Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek, przeważnie bezsensownych, powiązanych ze sobą tylko podobieństwem dźwiękowym rymu lub rytmu, nosi nazwę we rbigeracji. Chory może sobie tworzyć, jak to czasem czynią bawiące się dzieci, własny sztuczny język z dziwacznymi słowotworami (neologismi). W ten sposób niekiedy wypowiedzi chorego mogą się stawać całkowicie chaotyczne, stanowiąc bezmyślne nagromadzenie słów, zgłosek i dźwięków. Objaw ten nazwano sałatą słowną (schizophasia). Należy go odróżniać od porozrywania związków myślowych w zespole splątania (amentia), gdzie mówimy nie o rozkojarzeniu (dissociatio), lecz o inkoherencji. Rozkojarzenie występuje przy   nie naruszonym sensorium, podczas gdy inkoherencja jest wyrazem bardzo głębokiego, jakościowego zaburzenia świadomości. Porozumienie       z chorym rozkojarzonym staje się bardzo trudne, a nawet czasem wręcz niemożliwe, gdyż chory w rozmowie nie mówi do rzeczy, lecz jakby na wiatr (niem. termin vorbeireden). Czasem chorzy ci w rozmowie naśladują słowa rozmówcy, powtarzając je jako echo (echolalia) lub naśladują jego ruchy (echopraxia) i mimikę (echomimia). Podobne objawy echa występują czasem w organicznych schorzeniach mózgu, a odróżnić je można biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego czynnościowego lub organicznego. Rozkojarzone wypowiedzi bywają wyrazem rozpadu osobowości chorego. Między innymi chorzy mogą odczuwać natłok myśli, który przypisują cudzym oddziaływaniom na siebie. Są to zjawiska      o charakterze omamów psychicznych, różnią się zaś od natręctw myślowych tym, że przy tych ostatnich przymus dotyczy treści wyobrażeń, myśli, obaw, a tutaj, przy natłoku myślowym halucynacyjnym przymus dotyczy raczej samej czynności myślenia, która przebiega automatycznie, niezależnie od treści dowolnie się zmieniającej. Chory miewa przy tym podmiotowe złudzenie, że myśli te są bogate, chociaż przy bliższym ich zbadaniu okazuje się, że są ubogie, jednostajne, powtarzające się lub niedorzeczne. Rozkojarzenie może się zresztą wikłać z maniakalnym przyśpieszeniem toku myślowego albo  depresyjnym jego zwolnieniem, co stanowi duże utrudnienie rozpoznawcze. [przypisy:  magnez                 i witamina b6, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przestępstwa seksualne, szczególnie związane z pedofilią i homoseksualizmem, stały się zagadnieniem społecznym w niektórych krajach Europy zachodniej (NRF, kraje skandynawskie). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w niektórych krajach czyny homoseksualne między mężczyznami stanowią dotąd jeszcze przestępstwo z kodeksu karnego (np. w Niemczech). Langeludeke (1963) przebadał grupę przestępców seksualnych poddanych zabiegowi wytrzebienia ze względów lekarskoprewencyjnych i stwierdził, że tzw. recydywa u wytrzebionych stanowi minimalny procent w stosunku do przestępców seksualnych nie poddanych takim zabiegom. Z piśmiennictwa z tego zakresu innych autorów wynika,          że wytrzebienie w większości przypadków osłabia popęd płciowy na tyle, że ma to istotne znaczenie w profilaktyce przestępstw seksualnych. Prawnie zagadnienie to jest. różnie regulowane przepisami w większości krajów sam przestępca decyduje o poddaniu się zabiegowi wytrzebienia, a do takiej decyzji zmuszony jest zwykle warunkami psychologicznymi stawia mu się do wyboru pobyt w więzieniu lub wyjście na wolność- pod warunkiem poddania się wytrzebieniu. Jednorazowe badanie stanu psychicznego podejrzanego, oskarżonego, świadka, czy też pokrzywdzonego, przeprowadza się na zlecenie sądu lub prokuratury w więzieniu, w sądzie, w przychodni lub w szpitalu. Dla zapewnienia bezpośredniego; możliwie szczerego kontaktu z badanym, wskazane jest, by badanie takie przeprowadzali biegli bez udziału przedstawiciela sądu, prokuratury czy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Podstawą wydania obiektywnej opinii jest właściwa ocena stanu psychicznego badanego, oparta w dużej mierze na obserwacji jego zachowania się reakcji uczuciowych, wypowiedzi itd. Przy obecności innych osób badany bywa nieufny” o wielu sprawach z przeszłości, często bardzo ważnych dla rozpoznania, nie chce mówić, wiele szczegółów zataja. Badanie psychiatryczne w takich warunkach jest wybitnie utrudnione. [więcej w:  rozstanie, odżywki do rzęs, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries