Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Mianowicie nastepujace mozliwosci wchodza tu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mianowicie następujące możliwości wchodzą tu w rachubę: 1. Szablony ruchowe, U zwierząt i u dzieci często Widuje się zabawy polegające na wielokrotnym, przeważnie rytmicznym pawtarzaniu raz uchwyconego ruchu, np. kręcenie się za własnym ogonem, chwytanie i porzucanie przedmiotów, skakanie na jednej nodze. Prawdopodobnie szczątkiem tej dążności zabawowej są stereotypie ciężko niedorozwiniętych umysłowo, polegające na rytmicznych ruchach tułowiem, głową itd. Sens biologiczny tych zabaw polega na nabywaniu wprawy przez “wśliz- giwanie” odpowiednich dróg. Dzięki tym ćwiczeniom ruchy te, z początku wykony- wane przy napiętej uwadze, uniezależniają się od niej i ulegają mechanizacji, tak że przy coraz większej sprawności coraz mniej potrzeba energii na ich wykanywanie. 2. Bezpośrednie sprzęganie się bodźca z aktem ruchowym. Przy braku wprawy ad chwili zadziałania bodźca do chwili wykonywania ruchu upływa pewien czas, potrzebny da przetwarzenia podniety czuciowej w odczyn ruchowy. Długatrwałe ćwiczenia doprowadzają do takiej wprawy, że czynność pojawia się tuż pa zadzia- łaniu bodźca, z biegiem czasu nawet zanim jeszcze bodziec dotrze da świadomości. Mechanizacja zdaje się być pierwszą fazą automatyzacji. Gdy siedzącemu mężczyź- nie wypadnie coś z ręki, stula on automatycznie kolana, . nawet wówczas gdy siedzi np. w zapasce. Może to służyć do rozpoznawania transwestytów męskich, Świeżo umundurowani nowozaciężni, zamiast salutować, zdejmują czapkę wojskową, a zwol- llieni z wojska salutują. Bezwiednie. nakręcamy zegarek codziennie lub spoglądamy na rękę dla odczytania godziny, nawet gdy chwilowo nie mamy na ręku zegarka. 3. Łańcuchowe sprzęganie się aktów ruchawych. W taki sam sposób całe łańcuchy czynności, które kiedyś wymagały przemyślenia i odbywały się pad kontrolą świa- domości, mechanizują się. Czasem wystarczy jedno wyobrażenie obrazowe lub słowne, aby uruchomić cały taki łańcuch czynności. Przemęczeni żołnierze mogą maszerawać śpiąc. Nasze codzienne ubieranie się i mycie jest w wysokiej mierze zautomatyza- wane. To sama dotyczy gry na instrumentach muzycznych, manipulacji narzędziami pracy, a przede wszystkim mówienia językiem doskonale opanowanym, a tym bar- dziej recytowanie wyuczonych na pamięć utworów, klepanie pacierza itd. [patrz też: , integracja sensoryczna, sklep kolagen, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off