Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Procesy uogólniania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Procesy uogólniania służą do zdobycia orientacji poznawczej wśród otaczającej nas różnorodności przedmiotów i zjawisk. Chociaż są to wyniki aktywności naszego umysłu, to jednak cała treść poznania dociera do naszego umysłu ze świata zewnętrznego poprzez zmysły. W XVII wieku mawiano: nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. Abstrakcja nie jest jednak jedynym sposobem poznawczego porządkowania materiału poznawczego. Aby ogarnąć całą grupę przedmiotów czy zjawisk podobnych do siebie, możemy, zamiast tworzyć pojęcia drogą abstrakcji, uznać jeden z przedmiotów lub jedno ze zjawisk danej grupy za typ. Typ taki nie traci swoich indywidualnych, przypadkowych, nieistotnych cech. nadaje się jednakże do reprezentowania wszystkich przedmiotów lub zjawisk podobnych, których istotne dla danej grupy cechy w sobie jednoczy. W tworzeniu typów lub obrazów typowych dokonujemy również uogólnienia. Typ znamy jako wyobrażenie spostrzegawcze przedmiotu, natomiast pojęcie jest myślą o przedmiocie. Pojęcie różni się więc od wyobrażenia spostrzegawczego, jakim jest typ, swym bardziej uogólnionym, oderwanym. i niepoglądowym charakterem . Pojęcie pojęciu nie jest równe. Różnice między pojęciami zależą od stopnia abstrakcji.Gdy abstrahujemy od niewielu tylko cech, tak że treść pojęcia jest bardzo bogata, lecz za to zakres bardzo niewielki, to pojęcie takie niedużo traci na poglądowości. Pojęcie pioruna jest tak jeszcze żywo związane z poszczególnymi wyobrażeniami pioruna, nawet jeżeli wzbogacić to pojęcie o cechy naukowe zaczerpnięte z fizyki, że niełatwo nam wyzbyć się licznych wyobrażeń konkretnych nasuwających się przy rozważaniu istoty tego pojęcia. W miarę jak postępujemy w procesie abstrakcji, a więc jak rozszerzymy uogólnienie, zubożając treść przez usuwanie coraz to dalszych cech, wyzbywamy się coraz bardziej tych towarzyszących procesowi abstrakcji wyobrażeń. Weźmy dla przykładu taki postęp abstrakcji: piorun – elektryczność – zjawisko fizyczne – zjawisko przyrodnicze – zjawisko materialne – byt. [hasła pokrewne:  korekcja wzroku, pieczenie w miejscach intymnych, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Procesy uogólniania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach nerwicowych stosuje się małe dawki, po 5 mg 3-:-4 razy dziennie. W porównaniu z chloropromazyną wahania ciśnienia tętniczego, tętna i ciepłoty a są przy prochloroperazynie znacznie mniej wyraźne. Chorzy podmiotowo mniej cierpią, odczyny alergiczne bywają rzadsze, natomiast zjawiska neurologiczne występują częściej, są rozleglejsze, czasami nawet drastyczne. Wyrażają się one w postaci kurczów tonicznych  ramion i połowy twarzy, drgawek  obu ramion, sztywności karku, wzmożonym napięciu mięśni szyi i karku, bladości, potach, ślinotoku, zaburzeniach połykania, drganiach włókienkowych mięśni klatki piersiowej i brzucha, tetanoidalnych stanach kurczowych całego ciała z przyciągnięciem do tułowia kończyn, spastycznymi przykurczami mięśni twarzy i karku, drżeniem kończyn górnych, kurczami spojrzeniowymi, wysuwaniem języka, ruchami głowy podobnymi do kręczu, kontrakcjami mięśni podbródka, opistotonusem i tężcowymi drgawkami mięśni ust. Objawy te są niezależne od wysokości dawki i ,pojawiają się już w pierwszych dniach leczenia, zresztą zależnie od osobniczej predyspozycji. Można im skutecznie zapobiegać podawaniem środków antyparkinsonoidalnych, na przykład aturbanu lub ponalidu (UK 738). Warto zaznaczyć, że objawy parkinsonoidalne przeważają znacznie u kobiet. Poza tym jako objawy uboczne mogą występować: uczucie wewnętrznego nie- pokoju z akatizją i tasykinezją. Prochloroperazyna produkowana jest w tabletkach po 10 mg, kroplach (1 kropla = 0,25 mg), ampułkach po 25 mg i czopkach po 25 mg. Podobne do prochloroperazyny objawy neurologiczne może dawać trójfluoroperazyna. Synonimy: Trifluperazine, Stelazine, Eskazinyl, Terfluzine i Jatroneural. Objawy neurologiczne zresztą również ustępują łatwo pod wpływem leków antyparkinsonoidalnych. Trójfluoroperazyna jest najbardziej przydatna w leczeniu ostrych psychoz schizofrenicznych, przede wszystkim paranoidalnych. Omamy i urojenia ustępują pod wpływem leku już po kilku dniach leczenia. Dobre efekty lecznicze, uzyskuje się także w zespołach hebefrenicznych, natomiast niewielkie lub żadne . Lek można stosować z dużym powodzeniem w schizofrenii prostej i ubytkowej, wpływa on bowiem w dużym stopniu na obniżenie autyzmu i zmniejszenie negatywizmu chorych. Chorzy poprzednio bez kontaktu, zaniedbani, zobojętniali, stają się w trakcie i po leczeniu bardziej aktywni, zaczynają dbać o swój wygląd zewnętrzny, wykazywać zainteresowanie otoczeniem, pracą i swoją własną przyszłością. Poza psychozami trójfluoroperazyna ma mieć pewne działanie lecznicze w nerwicowych stanach lękowych i natręctwach. [patrz też: kosmetyki naturalne, oczyszczanie organizmu, Depilacja laserowa ]

Comments Off