Posts Tagged ‘olejek cbd’

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii dochodzi do zmiany depresji w manię

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii może podobnie jak imipramina przeistoczyć depresję w manię, dobre natomiast wyniki daje                w depresjach na podłożu organicznym. Na ogół lek zdaje się być mniej toksyczny niż imipramina, co dotyczy zwłaszcza hipotonii ortostatycznej.   U niektórych chorych wywołuje nudności i uderzenia gorąca do głowy. Czasem powoduje występowanie przejściowych rumieni skórnych              i swędzenia skóry. Leczenie rozpoczyna się od wstrzykiwań domięśniowych stopniowo 25-100 mg 3 razy dziennie w ciągu 46 dni, po czym przechodzi się na dawki doustne, które utrzymuje się do 300 mg dziennie, od 2 tyg. do 2 mies. Efekt leczniczy pojawia się szybciej niż przyimipraminie, gdyż nawet po 2 dobach, chociaż nie zawsze. Zauważono, że im wcześniej następuje poprawa, tym korzystniej przedstawia się rokowanie. Dezipraminę wolno podawać jednocześnie z innymi neuroleptykami, jak również stosować równocześnie z sejsmoterapią,               nie wolno natomiast kombinować jej z inhibitorami MAO. Godny uwagi jest lek przeciwdepresyjny trójmeprimina. Synonimy: Trimeprimine, Surmontil i Stangyl. Lek ten powstał przez sprzężenie jądra iminodwubenzylowego z łańcuchem bocznym dwumetyloaminopropylowym metotrójmeprazyny. Dzięki temu trójmeprimina ma własności przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, a równocześnie zwalcza zahamowanie psychoruchowe i bezsenność. Istotne znaczenie zdaje się mieć fakt, że zwalczając depresję w postaciach naprzemiennych cyklofrenii,                 nie wywołuje tak wybitnej inwersji maniakalnej. Skuteczność leku w depresjach endogennych jest duża przy stosunkowo nieznacznej toksyczności. Średnie dawkowanie dobowe wynosi 200- 300 mg, a w razie potrzeby można je zwiększać do 400 mg. Zaleca się ostrożność           w stosowaniu leku zwłaszcza przy wstrzykiwaniach w przypadkach miażdżycy, nadciśnienia i ciężkiego alkoholizmu. W rzadkich przypadkach zapaści ortostatycznej wskazana jest raczej noradrenalina niż adrenalina. Lek można stosować jednocześnie z sejsmoterapią i środkami przeciwpadaczkowymi. Trójmeprimina znajduje się w. sprzedaży w postaci tabletek po 25 mg i 2-mililitrowych ampułek po 25 mg do wstrzykiwań domięśniowych. [podobne:  olej kokosowy, olejek cbd, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii dochodzi do zmiany depresji w manię

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do pochodnych dwubenzoazepinowych o działaniu podobnym do imipraminy ale znacznie szybszym i o minimalnej toksyczności należy nowy lek dwubenoazepina produkowany jako: Dibenzepin i Noveril. Wyższość dwubenzoazepiny nad imipraminą ma polegać                         na skuteczności w postaciach depresji związanej ze schizofrenią. Poza tym lek nie ma mieć właściwości przeprowadzania depresji                    w maniępostaciach naprzemiennych cyklofrenii. Z objawów ubocznych, poza lekkim drżeniem kończyn przy dużych dawkach powyżej 300 mg dziennie, nie obserwuje się żadnych innych. Dawkowanie wynosi 160-300 mg na dobę. Efekty lecznicze uzyskuje się podobno nawet       po 24 godz. Lek produkowany jest w tabletkach po 40 i 80 mg i ampułkach po 20 i 40 mg. Nie posiadamy własnych doświadczeń z tym lekiem. Niewiele jeszcze także wiadomo o jednym z najnowszych leków. Swoje działanie przeciwdepresyjne zawdzięcza insidon podobnemu    do imipraminy jądru iminostilbenowemu, przy czym w łańcuchu bocznym dorlano podobny do perfenazyny składnik piperazynowy. Dzięki    tej kombinacji lek ma działanie przeciwdepresyjne nie ustępujące imipraminie i działanie neuroleptyczne. Szczególnie dobrze działa               w przypadkach depresji z lękiem i niepokojem. Nadaje się także do zwalczania depresji przebiegającej z zahamowaniem. Lek jest bardzo dobrze znoszony przez chorych i pod tym względem przewyższa nawet imipraminę. Zapobiega bezsenności. Ze względu na łagodne działanie nadaje się dobrze do praktyki przychodnianej. Dawkowanie wynosi 150-200 mg na dobę, przy czym leczenie trzeba prowadzić około miesiąca, a nawet dłużej. Efekt leczniczy widuje się , zazwyczaj po tygodniu. Jeżeli nie ma poprawy do 2-3 tygodni, należy przejść na inny lek przeciwdepresyjny. Pojawienie się objawów ubocznych podobnych zresztą do występujących przy leczeniu imipraminą nie jest wskazaniem do obniżenia dawki. Lek znajduje się w sprzedaży w drażetkach po 50 mg. Jednym z nowszych leków przeciwdepresyjnych jest spokrewniona z imipraminą pochodna dwubenzocykloheptadienowa amitryptylina. Synonimy: Saroten, Laroxyl, Horizon, Tryptanol, Elavil , Tryptizol          i czeski Prothiaden. Lek ma działanie uspokajające, przeciwkonuwulsyjne, antyadrenergiczne, antycholinergiczne i wzmagające działanie barbituranów. Wpływa korzystnie na nastrój przygnębiony, lękowy i dysforyczny. W stosunku do objawów lęku, niepokoju wewnętrznego       i bezsenności działanie amitryptyliny jest znacznie silniejsze niż imipraminy. Uspokojenie chorego i cofanie się zespołu depresyjnego widzi się często już po dwóch dobach, a najpóźniej do tygodnia. [więcej w: olejek cbd, Kabiny Sanitarne, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries