Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Leczenie psychiatryczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużym utrudnieniem w praktyce jest brak ustawy psychiatrycznej. Sformułowania prawne obowiązującej instrukcji nie regulują tych spraw       w sposób nie budzący zastrzeżeń. Zastrzeżenia stawiane są zarówno przez psychiatrów jak i przez prawników. W chwili obecnej na łamach prasy fachowej i ogólnej toczy się dyskusja między dziennikarzami, prawnikami i lekarzami na temat opracowywanej ustawy, psychiatrycznej.  Z polemiki tej niewątpliwie wynikną sformułowania końcowe, które  miejmy nadzieję uregulują wreszcie ustawowo trudny problem dotyczący postępowania prawnego z psychicznie chorymi.
Leków psychofarmakologicznych i nazw specyfików jest obecnie tak dużo, że specjaliści nie nadążają zapoznać się z odnośnym piśmiennictwe     i gubią się w lawinie reklam firm farmaceutycznych, które z jednakowym entuzjazmem zalecają leki wartościowe  jak             i bezwartościowe,   a nawet szkodliwe. Leki te klasyfikowane są według rozmaitych kryteriów. W Gdańskiej Klinice Psychiatrycznej opracowaliśmy własną systematykę leków psychofarmakologicznych i w praktyce rozróżniamy: leki nozologiczne, syndromolityczne                 i symptomolityczne. Leki nozolityczne są ideałem lecznictwa psychiatrycznego, do którego zbliżamy się bardzo rzadko. Wymagamy od nich by były zdolne wyleczyć chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej, a więc, aby były zdolne zaatakować skutecznie czynnik etiologiczny choroby. Do leków syndromolitycznych zaliczamy te leki, które  są usunąć cały zespół psychotyczny, chociaż nie mają wpływu leczniczego    na jego podłoże i przyczyny. Leki symptomolityczne natomiast są tylko i wyłącznie lekami objawowymi. Ścisłe odróżnianie leków syndromolitycznych   od symptomolitycznych ma ogromne znaczenie praktyczne. Często bowiem zdarza się, że lekarze pochopnie zmieniają zalecony choremu lek syndromolityczny na pierwszy lepszy środek symptomolityczny, narażając tym samym chorego na nawrót psychozy.  Do leków syndromolitycznych zaliczamy pochodne fenotiazynowe z chloropromazyną na czele, pochodne tiaksantenowe, środki antydepresyjne   z imipraminą, inhibitory monoaminooksydazy z niamidern i butyrotęnony. [przypisy:  deratyzacja warszawa, ortodonta, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Leczenie psychiatryczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Stanach Zjednoczonych cieszy się ogromnym powodzeniem trójfluoroprazmyna. Synonimy: Fluopromazine, Nivoman, Psyquil, Fluorofen, Adazine. Działanie trójfluoropromazyny i wskazania dla niej .są podobne jak chloroprornazyhy, ale dawkowanie jest znacznie niższe, do 300 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę. z piśmiennictwa wynika,   że trójfluoropromazyna nadaje się szczególnie do długotrwałego leczenia chroników. Jako objawy uboczne przy stosowaniu leku mogą występować nudności i wymioty, uczucie osłabienia        i spadek ciśnienia tętniczego. Objawy pozapiramidowe widuje się stosunkowo rzadko. Nawet przy bardzo długotrwałym podawaniu leku nie obserwowano jakichkolwiek objawów uszkodzenia narządów miąższowych ani zmian  w obrazie krwi. Zbliżone do chloropromazyny właściwości farmakodynamiczne ma metopromazyna. Synonimy: Mopazine i Tentone. Różnica we wzorze chemicznym dotyczy wyłącznie chloru, w miejsce którego metopromazyna ma grupę CH3. Wskazania dla stosowania leku są takie same jak przy chloropromazynie. Związek ma działanie wagolityczne, sympatykolityczne, sedatywne i przeciwwymiotne. Potęguje działanie środków znieczulających, hipnotycznych      i analgetycznych. Lek jest w tabletkach i ampułkach po 25 mg, czopkach po 25 i 100 mg oraz  w kroplach (1 kropla = 1 mg). Objawy uboczne polegają na niewielkim spadku ciśnienia i niezbyt silnie wyrażonych objawach parkinsonoidalnych. Popularna wśród powodzi pochodnych fenotiazyny jest acetyloprazmyna. Synonimy: Acepromazine, Plegicil, Notensil, Soprontin, Lizergan. Acetylopromazyna ma działanie adrenolityczne, antyhistaminowe, spazmolityczne, przeciwwymiotne, uspokajające i wzmagające działanie hipnotyczne barbituranów.          W porównaniu z chloropromazyną lek jest bardziej skuteczny w stanach pobudzenia maniakalnego. Dobre efekty uzyskuje się w defektach schizofrenicznych. Średnie dawkowanie wynosi 75-200 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 500 mg. Lek jest w postaci tabletek po 10     i 25 mg, ampułek domięśniowych po 10 i 25 mg i dożylnych po 25 mg oraz kropel (1 kropla = 0,1 mg): Wstrzykiwania.domięśniowe leku w przeciwieństwie do chloropromazyny nie powoduje bólu ani nacieków, lek nie uszkadza wątroby i nie daje objawów uczuleniowych. [podobne:  olejki do włosów, rehabilitacja, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries