Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Zaburzenia czynności myślowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia te odgrywają w psychiatrii naczelną rolę, one to bowiem właściwie rozstrzygają o rozpoznaniu choroby umysłowej w ścisłym znaczeniu. Czynności myślowe (umysł, intelekt, rozum, rozsądek) zapewniły człowiekowi panowanie nad przyrodą, toteż gdy one ulegają upośledzeniu, człowiek traci bardzo istotną część swojego człowieczeństwa. Nie wszystkie choroby psychiczne są chorobami umysłowymi.         Są choroby psychiczne, które nie upośledzają umysłu, czyli czynności myślowych, np. psychonerwice. Zakres pojęcia choroby psychiczne jest więc znacznie obszerniejszy niż pojęcia choroby umysłowe. Nie powinno się więc tych mian używać jako synonimów. Czynności myślowe mogą ulegać schorzeniu pierwotnie jako takie albo też mogą ulegać upośledzeniu wtórnie. W depresji np. zachodzi zasadniczo schorzenie życia uczuciowego, niemniej jednak ulegają wtórnie upośledzeniu i czynności myślowe, pojawiają się np. urojenia grzeszności i winy, które stanowią wypaczenie czynności sądzenia. Zaburzenia czynności myślowych bywają różnorakie i rozmaicie się je klasyfikuje. Podany poniżej podział ma  na uwadze tylko praktyczną łatwość orientacji. Nie należy ich mieszać z omyłkami, chociaż i tu i tam chodzi o błędne sądy. Bleuler widzi fizjologiczną analogię raczej z wiarą niż z omyłką. Co prawda, zdarzają się urojenia, które nawet znający się na rzeczy z trudnością może odróżnić od pomyłek. Jednakże urojenie w swej istocie jest czymś zupełnie innym niż omyłka, jest bowiem nie znaną w warunkach fizjologicznych, patologiczną jakością. Omyłka pochodzi albo z zewnętrznych przyczyn (np. ktoś mnie źle poinformował), albo stąd, że chwilowo zawiodły mnie czynności rozsądku (np. spóźniłem się na pociąg, gdyż nie przyszło mi na myśl, że zmieniono rozkład jazdy). Urojenia natomiast tkwią bardzo głęboko nie tylko w życiu uczuciowym człowieka, ale i w całej jego psychice. [hasła pokrewne:  olejek arganowy, olejek do włosów, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Zaburzenia czynności myślowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W obłędzie zazdrości alkoholowej, gdzie wzmożone libido kojarzy się z opóźnionym wytryskiem nasienia, przedłużający się niepomiernie stosunek płciowy może być przyczyną zniecierpliwienia kobiety.  W przypadkach chorobliwych fizjologiczne przejawy czynności ustroju wydają się podejrzane lub stanowią podstawę do rozpoznania u siebie ciężkiej choroby, gruźlicy, raka, choroby wenerycznej, wścieklizny, porażenia postępującego itd. Jakieś błahe cierpienie wywołuje w wyobraźni chorego przekonanie 0 bardzo ciężkim zachorowaniu. Na dnie tych urojeń mogą leżeć nie tylko obawy, czasem właśnie ukryte pragnienia . Niejednokrotnie się zdarza, że chirurdzy podejmują ciężkie zabiegi operacyjne, oparte na błędzie rozpoznawczym wynikającym ze zbyt mało uwzględnianej diagnostyki psychiatrycznej. Urojenia choroby mogą mieć charakter uogólniony, zmienny, zależny w dużym stopniu od sugestii. Tak wyglądają przeważnie skargi hipochondryczne histeryczne. Kiedy indziej urojenia te systematyzują się, nabierając dla chorego cech trwałego, stopniowo rozwijającego się, nieuleczalnego cierpienia. Czasem chodzi         o lęk przed nabawieniem się pewnej choroby (nosophobia), np. gruźlicy (phthiseophobia), kiły (syphilidophobia) itd., czasem jednakże chodzi 10 przekonanie, że choroba ta już toczy ustrój. W mianownictwie oznaczono to tym samym określeniem “fobia”. Między tymi dwiema postaciami hipochondrii w rzeczywistości może być dużo przejść. [hasła pokrewne:  olejek do włosów, Prywatne przedszkole Kraków, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries