Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Wyzszosc amitryptyliny w stosunku do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyższość amitryptyliny w stosunku do imipraminy polega także na tym, że wybitnie łagodzi stany depresyjne występujące na tle schizofrenii, przy czym objawy schizofreniczne również często ulegają poprawie. Że cofanie się objawów za- leży od leku poznać po tym, że nagłe jego odstawienie powoduje szybki na- wrót. Samopoczucie chorych w czasie leczenia bywa dobre. Objawy pozapira- midowe zaznaczają się nieznacznie, natomiast z reguły występuje tachykardia i objawy hipotensyjne silniejsze ma przy imipraminie. Czasem chorzy skarżą się na lekkie wysychanie śluzówek i na poty. Odczynów uczuleniowych nie widuje •się. Nawet długotrwałe zażywanie leku nie odbija się na obrazie krwi ani nie ma wpływu na narządy miąższowe. Zaleca się ostrożność w stosowaniu amitryptyliny w niewydolności krążenia ze względu na wybitną tachykardię i działanie hipotensyjne. Dawkowanie jest na ogól niższe niż przy imiprami- nie, od 150 do 200 mg na dobę, raczej rzadko do 300 mg na dobę. Powyżej dawki 300 mg na dobę obserwuje się nieraz u starszych pacjentów powyżej •lat 60 zespoły deliryjne. W literaturze opisany jest przypadek zatrucia ami- tryptyliną u 53-letniej kobiety z cyklofrenią z fazami depresyjnymi, która w celach samobójczych zażyła 96 tabletek po 25 mg (2400 mg) leku. Kliniczne objawy zatrucia nie różnią się od zatrucia barbituranami. Chora po przejściu kolejno przez fazy śpiączki, napadów drgawkowych i stanu majaczeniowo- zamroczeniowego wykazywała objawy organicznego uszkodzenia mózgu. Ami- tryptylina ma postać tabletek i draże ek po 10 i 25 mg i ampułek do wstrzy- kiwań domięśniowych i dożylnych po 50 i 100 mg. . Do tej samej grupy należy nortryptylina. Synonimy: Nortrypty lin, Nortrilen, Noritrene, Aventyl i Allegron. Lek ma działanie szybsze niż ami- tryptylina, ale zakres wskazań klinicznych w stosunku do tej ostatniej jest węższy. [podobne: , przedłużanie rzęs, dentysta Kraków, psycholog Kraków ]

Comments Off