedstawicielem pierwszej grupy jest chloroprazmyna pierwszy lek z grupy pochodnych fenotiazynowych, który wprowadzony do lecznictwa psychiatrycznego zdobył sobie uznanie najpoważniejszych ośrodków psychiatrycznych świata i w dalszym ciągu ma trwałe powodzenie mimo wprowadze- nia w ciągu ostatnich lat mnóstwa nowych pochodnych. Synonimy: Largactil,  Ampliactil, Amplictil, Wintermin, Megaphen, Hibanil, Fenactil, Thorazine, Hibernal, Aminazine, Propaphenin, Klorpromex. Własności farmakologiczne i farmakodynamiczne chloropromazyny, jak też wskazania i przeciwwskazania, działania uboczne i powikłania, sposób podawania i postacie leku są dobrze znane. Warto może jednak podkreślić, że obserwacje chorych będących od wielu lat na dawkach podtrzymujących chloropromazyny wykazują,              że zarówno wieloletnie zażywanie leku, jak i wysokość dawki podtrzymującej nie powodują ujemnych skutków. W Stanach Zjednoczonych stosuje się podtrzymujące dawki dobowe do 1000 mg, a nawet jak wynika z kazuistyki, do 1800 mg . Znamy i my przypadki wymagające     takiego postępowania, ale w praktyce nie mamy śmiałości sięgać do tak fantastycznie olbrzymich dawek. Zwykle stosowane dawki podtrzymujące są      w granicach 100-200 mg na dobę w zależności od ciężaru ciała i osobniczych właściwości. Trzeba przestrzec, że samowolne  lub odstawienie leku grozi nawrotem psychozy. Często się zdarza niestety, że sami lekarze strasząc pacjenta możliwymi następstwami ubocznymi, powodują przedwczesne przerwanie leczenia i narażają chorego na konieczność ponownej hospitalizacji. Z drugiej strony musimy sobie zadać pytanie, co się więcej opłaci, czy trzymać schizofrenika dożywotnio w szpitalu psychiatrycznym, czy zapewnić mu życie w społeczeństwie kosztem intoksykacji lekowej, która zresztą wydaje się takim ryzykiem tylko tym lekarzom, którzy nie stykają się praktycznie       z zagadnieniem i nie znają odpowiednich statystyk. [podobne: salon fryzjerski mokotów, biustonosze do karmienia, catering dietetyczny ]

Comments Off