Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Leki z grupy hydrazydów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Lepszym lekiem z grupy hydrazydów jest niewątpliwie izokarboksazyd. Toksyczność leku w porównaniu z iproniazydem jest mniejsza, tym niemniej długotrwałe stosowanie izokarboksazydu uszkadza komórki wątrobowe. Większość chorych znosi lek dobrze. Tylko w niewielkim odsetku obserwuje się objawy uboczne w postaci drażliwości, hipotencji ortostatycznej, bezsenności, zawrotów głowy, obrzęków, zaburzeń potencji i mikcji. Stanowczym przeciwwskazaniem dla stosowania izokarboksazydu są choroby wątroby bez względu na etiologię. Lek wzmaga napęd psychoruchowy chorych przyhamowanych, podnosi ich samopoczucie, reguluje ośrodkowy metabolizm. Izokarboksazyd nie jest środkiem antypsychotycznym jak imipramina, to znaczy nie usuwa doszczętnie endogennego zespołu depresyjnego, jednakże chorzy z depresją endogenną odczuwają jego działanie niezwykle przyjemnie. Jest to więc lek objawowy o potężnym działaniu psychoanaleptycznym, pozwalającym chorym z cyklofrenią na przeczekanie okresu depresji, przy czym podnieść należy zaletę izokarboksazydu, że nie powoduje on przeistoczenia się depresji w manię. Katatonia reaguje gorzej na lek, ale również widuje się czasem ożywienie osłupiałych chorych. Nie wolno oczywiście podawać izokarboksazydu chorym podnieconym. Dzienna dawka leku w ciągu pierwszych dni lub tygodni leczenia wynosi 30 mg,      a dawka podtrzymująca 10-20 mg. Lek jest w sprzedaży pod postacią tabletek po 10 mg. . [hasła pokrewne:  klimatyzacja precyzyjna, implanty Warszawa, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Leki z grupy hydrazydów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O różnicy między konfabulacjami a złudzeniami i omamami pamięciowymi pomówimy w rozdziale o zaburzeniach pamięci, tu jednak wspomnimy, że zaburzenia te nie mają zmienności i nietrwałości konfabulacji. Konfabulacje przy lukach pamięciowych są istotnym objawem z zakresu tzw. Zespołu Korsakowa. Zespół ten występuje w przebiegu alkoholizmu przewlekłego, ale może być spowodowany i innymi zatruciami, np. tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu itd. Wchodzi w grę również etiologia urazowa, porażenie postępujące, zmiany starcze mózgu. Niektórzy zaliczają nie zupełnie i słusznie do konfabulacji niektóre wypowiedzi w stanie maniakalnym, także w hebefrenii. Natomiast słusznie można mówić o konfabulacjach w majaczeniu, gdyż tutaj również chory niewiedzę wywołaną lukami pamięciowymi usiłuje wypełnić zmyśleniami, niczym nie różniącymi się od konfabulacji w zespole Korsakowa.
O co innego chodzi znów w objawach tzw. pseudologia phantastica. Osoby obdarzone szczególnie bujną fantazją, z zasady psychopaci typu histeroidnego, stwarzają sobie bajeczną historię i żyją nią, odgrywając z dużą konsekwencją, a przeważnie “i z talentem, rolę życiową wynikającą ze stworzonej przez siebie sztucznie zmyślonej osobowości. Nie chodzi tu więc tylko o wypowiedzi,  które są fałszywe  mi sądami jedynie w znaczeniu sądów kłamliwych. Chodzi również o zakłamanie obejmujące całość osobnika. Jeżeli stworzył on sobie bajkę o swoim “wyższym” pochodzeniu, to odgrywa on ją swoim zachowaniem, manierami, stylem życia, sposobem wysławiania się tak, jak gdyby był naprawdę hrabią lub milionerem. Oszustwo to czasem w ciągu długiego czasu udaje się, dopóki na jaw nie wyjdą okoliczności demaskujące pseudologa. Od konfabulacji różni się to zakłamanie mechanizmem powstawania. Do konfabulacji popycha człowieka zakłopotanie, wynikające z luk pamięciowych, do których. nie chce on się przyznać. Tutaj cała gra ukartowana jest z góry, a jej pobudką jest chęć imponowania otoczeniu, odegrania się w życiu, zrobienia kariery lub osiągnięcia zysków materialnych. Omamy pamięciowe i urojenia przebiegają z siłą przekonania, której daremnie szukać w pseudologii fantastycznej. Inna rzecz, że z biegiem czasu  może do tego stopnia powikłać się wewnętrznie, że w rozmaite swoje wymysły zaczyna sam wierzyć, nie odróżniając ich dość ostro od prawdy. Czasem niekoniecznie chodzi o chęć zysku. W piśmiennictwie opisano wiele przypadków, w których chodziło tylko o dość niewinne zaspokojenie wybujałej ambicji i pychy; a jedyną korzyścią zakłamania było połechta- nie popędów władczych, egocentrycznej miłości własnej, czasem zaś zadowole- nie pewnych dążności erotycznych. Sprawy te nierzadko miewają znaczenie sądowopsychiatryczne. Pseudologia zdarza się               i u małych dzieci. [więcej w:  implanty Warszawa, biustonosze do karmienia, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries