Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Urojenia hipochondryczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nierzadko urojenia hipochondryczne biorą początek od niebacznie wypowiedzianego przez lekarza rozpoznania, są więc jatrogenne. Tak się rzecz ma czę- stokroć w stanach neurastenicznohipochondrycznych, gdzie pod wpływem niepotrzebnego zaprzątania się chorych zagadnieniami lekarskimi, do których zrozumienia nie dorośli, powstają w ich wyobraźni przesadne wyobrażenia o grożącym im lada chwila udarze mózgowym, chorobie psychicznej, zawale mięśnia sercowego i innych strasznych nieszczęściach. Urojenia hipochondryczne wikłają bardzo często inne cierpienia, wzbogacając obraz kliniczny o nowe objawy lub potęgując pewne objawy (aggravatio). Zdarza się też, że zasadnicza choroba ulęgnie wyleczeniu, chory jednakże nadal czuje w sobie jej pozostałości lub skutki, nie wierząc zapewnieniom lekarzy,    że jest wyleczony. Skargi takie mogą urastać z biegiem czasu do rozmiarów ciężkich urojeń. Urojenia hipochondryczne w niektórych psychozach kłócą się w tak wyraźny sposób z rzeczywistością, że nawet laicy z łatwością stwierdzają ich chorobliwy charakter. Na przykład stara kobieta twierdzi, że już od dwóch lat jest w ciąży, chory czuje w swoim brzuchu jaszczura z pazurami albo skarży się, że całe jego ciało gnije, rozpada się, cuchnie itd. Urojenia grzeszności i winy należą głównie do obrazu klinicznego melancholii. Chory wie, że ciężko zgrzeszył, że z jego winy rodzina musi zginąć, że on sam jest nic nie wart, godzien kary, potępienia i pogardy. Mówi o sobie, jakby był człowiekiem nieuczciwym, przeniewiercą, infamisem, zwyrodnialcem, przypisuje sobie grzechy płciowe, zdrady, nadużycia pieniężne   i służbowe. Chorzy religijni uważają się za nieuchronnie potępionych. Ponieważ urojeniom tego typu towarzyszą niemal zawsze pragnienia śmierci z zamiarami samobójczymi, zdarza się, że zjawiska te urastają do rozmiarów urojeń samooskarżających. Chorzy tacy zwracają się  do władz sprawiedliwości oskarżając się o popełnienie najstraszliwszych zbrodni, przy czym spodziewają się uzyskać wyrok śmierci, aby w ten sposób popełnić samobójstwo. Kojarzące się czasem z urojeniami grzeszności urojenia prześladowcze różnią się zasadniczą cechą od urojeń prześladowczych pierwotnych: W tych ostatnich mianowicie chory czuje się pokrzywdzony, protestuje przeciw niesprawiedliwościom, boi się swoich domniemanych wrogów. Natomiast urojenia prześladowcze wypowiadane przez melancholików wiążą się z poczuciem winy, tak         że chorzy ci prześladowania uważają za sprawiedliwą karę, sami tej kary szukają, sami się na nią narażają bez lęku, nawet z radością, że spotka ich zasłużony los. [podobne:  uprawnienia sep, olejek kokosowy na włosy, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Urojenia hipochondryczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Idee nadwartości owe mogą być rozsądne, moralne, pożyteczne i słuszne, ale mogą też być niedorzeczne, złe, szkodliwe i przewrotne. Mogą one być treści religijnej, politycznej, filozoficznodoktrynalnej, zawodowej, prywatnej itd. Zaliczyć tu trzeba fanatyków religijnych, twórców sekt filozoficznoreligijnych i lekarskich, reformatorów politycznospołecznych, działaczy ideowych wynalazców, fanatycznych propagatorów doktryn naukowych, kolekcjonerów itd. Oczywiście nie wchodzą tu w grę oszuści, raczej często ofiary oszustów. Między ideą nadwartościową a natręctwem myślowym zachodzi ta różnica, że ideę nadwartościową wyznaje się jako coś słusznego i rozsądnego, podczas gdy natręctwo myślowe pojawia się przy przeświadczeniu o jego niedorzeczności i niesłuszności. Zachodzi też różnica między pseudohalucynacjami w zakresie słuchu, które są właściwie ugłośnieniem własnych myśli, odczuwanych jako narzucające się, jakby obce, a ideami nadwartościowymi, do których człowiek jest przywiązany i których urzeczywistnienia pragnie. Zachodzi także pewne podobieństwo między niektórymi postaciami paranoi a ideą nadwartościową o tyle, że na dnie obu tych spraw leży wiara, głębokie przekonanie o słuszności sprawy. Przykładem takiej paranoi jest obłęd pieniaczy, którego motywem przewodnim jest idea nadwartościowa pokrzywdzenia prawnego, przy czym przeświadczenie o słuszności swoich roszczeń zagłusza w człowieku wszelki głos rozsądku, także w dążeniu do osiągnięcia celu chory doprowadza się do ruiny. Przykład ten wskazuje na ;to, że w pewnych warunkach idea nadwartościowa może napęcznieć do rozmiarów psychozy i stać się urojeniem, a więc już wówczas jakością patologiczną.
Natręctwa  to myśli i wyobrażenia, które się choremu wbrew jego woli uporczywie narzucają, chociaż widzi ich niedorzeczność, nienormalność lub chorobliwość i myśli te odpiera. Tylko w stanach silnego podniecenia afektywnego może zatracić się poczucie choroby        i niesłuszności tych myśli, Przymusowości tych myśli towarzyszą z zasady natrętne stany uczuciowe, np. lęk, obrzydzenie, poczucie winy, popychające człowieka w jego podmiotowym uczuciu do zaprzątania się natrętnymi myślami lub czasem do pewnych działań zabezpieczających, narzucających się z taką samą przymusowością. [więcej w: tusz do rzęs, olejek kokosowy na włosy, ubranka                       dla niemowląt ]

Comments Off

« Previous Entries