olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Wywiady i streszczenie stanu psychicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wywiady i streszczenie stanu psychicznego lub sprawozdanie z zachowania się badanego w czasie obserwacji szpitalnej powinny być obszerne i możliwie przedmiotowo opisane. Unikać należy używania niezrozumiałych dla prawnika określeń psychiatrycznych. Wszelkie zjawiska psychopatologiczne należy przedstawić tak, by nie budziły wątpliwości. Po tym opisie następuje dopiero streszczenie stanu psychicznego, które zawiera opis psychiatryczny z nazwaniem po- szczególnych objawów psychopatologicznych mianami psychiatrycznymi. Jeżeli podczas obserwacji szpitalnej przeprowadzono jakiekolwiek leczenie, należy podać jego przebieg oraz wyniki i końcowy start psychiczny .Ma to znaczenie przy orzekaniu o stosowaniu środków zabezpieczających. Po prze- prowadzonej obserwacji szpitalnej podaje się wyniki wszystkich wykonanych badań dodatkowych. Następują teraz wnioski. Cała poprzednia część orzeczenia zawierała streszczenie wszystkich tych danych, na które powołują się biegli przy uzasadnieniu swej opinii końcowej. Wnioski zaś stanowią zwięzłe podsumowanie zebranego materiału z uzasadnieniem rozpoznania klinicznego, z wyjaśnieniem rodzaju zaburzeń psychicznych, ich uleczalności lub przewlekłości. Dla prawników jest to najważniej sza część orzeczenia i dlatego powinna być jasno i ściśle ujęta tak, by nie budziła wątpliwości. Należy uzasadnić rozpoznanie i poddać ocenie wszystkie dotychczas wystawiane świadectwa lekarskie i opinie sądowopsychiatryczne dotyczące badanego oraz wskazać na rozbieżności i zgodności tych dokumentów lekarskich między sobą. Z wniosków powinna także wynikać część opinii właściwej, dotycząca możliwego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego w razie zostawienia badanego na wolności, jeżeli orzeka się warunki art. 17 lub 18 k. k. Jeżeli badanie i obserwacja wykazały nieobecność objawów patologicznych lub mimo ich obecności biegli nie orzekają warunków art. 17 lub 18 k. k., stwierdzenie takie wymaga uzasadnienia z podaniem argumentów, na podstawie których do takich wniosków biegli doszli. Opinia końcowa (w wypadku wydawania opinii po jednorazowym badaniu ambulatoryjnym mieści się ona we wnioskach) zawiera tylko formuły prawnicze jako formalną odpowiedź na pytania władzy zlecającej ekspertyzę: Używa się tylko określeń, które wprowadza kodeks karny. Stopień poczytalności wyraża się słowami przepisów artykułów 17 lub 18 k. k., a w przypadkach zachowanej poczytalności podaje się, że warunki tych artykułów nie zachodzą, gdyż oskarżony miał w stosunku do zarzucanego mu przestępstwa zachowaną lub ograniczoną, lecz nie w stopniu znacznym, zdolność rozpozna- wania znaczenia czynu i kierowania postępowaniem. Druga część opinii końcowej zawiera wnioski w sprawie . stosowania środków zabezpieczających. [patrz też:  olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Wywiady i streszczenie stanu psychicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z drugiej grupy pochodnych fenotiazynowych, a mianowicie pochodnych piperydynowych, na szczególną uwagę zasługuje trioridazyna. Synonimy: Melleril i Thioridazin. Działanie tioridazyny jest podobne do działania chloropromazyny, lecz nie daje zaburzeń pozapiramidowych i jest lepiej znoszona dzięki temu, że nie prowadzi, do uczuleń alergicznych, zaburzeń czynnościowych wątroby                    i żółtaczki. Podmiotowa reakcja chorych na lek jest przyjemniejsza: nie ma apatii i senności, nie zmniejsza się chęć do pracy, chorzy są bardziej dostępni psychoterapii. Podnieść należy dość duże właściwości przeciwdepresyjne tioridazyny. Poza tym lek bywa skuteczny w natręctwach myślowych . Warto może także zwrócić uwagę na wybitnie korzystne działanie leku w różnego rodzaju schorzeniach dermatologicznych, między innymi w łuszczycy, świądach różnego pochodzenia i wypryskach. Postacie leku to drażetki po 25 i 100 mg,            a ponadto d leczenia przychodnianego są tzw. Melleretki po 10 mg. Stosowane dawki wynoszą średnio 200-600 mg na dobę, można jednak  w uporczywych przypadkach dojść do 1000 mg na dobę. U dzieci dawki są odpowiednio mniejsze. Lek ma trwałą pozycję w lecznictwe psychiatrycznym,    a dostępne na jego temat piśmiennictwo jest olbrzymie. Do tej samej grupy zaliczamy mepazynę. Przy stosowaniu mepazyny nie występują objawy uboczne natury alergicznej ani krążeniowej. Przy uczuleniu na inne leki można prowadzić leczenie dalej mepazyną. Małych dawek używa się w praktyce  do celów ataraktycznych. W leczeniu klinicznym psychoz już pierwsze: dawki wywołują uspokojenie chorego, który stopniowo obojętnieje wobec psychotycznych treści, poprawia swą łączność z otoczeniem i staje się bardziej dostępny psychoterapii. Lek wyrabiany jest w tabletkach po 50 mg, drażetkach po 12,5, 25 i 50 mg, w ampułkach po 50 mg, a także w czopkach po 50 i 100 mg. W leczeniu psychoz stosuje się dawki średnio do 300 mg dziennie, w cięższych przypadkach nawet do 600 mg dziennie przez okres 5-6 tyg. Dawkę obniża się, gdy tylko objawy psychotyczne zaczynają słabnąć. Przy dużych dawkach mepazyny występuje czasem delirium, po którym widuje się nagłe ustąpienie psychozy. Dawki podtrzymujące wynoszą 100-150 mg na dobę. Nowy lek neuroplegiczny properycjazyna znany jako Propericiazine lub N euleptil, ma mieć poza działaniem antypsychotycznym pewne znaczenie        w zaburzeniach charakteru, gdzie wywiera podobno wpływ resocjalizujący: We Francji określa się go jako medicatio sociabilitatis. Średnie dawkowanie leku w. warunkach klinicznych wynosi 30-50 mg dziennie. Zwykle nie przekracza się dawki 90 mg na dobę. W warunkach ambulatoryjnych dawki wynoszą 15-25 mg. Properycjazyna produkowana jest jako ampułki po 10 mg, tabletki po 1 mg i krople                         (1 kropla = 1 mg). [patrz też:  olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries