Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Myślenie u człowieka normalnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Właściwie myśli bez słów u człowieka normalnego nie są możliwe. Nawet bowiem przy myśleniu wewnętrznym u człowieka dorosłego myśli wyrażają się pewnymi znakami, skrótami, symbolami, obrazami, których system tworzy mowę. Tak zwane pismo obrazkowe jest właśnie systemem znaków oddających myśli. W sensie genetycznoewolucyjnym znaki te są również słowami. Myślenie abstrakcyjne jest czysto człowieczą jakością psychiczną. Jej najwyższą formę osiągają tylko niektórzy ludzie o poziomie inteligencji bardzo wysokim, którzy przez usilne ćwiczenie dochodzą do ogromnej precyzji w czynności abstrahowania. Abstrahowanie jest właściwie podstawą nawet najprostszego uogólnienia. Uogólniając dwa podobne fakty czynimy to w ten sposób, że odrywamy od nich pewne cechy różniące je między sobą, pozostawiając tylko          te cechy, które są obu wspólne. Jeżeli dwukrotnie spostrzegę zjawisko polegające na nagłym błysku (błyskawica) i następowym huku (grzmot),     to obydwa spostrzeżone fakty wiążę w jeden pod nazwą “piorun”. Pomijam tutaj różnice przebiegu obydwóch zjawisk, różnicę siły doznawanych przy nich wrażeń akustycznych i wzrokowych, różnicę czasu, w którym obydwa zjawiska się wydarzyły. Natomiast wyosabniam to,                        co w obydwóch zjawiskach jest wspólne, tworząc w ten sposób jeden fakt, jedno zjawisko. Jeżeli po raz trzeci spostrzegę piorun, to wyosobnię znowu cechy podobne do tych, które były przedmiotem dwóch pierwszych spostrzeżeń, a pominę cechy indywidualne trzeciego pioruna.       Twór myślowy, w którym zawarte są ogólne, lecz istotne cechy przedmiotów i zjawisk, nosi nazwę pojęcia. Zespół oderwanych w ten sposób cech stanowi treść pojęcia. Przez zakres pojęcia rozumiemy zespół przedmiotów czy zjawisk posiadających wyosobnione w ten sposób te same cechy. Proces odrywania cech przypadkowych i nieistotnych celem wyodrębnienia cech istotnych wspólnych pewnemu zakresowi przedmiotów nazywa się abstrakcją (odrywanie). [patrz też: rozstanie, Kabiny Sanitarne, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Myślenie u człowieka normalnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podawanie leku rozpoczyna się od małych dawek, 3-5 mg dziennie, najczęściej w trzech porcjach, podnosi stopniowo w zależności od osobniczej tolerancji na lek do 30 mg dziennie . Dawka maksymalna leku wynosi 45 mg dziennie. Trzeba podkreślić, że przekroczenie tej dawki prowadzi szybko do przedawkowania leku, które objawia się nadmiernym spowolnieniem ruchowym, zaburzeniami równowagi,            a czasami doprowadza  do uogólnionych obrzęków. Pierwsze dawki leku podaje się zwykle .we wstrzyknięciach domięśniowych z tym, że nie stosuje się ich zwykle dłużej niż dwie doby, a następnie podaje się doustnie. Leczenie prowadzi się zwykle przez 3-5 tyg., po czym ustala się dawki podtrzymujące. Dosyć rozpowszechniona wśród pochodnych fenotiazynowych jest perfenazyna. Synonimy: Perphenazine, Chlorperphenazine, Trilafon, Decentan, Fentazin  Środek ten przewyższa chloropromazynę w jej działaniu. uspokajającym, przy braku działania nasennego i słabo zaznaczonych objawach poza piramidowych, sercowonaczyniowych i wegetatywnych. Działanie lecznicze uwidocznia się już na długo przed wystąpieniem parkinsonoidu, do którego zresztą nie musi wcale dochodzić. Średnie dawkowanie wynosi 18-30 mg na dobę. Dawki podtrzymujące wynoszą    6-12 mg na dobę. Chorzy znoszą lek bardzo dobrze. Perfenazyna skuteczna jest we wszystkich zaburzeniach psychicznych przebiegających           z podnieceniem, lękiem, niepokojem, napięciem, omamami i urojeniami. Przestrzec trzeba natomiast przed stosowaniem perfenazyny               w depresjach zarówno endogennych, jak i nerwicowych, które pod wpływem leku pogłębiają się. Stosunkowo małe dawki usuwają prawie natychmiast tiki w chorobie Tourettea. Przemysł węgierski dostarczył cennej odmiany perfenazyny w postaci estru kwasu trójmetooksybenzoesowego perfenazyny pod nazwą Frenolon. Tabletki i ampułki zawierają po 5 mg leku. Lek stosuje się w dawkach dobowych do 30 mg doustnie lub domięśniowo, w cięższych przypadkach podaje się do 60 mg a nawet 90 mg na dobę. Po uzyskaniu efektu leczniczego pozostawia się chorego na dawce podtrzymującej 15 mg na dobę. Toksyczność leku, który wypróbowaliśmy w Klinice Gdańskiej, jest, nieznaczna. [więcej w: Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries