Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

O róznicy miedzy konfabulacjami a

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O różnicy między konfabulacjami a złudzeniami i omamami pamięciowymi pomówimy w rozdziale o zaburzeniach pamięci, tu jednak wspomnimy, że zaburzenia te nie mają zmienności i nie- trwałości konfabulacji. Konfabulacje przy lukach pamięciowych są istotnym objawem z zakresu tzw. Zespołu Korsakowa. Zespół ten występuje w przebiegu alkoholizmu przewlekłego, ale może być spowodowany i innymi zatruciami, np. tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu itd. Wchodzi w grę również etiologia urazowa, porażenie postępujące, zmiany starcze mózgu. Niektórzy zaliczają nie zupełnie I słusznie do konfabulacji niektóre wypowiedzi w stanie maniakalnym, także w hebefrenii. Natomiast słusznie można mówić o konfabulacjach w majacze- niu, gdyż tutaj również chory niewiedzę wywołaną lukami pamięciowymi usi- łuje wypełnić zmyśleniami, niczym nie różniącymi się od konfabulacji w zespole Korsakowa.
PSEUDOLOGIA PHANT ASTICA O co innego chodzi znów w objawach tzw. pseudologia phantastica. Osoby obdarzone szczególnie bujną fantazją, z zasady psychopaci typu histeroidnego, stwarzają sobie bajeczną historię i żyją nią, odgrywając z dużą konsekwencją, a przeważnie “i z talentem, rolę życiową wynikającą ze stworzonej przez..siebie sztucznie zmyślonej osobowości. Nie chodzi tu więc tylko o wypowiedzi; które są falsżyw mi sądami jedynie w znaczeniu sądów kłamliwych. Chodzi również o zakłamanie obejmujące całość osobnika. Jeżeli stworzył on sobie bajkę o swoim “wyższym” pochodzeniu, to odgrywa on ją swoim zachowaniem, manierami, stylem życia, sposobem wysławiania się tak, jak gdyby był naprawdę hrabią lub milionerem. Oszustwo to czasem w ciągu długiego czasu udaje się, dopóki na jaw nie wyjdą okoliczności demaskujące pseudologa. Od konfabulacji różni się to zakłamanie mechanizmem powstawania. Do konfabulacji popycha czło- wieka zakłopotanie, wynikające z luk pamięciowych, do których. nie chce on się przyznać. Tutaj cała gra ukartowana jest z góry, a jej pobudką jest chęć imponowania otoczeniu, odegrania się w życiu, zrobienia kariery lub osiągnię- cia zysków materialnych. Omamy pamięciowe i urojenia przebiegają z siłą przekonania, której daremnie szukać w pseudologii fantastycznej. Inna rzecz, że z biegiem czasu pseudolog może do tego stopnia powikłać się wewnętrznie, że w rozmaite swoje wymysły zaczyna sam wierzyć, nie odróżniając ich dość ostro od prawdy. Czasem niekoniecznie chodzi o chęć zysku. W piśmiennictwie opisano wiele przypadków, w których chodziło tylko o dość niewinne zaspoko- jenie wybujałej ambicji i pychy; a jedyną korzyścią zakłamania było połechta- nie popędów władczych, egocentrycznej miłości własnej, czasem zaś zadowole- nie pewnych dążności erotycznych. Sprawy te nierzadko miewają znaczenie sądowo-psychiatryczne. Pseudologia zdarza się i u małych dzieci. [więcej w: , implanty Warszawa, biustonosze do karmienia, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

O róznicy miedzy konfabulacjami a

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chlorowodorek tiopropazatu zwany popularnie tiopropazatem. Syno- nimy: Thiopropazate, Dartal i Dartalan. Lek znajduje zastosowanie w leczeniu psychoz schizofrenicznych, natomiast nie daje żadnych efektów w stanach . depresyjnych. Objawy uboczne ż parkinsonoidem na czele są podobne do wy- wołanych chloropromazyną. Siła działania leku przewyższa chloropromazynę pięciokrotnie. Optymalna dawka tiopropazatu wynosi 40 mg na dobę w czte- rech porcjach, można jednak stosować dawki wyższe, do 120 mg na dobę. IV Grup a Nawet małe zmiany we wzorze strukturalnym jądra fenotiazyny mogą zmniejszyć toksyczność leku, poprawić jego podmiotowe znoszenie, a przy tym Dotyczy to pochodnej azafenotia- zyny – protipendylu. Synonimy: Prothipendyl, Dominal, Phrenotropin, Tirriovan i ToInate. Wskazaniem dla protipendylu są wszelkie stany podnie- cenia i napięcia afektywnego, jednak nie depresja. Stosowane średnie dawki wynoszą 200-300 mg dziennie, a w cięższych przypadkach można śmiało dawkę podnosić aż do 700 mg na dobę. Pojedyncza dawka wynosi 40-60 mg i można ją podawać doustnie, domięśniowo, a nawet dożylnie. Lek nie powoduje żół- taczki ani innych ubocznych następstw. Protipendyl jest w sprzedaży w dra- żetkach po 20 i 40 mg, tabletkach po 80 mg, ampułkach po 40 i 80 mg, czop- kach po 40 mg i roztworze do zażywania per os (10 kropli = 20 mg). [podobne: , implanty Warszawa, kosmetyki organiczne, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries