Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Mianowicie nastepujace mozliwosci wchodza tu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mianowicie następujące możliwości wchodzą tu w rachubę: 1. Szablony ruchowe, U zwierząt i u dzieci często Widuje się zabawy polegające na wielokrotnym, przeważnie rytmicznym pawtarzaniu raz uchwyconego ruchu, np. kręcenie się za własnym ogonem, chwytanie i porzucanie przedmiotów, skakanie na jednej nodze. Prawdopodobnie szczątkiem tej dążności zabawowej są stereotypie ciężko niedorozwiniętych umysłowo, polegające na rytmicznych ruchach tułowiem, głową itd. Sens biologiczny tych zabaw polega na nabywaniu wprawy przez “wśliz- giwanie” odpowiednich dróg. Dzięki tym ćwiczeniom ruchy te, z początku wykony- wane przy napiętej uwadze, uniezależniają się od niej i ulegają mechanizacji, tak że przy coraz większej sprawności coraz mniej potrzeba energii na ich wykanywanie. 2. Bezpośrednie sprzęganie się bodźca z aktem ruchowym. Przy braku wprawy ad chwili zadziałania bodźca do chwili wykonywania ruchu upływa pewien czas, potrzebny da przetwarzenia podniety czuciowej w odczyn ruchowy. Długatrwałe ćwiczenia doprowadzają do takiej wprawy, że czynność pojawia się tuż pa zadzia- łaniu bodźca, z biegiem czasu nawet zanim jeszcze bodziec dotrze da świadomości. Mechanizacja zdaje się być pierwszą fazą automatyzacji. Gdy siedzącemu mężczyź- nie wypadnie coś z ręki, stula on automatycznie kolana, . nawet wówczas gdy siedzi np. w zapasce. Może to służyć do rozpoznawania transwestytów męskich, Świeżo umundurowani nowozaciężni, zamiast salutować, zdejmują czapkę wojskową, a zwol- llieni z wojska salutują. Bezwiednie. nakręcamy zegarek codziennie lub spoglądamy na rękę dla odczytania godziny, nawet gdy chwilowo nie mamy na ręku zegarka. 3. Łańcuchowe sprzęganie się aktów ruchawych. W taki sam sposób całe łańcuchy czynności, które kiedyś wymagały przemyślenia i odbywały się pad kontrolą świa- domości, mechanizują się. Czasem wystarczy jedno wyobrażenie obrazowe lub słowne, aby uruchomić cały taki łańcuch czynności. Przemęczeni żołnierze mogą maszerawać śpiąc. Nasze codzienne ubieranie się i mycie jest w wysokiej mierze zautomatyza- wane. To sama dotyczy gry na instrumentach muzycznych, manipulacji narzędziami pracy, a przede wszystkim mówienia językiem doskonale opanowanym, a tym bar- dziej recytowanie wyuczonych na pamięć utworów, klepanie pacierza itd. [patrz też: , integracja sensoryczna, sklep kolagen, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Mianowicie nastepujace mozliwosci wchodza tu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród pochodnych piperazynowych bardzo małą toksycznością charakte- ryzuje się butaperazyna. Synonimy: Butaperazine, Butyrylperazine, Ran- dolectil i Megalectil. Lek ma zastosowanie nie tylko w leczeniu ostrych psy- choz schizofrenicznych, ale również przewlekłych stanów ubytkowych. Na le- czenie butaperazyną dobrze reagują stany maniakalne. Lek oddaje cenne usługi w uśmierzaniu stanów wewnętrznego napięcia, podniecenia i lęku. Pod- nieść należy jego działanie przeciwwymiotne przy wymiotach pochodzenia ośrodkowego. Butaperazynę można kombinować ze wstrząsami elektrycznymi i innymi pochodnymi fenotiazyny. W czasie zażywania leku chorzy zachowują swoją aktywność psychoruchową, nie są senni ani upośledzeni w przejawach swojej uczuciowości. Dzięki temu łatwiej włączają się iz powrotem w swoje zadania życiow-e. Lek stosuje się zasadniczo doustnie w przeciętnej dawce 30 mg na dobę, a wyjątkowo w ciężkich przypadkach dochodżi się do 50 mg na dobę, W razie konieczności zaczyna się leczenie drogą pozajelitową podając 5-10 mg leku 3 razy dziennie (1/2 do 1 ampułki 3 razy, tj. 30 mg). Objawy psychotyczne z omamami, urojeniami i podnieceniem ustępują zazwyczaj już po kilku dniach, mimo to leczenie należy prowadzić ok. 4-12 tyg. Dawki pod- trzymujące wynoszą: 2 razy dziennie po 5 mg lub 3 razy dziennie po 2,5 mg. W warunkach przychodnianych dawkuje się 0,5-1,25 mg 3 razy dziennie. Dla tych celów wygodna jest postać płynna leku w roztworze 0,40/0, przy czym 10 kropli = 1 mg leku. W sprzedaży są tabletki po 2,5 mg i po 10 mg,•i am- pułki po 10 mg. Chorzy znoszą lek doskonale zarówno w stosowaniu doust- nym, jak i pozajelitowym. Przy. długotrwałym jednak podawaniu leku należy kontrolować morfologię krwi i czynnościową wydolność wątroby. Dosyć często w pierwszych dniach leczenia stwierdza się obecność objawów pozapiramido- wych w postaci zjawisk dyskinetycznych i hiperkinetycznych. Objawy te naj- częściej do dwóch dni cofają się, zwłaszcza jeżeli przejściowo obniży się dawkę leku. Bardzo rzadko zachodzi konieczność stosowania leków przeciwparkinso- nowskich.• Przeciwwskazaniem dla stosowania butaperazyny są ciężkie zatrucia barbituranami i alkoholem .. [patrz też: , odzież dla dzieci, trądzik, integracja sensoryczna ]

Comments Off

« Previous Entries