Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Idee nadwartościowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy życie psychiczne ulegnie zupełnemu rozprzężeniu, chory nie sili się na znalezienie dowodów, tylko po prostu wypowiada absurdalne twierdzenia, ma wspaniały głos, niczym Caruso (gdy w rzeczywistości jest zachrypnięty), jest nieśmiertelny, stolec jego jest ambrozją, a mocz nektarem itd. Urojenia wielkościowe takiego niepohamowanego typu noszą nazwę urojeń ekspansywnych. Mogą one promieniować i na otoczenie chorego w tym znaczeniu, że chory osoby otaczające, członków rodziny i kolegów zawodowych mianuje wysokimi dygnitarzami, obdarowując ich bez miary i widząc w nich osoby ponadludzkiego rzędu. Pierwiastków wielkościowych można się zresztą dopatrzyć w szeregu innych urojeń, np. urojenia prześladowcze przeważnie wiążą się i przekonaniem o własnej wyższości, potędze, piękności, bogactwie, powodzeniu w miłości. Prześladowania stają się wówczas zrozumiałe, gdyż wrogowie działają z zawiści, z zazdrości, z chciwości, z żądzy. Nawet w urojeniach grzeszności i poniżenia dojrzeć można rysy wielkościowe chory, który widzi w sobie samo zło, uważa siebie za diabła, więcej, za Lucyera, za źródło wszelkiego zła na świecie, za króla piekieł. Pewien schizofrenik hitlerowiec twierdził, iż w nocy po kryjomu odciąga mu się nasienie, aby plemnikami jego zapładniać sztucznie kobiety niższych ras dla uszlachetnienia ich potomstwa. Podobne w strukturze do urojeń, są jednakże jakościowo czymś innym, gdyż nie są zjawiskami chorobliwymi. Są to silnie i w sposób długotrwały uczuciowo naładowane idee, zrośnięte z osobowością i pochłaniające ją. Ludzi owładniętych tak całkowicie jedną ideą nazywamy fanatykami, a tę cechę osobowości nazywamy fanatyzmem idee nadwartościowe. nawet jeżeli są z punktu widzenia obiektywnego niedorzeczne, nie są urojeniami, chociaż mogą, ale nie muszą, być sądami błędnymi. Urojenia są bowiem objawem chorobowym, podczas gdy idee nadwartościowe są wyrazem prawidłowej, aczkolwiek przeważ- nie psychopatycznej osobowości. Urojenia są bezwzględnie oporne na perswazje, podczas gdy idee nadwartościowe mogą ustąpić lub ulec trwalej korekturze; jeśli osobnika podda się szczególnie intensywnym oddziaływaniom środowiska. Podobieństwo ich leży w ogromnej mocy przekonania, która towarzyszy zarówno urojeniom, jak i ideom nadwartościowym. Mówimy o idei nadwartościcwej, jeśli ktoś w ciągu wielu lat, nawet cale życie służy z całym oddaniem, poświęceniem, samozaparciem i fanatyzmem jakiejś idei. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie ścieków, odżywki do rzęs, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Idee nadwartościowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przestępstwa seksualne, szczególnie związane z pedofilią i homoseksualizmem, stały się zagadnieniem społecznym w niektórych krajach Europy zachodniej (NRF, kraje skandynawskie). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w niektórych krajach czyny homoseksualne między mężczyznami stanowią dotąd jeszcze przestępstwo z kodeksu karnego (np. w Niemczech). Langeludeke (1963) przebadał grupę przestępców seksualnych poddanych zabiegowi wytrzebienia ze względów lekarskoprewencyjnych i stwierdził, że tzw. recydywa u wytrzebionych stanowi minimalny procent w stosunku do przestępców seksualnych nie poddanych takim zabiegom. Z piśmiennictwa z tego zakresu innych autorów wynika,          że wytrzebienie w większości przypadków osłabia popęd płciowy na tyle, że ma to istotne znaczenie w profilaktyce przestępstw seksualnych. Prawnie zagadnienie to jest. różnie regulowane przepisami w większości krajów sam przestępca decyduje o poddaniu się zabiegowi wytrzebienia, a do takiej decyzji zmuszony jest zwykle warunkami psychologicznymi stawia mu się do wyboru pobyt w więzieniu lub wyjście na wolność- pod warunkiem poddania się wytrzebieniu. Jednorazowe badanie stanu psychicznego podejrzanego, oskarżonego, świadka, czy też pokrzywdzonego, przeprowadza się na zlecenie sądu lub prokuratury w więzieniu, w sądzie, w przychodni lub w szpitalu. Dla zapewnienia bezpośredniego; możliwie szczerego kontaktu z badanym, wskazane jest, by badanie takie przeprowadzali biegli bez udziału przedstawiciela sądu, prokuratury czy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Podstawą wydania obiektywnej opinii jest właściwa ocena stanu psychicznego badanego, oparta w dużej mierze na obserwacji jego zachowania się reakcji uczuciowych, wypowiedzi itd. Przy obecności innych osób badany bywa nieufny” o wielu sprawach z przeszłości, często bardzo ważnych dla rozpoznania, nie chce mówić, wiele szczegółów zataja. Badanie psychiatryczne w takich warunkach jest wybitnie utrudnione. [więcej w:  rozstanie, odżywki do rzęs, magnez i witamina b6 ]

Comments Off