Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek, przeważnie bezsensownych, powiązanych ze sobą tylko podobieństwem dźwiękowym rymu lub rytmu, nosi nazwę we rbigeracji. Chory może sobie tworzyć, jak to czasem czynią bawiące się dzieci, własny sztuczny język z dziwacznymi słowotworami (neologismi). W ten sposób niekiedy wypowiedzi chorego mogą się stawać całkowicie chaotyczne, stanowiąc bezmyślne nagromadzenie słów, zgłosek i dźwięków. Objaw ten nazwano sałatą słowną (schizophasia). Należy go odróżniać od porozrywania związków myślowych w zespole splątania (amentia), gdzie mówimy nie o rozkojarzeniu (dissociatio), lecz o inkoherencji. Rozkojarzenie występuje przy   nie naruszonym sensorium, podczas gdy inkoherencja jest wyrazem bardzo głębokiego, jakościowego zaburzenia świadomości. Porozumienie       z chorym rozkojarzonym staje się bardzo trudne, a nawet czasem wręcz niemożliwe, gdyż chory w rozmowie nie mówi do rzeczy, lecz jakby na wiatr (niem. termin vorbeireden). Czasem chorzy ci w rozmowie naśladują słowa rozmówcy, powtarzając je jako echo (echolalia) lub naśladują jego ruchy (echopraxia) i mimikę (echomimia). Podobne objawy echa występują czasem w organicznych schorzeniach mózgu, a odróżnić je można biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego czynnościowego lub organicznego. Rozkojarzone wypowiedzi bywają wyrazem rozpadu osobowości chorego. Między innymi chorzy mogą odczuwać natłok myśli, który przypisują cudzym oddziaływaniom na siebie. Są to zjawiska      o charakterze omamów psychicznych, różnią się zaś od natręctw myślowych tym, że przy tych ostatnich przymus dotyczy treści wyobrażeń, myśli, obaw, a tutaj, przy natłoku myślowym halucynacyjnym przymus dotyczy raczej samej czynności myślenia, która przebiega automatycznie, niezależnie od treści dowolnie się zmieniającej. Chory miewa przy tym podmiotowe złudzenie, że myśli te są bogate, chociaż przy bliższym ich zbadaniu okazuje się, że są ubogie, jednostajne, powtarzające się lub niedorzeczne. Rozkojarzenie może się zresztą wikłać z maniakalnym przyśpieszeniem toku myślowego albo  depresyjnym jego zwolnieniem, co stanowi duże utrudnienie rozpoznawcze. [przypisy:  magnez                 i witamina b6, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mimo ogromnej liczby coraz to nowych środków przeciwdepresyjnych imipramina w dalszym ciągu zajmuje wśród nich pierwsze miejsce.       Lek ma wybitne działanie na nastrój depresyjny szczególnie w depresji endogennej, ale również w stanach reaktywnych. Mniejszą skuteczność stwierdza się, jeżeli depresja występuje na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu lub zawiera silniejszy składnik schizofreniczny. Trzy czwarte do czterech piątych przypadków reaguje pomyślnie, to znaczy albo całkowitą remisją, albo istotną poprawą. Skuteczność imipraminy jest w jakiś nie zbadany sposób związana z biochemią mózgu. Dowodzą tego przypadki inwersji stanu depresyjnego w maniakalny w naprzemiennych postaciach cyklofrenii leczonych imipraminą. Chorzy znoszą lek dobrze. Działanie uboczne może wyrażać się potami, przyspieszeniem tętna, suchością w jamie ustnej, czasem lekkimi zawrotami głowy. Zwracać trzeba uwagę na możliwe obniżenie ciśnienia tętniczego. Skłonność do stanów alergicznych przy podawaniu imipraminy jest nieznaczna. Obraz krwi pozostaje w czasie leczenia prawie niezmieniony. W dwóch trzecich przypadków stwierdza się lekką eozynofilię. Wielokrotnie widywano uczulenie na światło słoneczne. Zdarza się przemijające upośledzenie akomodacji, podobne do atropinowego. Powikłanie żółtaczką jest wielką rzadkością, przy odpowiednim stopniowaniu dawek ciśnienie tętnicze nie ulega zmianie. W rzadkich przypadkach chorzy reagują na lek stanami podniecenia, które czasem zmuszają do chwilowego przerwania leczenia. Imipramina wyrabiana jest w tabletkach po 10 i 25 .mg, ampułkach i czopkach  po 25 mg. Lżejsze przypadki można prowadzić leczenie w warunkach ambulatoryjnych, nie przekraczając jednak dawki 150 mg na dobę,  w cięższych konieczne jest leczenie w warunkach klinicznych. Leczenie rozpoczynamy od wstrzykiwań domięśniowych w dawkach dziennych  50- 200 mg na dobę.    Po 10-14 dniach zamienia się stopniowo poszczególne 25,miligramowe ampułki dwiema tabletkami po 25 mg. Gdy przy zamianie dochodzi do nawrotu, powraca się do wstrzykiwań i to wyższymi dawkami. Podobnie jak przy leczeniu chloropromazyną tak i tutaj konieczne jest zażywanie dawek podtrzymujących leku w ciągu dłuższego czasu. [więcej w:  wkładki sfp, dieta i odchudzanie, rehabilitacja ]

Comments Off