Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Natręctwa ruchowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Może zresztą chodzić o zarażenie albo siebie, albo kogoś. Chorych tych dręczy myśl, że sami cierpią na chorobę weneryczną lub inną i że mogą zarazić swoich najbliższych albo że już ich zarazili. Najczęstszym natręctwem ruchowym o charakterze zapobiegawczym jest uporczywe wielokrotne, czasem wielogodzinne mycie rąk (ablutomania, folie de lavement). Przesadne mycie rąk wiąże się z zasady z obawą dotknięcia przed- miotów lub pewnych osób. Ta przesadna czystość nie musi zawsze iść w parze z czystością innych narządów, których choremu nie wolno dotykać z obawy przed powalaniem się. Chory zdaje sobie w pełni sprawę z niedorzeczności i sprzeczności logicznych, których ofiarą ustawicznie pada i choć boleje nad sobą, nie jest w stanie przeciwstawić się tym myślom. Przeciwnie, czasem stawianie przemocą oporu myślom natrętnym powoduje ich potęgowanie się. Natomiast uleganie im, a zwłaszcza uleganie natręctwom ruchowym powoduje z zasady przyjemność różnego stopnia, od uczucia ulgi i uspokojenia aż do rozkoszy, którą niektórzy chorzy porównują z płciową. Natręctwa myślowe mogą występować objawowo w przebiegu wielu cierpień organicznych i czynnościowych, np. w stanach po zapaleniu mózgu, także przemijająco w melancholii,      w neurastenii, a także w schizofrenii. W tej ostatniej stanowią czasem zwiastuny zbliżającego się procesu schizofrenicznego. Najbogatsze natręctwa występują w przebiegu odrębnej jednostki chorobowej, która nosi nazwę nerwicy natręctw (psychoneurosis obsessiva). Łacińskie określenie obsessio oznacza opętanie. Jest to pozostałość z okresu, gdy w myślach natrętnych dopatrywano się podszeptów szatana.      [podobne:  filtry do wody, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Natręctwa ruchowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek, przeważnie bezsensownych, powiązanych ze sobą tylko podobieństwem dźwiękowym rymu lub rytmu, nosi nazwę we rbigeracji. Chory może sobie tworzyć, jak to czasem czynią bawiące się dzieci, własny sztuczny język z dziwacznymi słowotworami (neologismi). W ten sposób niekiedy wypowiedzi chorego mogą się stawać całkowicie chaotyczne, stanowiąc bezmyślne nagromadzenie słów, zgłosek i dźwięków. Objaw ten nazwano sałatą słowną (schizophasia). Należy go odróżniać od porozrywania związków myślowych w zespole splątania (amentia), gdzie mówimy nie o rozkojarzeniu (dissociatio), lecz o inkoherencji. Rozkojarzenie występuje przy   nie naruszonym sensorium, podczas gdy inkoherencja jest wyrazem bardzo głębokiego, jakościowego zaburzenia świadomości. Porozumienie       z chorym rozkojarzonym staje się bardzo trudne, a nawet czasem wręcz niemożliwe, gdyż chory w rozmowie nie mówi do rzeczy, lecz jakby na wiatr (niem. termin vorbeireden). Czasem chorzy ci w rozmowie naśladują słowa rozmówcy, powtarzając je jako echo (echolalia) lub naśladują jego ruchy (echopraxia) i mimikę (echomimia). Podobne objawy echa występują czasem w organicznych schorzeniach mózgu, a odróżnić je można biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego czynnościowego lub organicznego. Rozkojarzone wypowiedzi bywają wyrazem rozpadu osobowości chorego. Między innymi chorzy mogą odczuwać natłok myśli, który przypisują cudzym oddziaływaniom na siebie. Są to zjawiska      o charakterze omamów psychicznych, różnią się zaś od natręctw myślowych tym, że przy tych ostatnich przymus dotyczy treści wyobrażeń, myśli, obaw, a tutaj, przy natłoku myślowym halucynacyjnym przymus dotyczy raczej samej czynności myślenia, która przebiega automatycznie, niezależnie od treści dowolnie się zmieniającej. Chory miewa przy tym podmiotowe złudzenie, że myśli te są bogate, chociaż przy bliższym ich zbadaniu okazuje się, że są ubogie, jednostajne, powtarzające się lub niedorzeczne. Rozkojarzenie może się zresztą wikłać z maniakalnym przyśpieszeniem toku myślowego albo  depresyjnym jego zwolnieniem, co stanowi duże utrudnienie rozpoznawcze. [przypisy:  magnez                 i witamina b6, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries