Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Omyłka a urojenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podczas gdy omyłkę można bardzo łatwo sprostować i ten, kto się omylił, poprawi swój sąd, gdy się mu dostarczy dowodów pomyłki, to urojenia są oporne na wszelką perswazję, towarzyszy im bowiem ogromna siła przekonania. w urojeniu chory wierzy w prawdziwość. nieprawdziwego sądu, chociaż kłóci się on wyraźnie z doświadczeniami życiowymi jego samego i jego otoczenia. Urojenie nie tylko nie daje się skorygować pod wpływem najusilniejszego przekonywania i przedkładania oczywistych i naocznych przeciwdowodów, ale co gorsza, pod wpływem zbyt energicznych perswazji chory przeważnie rozdrażnia się, a nawet jeszcze bardziej zacina się w swoim błędnym przekonaniu albo wytwarza coraz to nowe urojenia. Niektórzy próbują tłumaczyć treść urojeń treścią omamów, jeżeli chory słyszy głosy odgrażające mu się, to powstają w nim urojenia prześladowcze. Tłumaczenie takie jest mało wnikliwe. W przytoczonym przykładzie i treść omamów i treść urojeń pochodzą z jednego   i tego samego źródła, mianowicie z choroby. Słyszany głos jest bowiem własną myślą chorego, tą samą myślą, która przejawia się w treści urojenia. Urojenia pojawiają się w umyśle chorego albo nagle, jako sądy gotowe, albo też tworzą się stopniowo w ciągu dłuższego nawet czasu wylęgania. Chory czyni np. w ciągu dłuższego czasu pewne spostrzeżenia, zdaje mu się, że go śledzą, że mu się na ulicy przypatrują. Po dłuższym dopiero okresie czasu, przeważnie nagle, przychodzi nań jakby olśnienie: wszystkie te spostrzeżenia wiążą się w jego umyśle w jeden wniosek, mianowicie w urojenie, że jest przedmiotem prześladowań. [patrz też:  wkładki sfp, Prywatne przedszkole Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Omyłka a urojenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest to objaw znamienny dla stanu maniakalnego, może się jednak zdarzyć i pod wpływem innych czynników, np. toksycznych (alkohol, kokaina, specyfiki w rodzaju perwityny, psychedryny itd.). Kojarzenie odbywa się bardzo szybko. Jeżeli szybkość wiązania myśli nie przekracza pewnej miary, to może to być zjawisko dodatnie. Tak się rzecz ma w stanie hipomaniakalnym umiarkowanego natężenia, także jeżeli dawka używki nie przekracza pewnego optimum. Jeżeli przyśpieszenie toku myślenia, z zasady wywołane pobudzeniem afektywnym, osiągnie wyższy stopień, to myślenie staje się bezładne, wątek myślowy zatraca się, występuje objaw, który określamy nazwą gonitwy myśli. Wyrazem tego chorobliwego przyśpieszenia toku myślowego są równie szybkie, byle jak powiązane, mniej lub więcej bezładne wypowiedzi chorego. Gadatliwość ta wzmagać się może do rozmiarów objawu zwanego słowotokiem (logorrhoe). Gadanina chorego traci sens, a wypowiedzi jego,  pod wpływem wzmożonego samopoczucia, przybierają cechy przechwałek i planów, które można by pomylić z urojeniami. Łatwo jednak przekonać się, że na dnie tych fałszywych sądów bynajmniej nie leży jakieś silniejsze przekonanie, możliwe też jest przekonanie chorego               o niesłuszności jego twierdzeń. Wypowiedzi te są jeszcze najbardziej podobne do konfabulacji, chociaż mianem tym zasadniczo oznaczamy zmyślenia służące  do pokrycia niewiedzy chorego wynikłej z luk pamięciowych, z zatraty orientacji, spowodowanej upośledzeniem zdolności zapamiętywania. Afekt maniakalny, który może być wesołością, gniewem, ekspansją energetyczną, żądzą płciową itd., przebiega z zasady             z drażliwością, która może doprowadzić do starć z otoczeniem. Nie zawsze jest łatwo stwierdzić, że chodzi istotnie o chorobliwe, a nie jeszcze    w granicach normy mieszczące się przyśpieszenie toku myśli. Wystrzegać się trzeba oceny powierzchownej. Gadatliwość lub gadulstwo (garrulitas, loquacitas) nie są to pojęcia z zakresu psychopatologii. Wielomówność dopiero wtedy może być uznana za objaw patologiczny, jeżeli idzie w parze z pobudzeniem afektywnym i jest tego pobudzenia zewnętrznym wyrazem. [podobne:  deratyzacja warszawa, rozstanie, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries