Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Konfabulacje wśród zaburzeń pamięci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wymienia się je zazwyczaj wśród zaburzeń pamięci, są to jednakże pewne sądy, a przynajmniej twory naśladujące sądy. Zjawisko polega na tym, że luki pamięciowe przy organicznych schorzeniach mózgu chory wypełnia zmyśleniami. Czyni to przeważnie z zakłopotania, aby nie przyznać się do niewiedzy. Przy daleko posuniętym bezkrytycyzmie konfabulacje te mogą być tak naiwne i nieprawdopodobne, że w żaden sposób nie są  w stanie naprawdę pokryć luk pamięciowych. Chory tego przeważnie nie zauważa. Treść konfabulacji samorzutnych może mieć pewne cechy trwałości i powtarzalności, nigdy jednak trwałość ta nie osiąga trwałości urojeń. Konfabulacje, zwłaszcza .powstające z zakłopotania, podlegają  w zadziwiającym stopniu sugestiom otoczenia. Chory nie wie, co czynił wczoraj. Gdy go o to zapytamy, zmyśla cokolwiek. Możemy wykorzystywać jego sugestywność i podsuwać mu pomysły, których chwyta się ochoczo, rozbudowując swe konfabulacje coraz zuchwalej.    Jeżeli udajemy jakiś czas wiarę w jego opowiadania i podsycamy konfabulacje, możemy ostatecznie zapędzić chorego w ślepą uliczkę. Zdarza się, że dyskutując z nim, udowodnimy mu łgarstwo i że przyciśnięty do muru, sam ostatecznie śmieje się z własnych zmyśleń, widząc ich     nieprawdopodobieństwo. Chory opowiada np. o swoich podróżach po Afryce, polowaniach gołą ręką na słonie i tygrysy i o innych przedziwnych przygodach. Jeżeli prowadzimy zręcznie rozmowę, możemy go doprowadzić do przechwałek, że w swoich podróżach posługiwał się obcymi językami. Jeżeli nagle zbadamy jego wiadomości językowe, to chory przyzna, że naprawdę nie zna tych języków i śmieje się, jeżeli brak mu już konceptu. W cechach tych leży istotna różnica między konfabulacjami a urojeniem. W konfabulacjach brak jest w ogóle przekonania o słuszności .i prawdziwości wypowiadanych sądów. Także z natręctwami myślowymi trudno je pomylić, jeśli się zważy, że konfabulacje pokrywają luki pamięciowe w ciężkim schorzeniu organicznym układu nerwowego ośrodkowego, że są zależne od sugestii badającego i że nie towarzyszy im ani afekt patologiczny, ani uczucie przymusu. [patrz też: Depilacja laserowa, kurs sep, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Konfabulacje wśród zaburzeń pamięci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach nerwicowych stosuje się małe dawki, po 5 mg 3-:-4 razy dziennie. W porównaniu z chloropromazyną wahania ciśnienia tętniczego, tętna i ciepłoty a są przy prochloroperazynie znacznie mniej wyraźne. Chorzy podmiotowo mniej cierpią, odczyny alergiczne bywają rzadsze, natomiast zjawiska neurologiczne występują częściej, są rozleglejsze, czasami nawet drastyczne. Wyrażają się one w postaci kurczów tonicznych  ramion i połowy twarzy, drgawek  obu ramion, sztywności karku, wzmożonym napięciu mięśni szyi i karku, bladości, potach, ślinotoku, zaburzeniach połykania, drganiach włókienkowych mięśni klatki piersiowej i brzucha, tetanoidalnych stanach kurczowych całego ciała z przyciągnięciem do tułowia kończyn, spastycznymi przykurczami mięśni twarzy i karku, drżeniem kończyn górnych, kurczami spojrzeniowymi, wysuwaniem języka, ruchami głowy podobnymi do kręczu, kontrakcjami mięśni podbródka, opistotonusem i tężcowymi drgawkami mięśni ust. Objawy te są niezależne od wysokości dawki i ,pojawiają się już w pierwszych dniach leczenia, zresztą zależnie od osobniczej predyspozycji. Można im skutecznie zapobiegać podawaniem środków antyparkinsonoidalnych, na przykład aturbanu lub ponalidu (UK 738). Warto zaznaczyć, że objawy parkinsonoidalne przeważają znacznie u kobiet. Poza tym jako objawy uboczne mogą występować: uczucie wewnętrznego nie- pokoju z akatizją i tasykinezją. Prochloroperazyna produkowana jest w tabletkach po 10 mg, kroplach (1 kropla = 0,25 mg), ampułkach po 25 mg i czopkach po 25 mg. Podobne do prochloroperazyny objawy neurologiczne może dawać trójfluoroperazyna. Synonimy: Trifluperazine, Stelazine, Eskazinyl, Terfluzine i Jatroneural. Objawy neurologiczne zresztą również ustępują łatwo pod wpływem leków antyparkinsonoidalnych. Trójfluoroperazyna jest najbardziej przydatna w leczeniu ostrych psychoz schizofrenicznych, przede wszystkim paranoidalnych. Omamy i urojenia ustępują pod wpływem leku już po kilku dniach leczenia. Dobre efekty lecznicze, uzyskuje się także w zespołach hebefrenicznych, natomiast niewielkie lub żadne . Lek można stosować z dużym powodzeniem w schizofrenii prostej i ubytkowej, wpływa on bowiem w dużym stopniu na obniżenie autyzmu i zmniejszenie negatywizmu chorych. Chorzy poprzednio bez kontaktu, zaniedbani, zobojętniali, stają się w trakcie i po leczeniu bardziej aktywni, zaczynają dbać o swój wygląd zewnętrzny, wykazywać zainteresowanie otoczeniem, pracą i swoją własną przyszłością. Poza psychozami trójfluoroperazyna ma mieć pewne działanie lecznicze w nerwicowych stanach lękowych i natręctwach. [patrz też: kosmetyki naturalne, oczyszczanie organizmu, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries