Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Bardzo cenna wsród omawianej grupy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo cenna wśród omawianej grupy leków jest metyloprazmyna. Synonimy: Theralene, Alimemazine, Trimeprazine, Temaril, Panectyl, Valler- gan, Repeltin. Farmakologicznie metylopromazyna ma wpływ na centralny ,układ nerwowy, gdzie uwidacznia się jej działanie neuroplegiczne, ogólnie uspokajające, regulujące napięcie mięśniowe i przeciwwymiotne. Na układ neurowegetatywny lek ma wpływ w sensie, umiarkowanego działania adreno- litycznego i silnego działania wagolitycznego. Poza tym wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do histaminy i serotoniny i ma bardzo nieznaczny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Metylopromazyna nie daje nagłych hi- potensji, ani znacznej tachykardii. Spadek ciśnienia, O ile występuje, jest bardzo niewielki. Wskazania kliniczne dla metylopromazyny są bardzo roz- ległe i różnorodne. Stosuje się ją w stanach pobudzenia o różnej etiologii i w .stanach maniakalnych. Już przy dawce 200 mg n? dobę obserwuje się wyraźną poprawę. Z psychoz schizofrenicznych szczególnie podatna na wpływ metylopromazyny jest schizofrenia paranoidalna, ale dobre wyniki uzyskuje się- także w zespołach hebefreniczno-katatonicznych i czystych katatonicznych. Szereg autorów wskazuje na działanie antydepresyjne leku, ze szczególnym wpływem przeciwlękowym i na korzystne działanie przy wspólnym podawaniu leku z imipraminą. Dalej dodatnie efekty osiąga się przy stosowaniu leku w nerwicach natr.ęctw i w fobiach. Duża kuracja mety.lopromazyną może być. przeprowadzana tylko w warunkach szpitala zamkniętego. Leczenie rozpoczyna się od dawek 75 do 200 mg na dobę w 3 albo 4 porcjach i stopniowo zwiększa do maksymalnej dawki 600 mg na dobę. Najdogodniejsze “jest podawanie leku per os w formie roztworu, który jest bardzo dobrze znoszony i przyswajany przez chorych. Niektórzy autorzy polecają rozpoczynanie kuracji podawaniem parenteralnym – dożylnie albo domięśniowo. Z naszych doświadczeń klinicz- nych należy przestrzec przed zbyt długotrwałym podawaniem leku domięś- niowo ze względu na powstawanie bolesnych nacieków. Domięśniowe poda- wanie leku nie powinno trwać dłużej niż dwie doby. Okres kuracji nie jest ściśle ustalony i trwa zwykle naj krócej od 15 dni do kilku miesięcy. Lek można stosować ambulatoryjnie, nie przekraczając jednak dawki 250 mg na dobę. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, olej kokosowy, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off