Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zabawy ruchowe u niedorozwiniętych umysłowo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prawdopodobnie szczątkiem tej dążności zabawowej są stereotypie ciężko niedorozwiniętych umysłowo, polegające na rytmicznych ruchach tułowiem, głową itd. Sens biologiczny tych zabaw polega na nabywaniu wprawy przez “wślizgiwanie” odpowiednich dróg. Dzięki tym ćwiczeniom ruchy te, z początku wykonywane przy napiętej uwadze, uniezależniają się od niej i ulegają mechanizacji, tak że przy coraz większej sprawności coraz mniej potrzeba energii na ich wykonywanie. Bezpośrednie sprzęganie się bodźca z aktem ruchowym. Przy braku wprawy od chwili zadziałania bodźca do chwili wykonywania ruchu upływa pewien czas, potrzebny do przetwarzania podniety czuciowej w odczyn ruchowy. Długotrwałe ćwiczenia doprowadzają do takiej wprawy, że czynność pojawia się tuż pa zadziałaniu bodźca, z biegiem czasu nawet zanim jeszcze bodziec dotrze da świadomości. Mechanizacja zdaje się być pierwszą fazą automatyzacji. Gdy siedzącemu mężczyźnie wypadnie coś z ręki, stula on automatycznie kolana,  nawet wówczas gdy siedzi np. w zapasce. Może to służyć do rozpoznawania transwestytów męskich. Świeżo umundurowani nowozaciężni, zamiast salutować, zdejmują czapkę wojskową, a zwolnieni z wojska salutują. Bezwiednie. nakręcamy zegarek codziennie lub spoglądamy na rękę dla odczytania godziny, nawet gdy chwilowo nie mamy na ręku zegarka. Łańcuchowe sprzęganie się aktów ruchowych. W taki sam sposób całe łańcuchy czynności, które kiedyś wymagały przemyślenia i odbywały się pad kontrolą świadomości, mechanizują się. Czasem wystarczy jedno wyobrażenie obrazowe lub słowne, aby uruchomić cały taki łańcuch czynności. Przemęczeni żołnierze mogą maszerować śpiąc. Nasze codzienne ubieranie się i mycie jest w wysokiej mierze zautomatyzawane. To sama dotyczy gry na instrumentach muzycznych, manipulacji narzędziami pracy, a przede wszystkim mówienia językiem doskonale opanowanym, a tym bar- dziej recytowanie wyuczonych na pamięć utworów, klepanie pacierza itd. [patrz też:  integracja sensoryczna, sklep kolagen, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zabawy ruchowe u niedorozwiniętych umysłowo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród pochodnych piperazynowych bardzo małą toksycznością charakte- ryzuje się butaperazyna. Synonimy: Butaperazine, Butyrylperazine, Randolectil i Megalectil. Lek ma zastosowanie nie tylko w leczeniu ostrych psychoz schizofrenicznych, ale również przewlekłych stanów ubytkowych. Na leczenie butaperazyną dobrze reagują stany maniakalne. Lek oddaje cenne usługi w uśmierzaniu stanów wewnętrznego napięcia, podniecenia i lęku. Podnieść należy jego działanie przeciwwymiotne przy wymiotach pochodzenia ośrodkowego. Butaperazynę można kombinować ze wstrząsami elektrycznymi i innymi pochodnymi fenotiazyny. W czasie zażywania leku chorzy zachowują swoją aktywność psychoruchową, nie są senni ani upośledzeni w przejawach swojej uczuciowości. Dzięki temu łatwiej włączają się i zpowrotem w swoje zadania życiowe. Lek stosuje się zasadniczo doustnie w przeciętnej dawce 30 mg na dobę, a wyjątkowo w ciężkich przypadkach dochodzi się do 50 mg  na dobę, W razie konieczności zaczyna się leczenie drogą pozajelitową podając 5-10 mg leku 3 razy dziennie (1/2 do 1 ampułki 3 razy, tj. 30 mg). Objawy psychotyczne z omamami, urojeniami i podnieceniem ustępują zazwyczaj już po kilku dniach, mimo to leczenie należy prowadzić        ok. 4-12 tyg. Dawki podtrzymujące wynoszą: 2 razy dziennie po 5 mg lub 3 razy dziennie po 2,5 mg. W warunkach przychodnianych dawkuje   się 0,5-1,25 mg 3 razy dziennie. Dla tych celów wygodna jest postać płynna leku w roztworze 0,40/0, przy czym 10 kropli = 1 mg leku.               [patrz też: odzież dla dzieci, trądzik, integracja sensoryczna ]

Comments Off

« Previous Entries