Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Dawkowanie imipraminy u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dawkowanie imipraminy u dzieci jest nieco inne w związku z ich większą wrażliwością na lek. Dawka śmiertelna dla dorosłych wynosi 50 mg na kg wagi ciała, a u dzieci 25 mg. Kuhn, który uważa nie on jeden zresztą depresję endogenną u dzieci za chorobę, częstą, opracował dawkowanie imipraminy u dzieci jak następuje. U małego dziecka dawka początkowa wynosi 10-30 mg dziennie. Dawka 20- 50 mg dziennie jest wystarczająca aż do wieku pokwitania, czasem jednak 1.2-letnie dziecko wymaga dawek znacznie wyższych, a w wieku pokwitania osiąga się czasem efekt dopiero przy 150 mg na dobę . Nie zawsze dawkowanie uzależnione jest zresztą od ciężkości depresji. W razie współistniejących    zaburzeń snu u dzieci należy dać pierwszeństwo przed imipraminą raczej lekowi insidon, który jest znacznie lepiej znoszony, chociaż na skutek przeciwdepresyjny trzeba czekać dłużej. Dzieci dosyć często reagują na imipraminę wymiotami. Skuteczność imipraminy w nie wyjaśnionych rozpoznawczo zaburzeniach nastroju u dzieci posiada doniosłe znaczenie argumentu ex juvantibus. Równą imipraminie wartość leczniczą posiada odmiana chemiczna pod nazwą dezipramina. Synonimy: Dezmethylimipramin, Pertofran i Norpramine. W piśmiennictwie podnosi się, że odmiana ta rozwija swe działanie znacznie szybciej niż imipramina, przy takim samym dawkowaniu. W praktyce szybkość działania osiągamy zazwyczaj, gdy tylko nie ma przeciwwskazań w ten sposób, że rozpoczynamy leczenie od kilku wstrząsów elektrycznych lub indoklonowych, np. 3-4, po czym przechodzimy na przeciętne dawki imipraminy, Wiele klinik europejskich wypróbowało już wartość kliniczną dezipraminy i stawia ją wyżej pod pewnymi względami niż imipraminę. Lek zwiększa napęd i dlatego wskazany jest zwłaszcza w postaciach depresji przebiegających  z zahamowaniem psychoruchowym. Poza tym ma nadawać się szczególnie do leczenia depresji związanych ze schizofrenią. W przypadkach          z górującym w obrazie klinicznym lękiem dezipramina jest niewskazana, gdyż może potęgować lęk i zwiększać bezsenność. [więcej w:  bielizna nocna, oczyszczalnie przydomowe, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Dawkowanie imipraminy u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nortryptylina nadaje się najlepiej do leczenia depresji przebiegającej z zahamowaniem, natomiast nie jest lekiem wskazanym w depresji              z dominującymi objawami lęku i niepokoju wewnętrznego, ponieważ może te objawy nasilać. Przy depresji agitowanej wskazane jest łączne podawanie nortryptyliny z chloroprotiksenem. Należy pamiętać, że w depresjach cyklofrenicznych lek może przeprowadzać stan depresyjny       w maniakalny. W przeciwieństwie do amitryptyliny, nortryptylina może powodować przejściowe zwyżki ciepłoty ciała, natomiast inne objawy uboczne są znacznie mniej nasilone. Tylko u niektórych chorych obserwuje się wysuszanie śluzówek, czasem zaparcie lub wolne stolce                   i niewielkiego stopnia tachykardię. Zaburzenia ortostatyczne pojawiają się znacznie rzadziej niż przy amitryptylinie i tylko wtedy, gdy zbyt szybko podnosimy dawkę leku. Dawkowanie jest niższe niż przy amitryptylinie. Leczenie rozpoczynamy od wstrzykiwań domięśniowych leku     w dawkach 10-25 mg 3 razy dziennie przez 7-10 dni, a następnie przechodzimy na dawki doustne, które stopniowo zwiększamy co drugi dzień aż do 150 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 225 mg na dobę. Leku nie wolno kombinować z pochodnymi monoaminooksydazy. Nortryptylina produkowana jest w postaci tabletek po 10 i 25 mg i ampułek po 10 mg. [patrz też:  oczyszczalnie przydomowe, ból pleców, olejek cbd ]

Comments Off

« Previous Entries