Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Różne odmiany urojeń

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do treści urojeń, rozróżnia się następujące odmiany. Urojenia ksobne, polegają na tym, że chory wydarzenia zwykle, przypadkowe               i naturalne odnosi do siebie, przypisując im szczególne znaczenie. W ten sposób zachowanie ludzi nawet zupełnie obcych nabiera znaczenia celowych, rozmyślnych, tajemniczych przytyków do osoby chorego, do jego tajemnic osobistych, do jego życia prywatnego. Często chory, długi czas nie zdradzając się z niczym, bacznie obserwuje znajomych i obcych, wysnuwając daleko idące wnioski z ich uśmiechów, gestów, przypadkowych działań oraz urywków rozmów. Z biegiem czasu dochodzi do przeświadczenia, że jest ośrodkiem zainteresowania wielkiej liczby ludzi, którzy z niewiadomych powodów, jakich jednak czasem on się domyśla, dają mu ukryte znaki, aby mu dokuczyć albo osiągnąć inne cele. Szukając wyjaśnienia rozsnutych koło niego zagadek, chory wikła się coraz bardziej. Do urojeń ksobnych dołączają się urojenia prześladowcze, wielkościowe i inne. Czasem urojenia ksobne nie mają tego charakteru zwartego logicznie systemu. Takie usystematyzowane urojenia ksobne występują w prawdziwej paranoi (tzw. paranoia sensitiva). Natomiast zdarzają się takie urojenia ksobne oderwane, niekonsekwentne, nie wiążące się w jakąś logiczną całość np. w schizofrenii. Istotą jednych i drugich są zawsze błędne interpretacje spostrzeżeń trafnych, dokonywanych w świecie otaczającym stąd nazwa delusiones interpretativae, delir dinterpretation. Urojenia prześladowcze (delusiones persecutivae) są chyba najczęstszą postacią urojeń. Przeplatają się one częstokroć z poprzednio opisanymi urojeniami ksobnymi, jednakże bardzo często występują zupełnie samodzielnie. Chory sądzi, że jest przedmiotem prześladowań ze strony pewnych wrogów lub ich najmitów, którzy usiłują go pozbawić życia, ograbić, zniesławić, pozbawić pracy czy stanowiska, odebrać zdrowie, zgwałcić. Te same wrogie działania mogą się zwracać przeciwko najbliższym członkom rodziny. Twierdzenia te opierają się. na dowodach nie wytrzymujących krytyki, ich kruchości chory jednak nie widzi. Najczęstszym dowodem, na który chorzy z urojeniami prześladowczymi się powołują, są słowa zasłyszane w postaci omamów słuchowych. Inne omamy, np. wzrokowe, smakowe, węchowe, czuciowoustrojowe, mogą choremu służyć za podmiotowe potwierdzenie słuszności jego sądów, dlatego tak bezcelowa jest wszelka dyskusja z chorym na temat urojeń. [więcej w: , powiększanie piersi, foteliki dla dzieci, witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Różne odmiany urojeń

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzecim i może najważniejszym ogniwem dla ekspertyzy jest ocena stanu psychicznego badanego tempo1e criminis. Dokonuje się jej na podstawie poprzednio wymienionego materiału oraz na podstawie wszystkich danych z okresu przestępstwa zawartych w aktach sprawy karnej  i wynikających z przewodu sądowego. Podstawą oceny stopnia poczytalności sprawcy jest stan psychiczny, w jakim znajdował się on w czasie dokonania przestępstwa. Stan ten zawsze bywa odtwarzany z przeszłości. Opinię o stopniu poczytalności biegli wydać mogą tylko i wyłącznie     w stosunku do konkretnego w czasie i miejscu przestępstwa. Nie można w ogóle orzekać o stopniu poczytalności bez dokładnych danych dotyczących dokonanego przestępstwa. Dlatego też dla przeprowadzenia ekspertyzy konieczne jest udostępnienie wszystkich materiałów śledztwa i przewodu sądowego biegłym. Ten sam sprawca w stosunku do kilku przestępstw, dokonanych nawet w tym samym okresie, może mieć różny stopień poczytalności. Badania pracowniane i psychologiczne mają w zasadzie tylko wartość  dodatkową, a nie można im przypisywać znaczenia rozstrzygającego w orzecznictwie sądowopsychiatrycznym. Pozwalają one częstokroć na obiektywne potwierdzenie stwierdzanego klinicznie obrazu chorobowego i tylko w powiązaniu z nim mają wartość dowodową. [hasła pokrewne:  foteliki dla dzieci, przedłużanie rzęs, badania psychologiczne ]

Comments Off