Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Stosowanie metyloprazmyny wśród leków

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo cenna wśród omawianej grupy leków jest metyloprazmyna. Synonimy: Theralene, Alimemazine, Trimeprazine, Temaril, Panectyl, Vallergan, Repeltin. Farmakologicznie metylopromazyna ma wpływ na centralny ,układ nerwowy, gdzie uwidacznia się jej działanie neuroplegiczne, ogólnie uspokajające, regulujące napięcie mięśniowe i przeciwwymiotne. Na układ neurowegetatywny lek ma wpływ              w sensie, umiarkowanego działania adrenolitycznego i silnego działania wagolitycznego. Poza tym wykazuje działanie antagonistyczne             w stosunku do histaminy i serotoniny i ma bardzo nieznaczny wpływ na układ sercowonaczyniowy. Metylopromazyna nie daje nagłych hipotensji, ani znacznej tachykardii. Spadek ciśnienia, O ile występuje, jest bardzo niewielki. Wskazania kliniczne dla metylopromazyny       są bardzo rozległe i różnorodne. Stosuje się ją w stanach pobudzenia o różnej etiologii i w stanach maniakalnych. Już przy dawce 200 mg  dobę obserwuje się wyraźną poprawę. Z psychoz schizofrenicznych szczególnie podatna na wpływ metylopromazyny jest schizofrenia paranoidalna, ale dobre wyniki uzyskuje się, także w zespołach hebefrenicznokatatonicznych i czystych katatonicznych. Szereg autorów wskazuje na działanie antydepresyjne leku, ze szczególnym wpływem przeciwlękowym i na korzystne działanie przy wspólnym podawaniu leku z imipraminą. Dalej dodatnie efekty osiąga się przy stosowaniu leku w nerwicach natręctw i w fobiach. Duża kuracja mety.lopromazyną może być. przeprowadzana tylko w warunkach szpitala zamkniętego. Leczenie rozpoczyna się od dawek 75 do 200 mg na dobę w 3 albo 4 porcjach i stopniowo zwiększa do maksymalnej dawki 600 mg na dobę. Najdogodniejsze “jest podawanie leku per os w formie roztworu, który jest bardzo dobrze znoszony i przyswajany przez chorych. Niektórzy autorzy polecają rozpoczynanie kuracji podawaniem parenteralnym dożylnie albo domięśniowo. Z naszych doświadczeń klinicznych należy przestrzec przed zbyt długotrwałym podawaniem leku domięśniowo ze względu na powstawanie bolesnych nacieków. Domięśniowe podawanie leku nie powinno trwać dłużej niż dwie doby.   Okres kuracji nie jest ściśle ustalony i trwa zwykle najkrócej od 15 dni do kilku miesięcy. Lek można stosować ambulatoryjnie, nie przekraczając jednak dawki 250 mg na dobę. [patrz też: gabinet ginekologiczny, olej kokosowy, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Stosowanie metyloprazmyny wśród leków

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii może podobnie jak imipramina przeistoczyć depresję w manię, dobre natomiast wyniki daje                w depresjach na podłożu organicznym. Na ogół lek zdaje się być mniej toksyczny niż imipramina, co dotyczy zwłaszcza hipotonii ortostatycznej.   U niektórych chorych wywołuje nudności i uderzenia gorąca do głowy. Czasem powoduje występowanie przejściowych rumieni skórnych              i swędzenia skóry. Leczenie rozpoczyna się od wstrzykiwań domięśniowych stopniowo 25-100 mg 3 razy dziennie w ciągu 46 dni, po czym przechodzi się na dawki doustne, które utrzymuje się do 300 mg dziennie, od 2 tyg. do 2 mies. Efekt leczniczy pojawia się szybciej niż przyimipraminie, gdyż nawet po 2 dobach, chociaż nie zawsze. Zauważono, że im wcześniej następuje poprawa, tym korzystniej przedstawia się rokowanie. Dezipraminę wolno podawać jednocześnie z innymi neuroleptykami, jak również stosować równocześnie z sejsmoterapią,               nie wolno natomiast kombinować jej z inhibitorami MAO. Godny uwagi jest lek przeciwdepresyjny trójmeprimina. Synonimy: Trimeprimine, Surmontil i Stangyl. Lek ten powstał przez sprzężenie jądra iminodwubenzylowego z łańcuchem bocznym dwumetyloaminopropylowym metotrójmeprazyny. Dzięki temu trójmeprimina ma własności przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, a równocześnie zwalcza zahamowanie psychoruchowe i bezsenność. Istotne znaczenie zdaje się mieć fakt, że zwalczając depresję w postaciach naprzemiennych cyklofrenii,                 nie wywołuje tak wybitnej inwersji maniakalnej. Skuteczność leku w depresjach endogennych jest duża przy stosunkowo nieznacznej toksyczności. Średnie dawkowanie dobowe wynosi 200- 300 mg, a w razie potrzeby można je zwiększać do 400 mg. Zaleca się ostrożność           w stosowaniu leku zwłaszcza przy wstrzykiwaniach w przypadkach miażdżycy, nadciśnienia i ciężkiego alkoholizmu. W rzadkich przypadkach zapaści ortostatycznej wskazana jest raczej noradrenalina niż adrenalina. Lek można stosować jednocześnie z sejsmoterapią i środkami przeciwpadaczkowymi. Trójmeprimina znajduje się w. sprzedaży w postaci tabletek po 25 mg i 2-mililitrowych ampułek po 25 mg do wstrzykiwań domięśniowych. [podobne:  olej kokosowy, olejek cbd, masło shea ]

Comments Off