Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Przepisy o zawodzie lekarskim

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepisy o zawodzie lekarskim w szeregu krajów europejskich mówią wyraźnie, że lekarz wezwany w charakterze świadka na okoliczność związaną z leczeniem pacjenta ma prawo i powinien odmówić składania zeznań. Jeżeli zaś godzi się na składanie zeznań ze względu na dobro chorego, to ma prawo . zataić to, co uzna za stosowne. Zgodzić się na składanie zeznań może zresztą tylko za zezwoleniem chorego lub jego prawnego opiekuna. Ujawnienie dokumentacji lekarskiej jest czymś więcej niż składanie zeznań w charakterze świadka. Dla orzecznictwa sądowopsychiatrycznego wszelkie dokumenty lekarskie mają wielkie znaczenie i są konieczne. Biegli psychiatrzy jako przedstawiciele świata lekarskiego mają prawo i obowiązek w czasie wykonywania swych czynności zapoznać się z całością dokumentacji lekarskiej i w stosunku do nich przestaje obowiązywać tajemnica zawodowa. Dlatego też przestrzeganie zasad tajemnicy lekarskiej w niczym nie utrudnia pracy władz sądowych czy prokuratorskich, do ich dyspozycji bowiem, poprzez biegłych, stoją wszystkie dane lekarskie, jakie konieczne są dla wydania orzeczenia sądowopsychiatrycznego. Jeżeli sąd lub prokuratura żąda z przychodni czy szpitala oryginału historii choroby, to przecież tylko         w tym celu, żeby wręczyć ten dokument biegłemu do wykorzystania. Zasadniczo więc dokument ten nie jest potrzebny władzy prawniczej bezpośrednio, można zatem zrezygnować z żądania tego dokumentu i nie narażać niepotrzebnie lekarza (tak samo jak i wzywanie lekarza           w charakterze świadka) na uchybienie tajemnicy zawodowej. Szpitale ani przychodnie nie mówią nic o tajemnicy lekarskiej, jeżeli o wgląd         w historię choroby prosi biegły lekarz. Wynika więc z tego, że władze sądowe, ani też prokuratorskie nie powinny żądać historii choroby dla biegłych psychiatrów, gdyż ci ostatni uczynią to sami. W opiniach i orzeczeniach sądowych biegli powinni podawać tylko te dane O badanym, które potrzebne są dla uzasadnienia rozpoznania i stopnia poczytalności. Dotyczy to wszelkich orzeczeń lekarskich. [więcej w: , odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Przepisy o zawodzie lekarskim

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Budową chemiczną lek przypomina prochloroperazynę wzbogaconą o łańcuch sulfonamidowy. Związek ten zbadali Delay, Deniker oraz Coirault wysuwając hipotezę, że działanie jego ma cechy wstrząsu chemicznego bez naruszenia świadomości (chimiochoc). Lek podawano na podobieństwo wstrząsów elektrycznych, a więc .na przykład przez 5 dni i przerywano leczenie aż do ustąpienia objawów ruchowych, albo też stosowano leczenie po 2 dni z przerwami 2- 3-dniowymi. Objawy szoku chemicznego są dobrze znane, nie będziemy się więc tutaj nimi zajmować. Proponowane wstrząsy chemiczne nie dały zresztą oczekiwanych wyników i należą już dzisiaj do przeszłości. Dzięki nim jednak można było przebadać objawy zatrucia lekiem. Tioperazyna w odróżnieniu od chloropromazyny obniża w nikłym stopniu ciśnienie , ciepłotę ciała, nie mą własności antyhistaminowych , natomiast działa przeciwwymiotnie 40 razy silniej niż prochloroperazyna, Lek obudził duże zaintereowanie ze względu na małą toksyczność, o ile nie doprowadzi się do przedawkowania. Dowiedziono skuteczności leku w usuwaniu ostrych psychoz schizofrenicznych oraz parafrenii i paranoi. Zaletą leku zdaje się być bezzwłoczność działania własność, cenna w zwalczaniu ostrych stanów podniecenia maniakalnego i innych. Ponadto tioperazyna ma niewątpliwe własności przeciwlękowe i przeciwdepresyjne, chociaż niektórzy autorzy przestrzegają przed stosowaniem leku w tych stanach ze względu na możliwość ich pogłębienia w czasie leczenia. Lek nie ma zasadniczo własności sedatywnych. Czasami wywołuje senność za dnia i bezsenność w nocy. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, odżywka do rzęs, olejek do włosów ]

Comments Off