Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Znaczenie trójfluoroprazmyny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Stanach Zjednoczonych cieszy się ogromnym powodzeniem trójfluoroprazmyna. Synonimy: Fluopromazine, Nivoman, Psyquil, Fluorofen, Adazine. Działanie trójfluoropromazyny i wskazania dla niej .są podobne jak chloroprornazyhy, ale dawkowanie jest znacznie niższe, do 300 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę. z piśmiennictwa wynika,   że trójfluoropromazyna nadaje się szczególnie do długotrwałego leczenia chroników. Jako objawy uboczne przy stosowaniu leku mogą występować nudności i wymioty, uczucie osłabienia        i spadek ciśnienia tętniczego. Objawy pozapiramidowe widuje się stosunkowo rzadko. Nawet przy bardzo długotrwałym podawaniu leku nie obserwowano jakichkolwiek objawów uszkodzenia narządów miąższowych ani zmian  w obrazie krwi. Zbliżone do chloropromazyny właściwości farmakodynamiczne ma metopromazyna. Synonimy: Mopazine i Tentone. Różnica we wzorze chemicznym dotyczy wyłącznie chloru, w miejsce którego metopromazyna ma grupę CH3. Wskazania dla stosowania leku są takie same jak przy chloropromazynie. Związek ma działanie wagolityczne, sympatykolityczne, sedatywne i przeciwwymiotne. Potęguje działanie środków znieczulających, hipnotycznych      i analgetycznych. Lek jest w tabletkach i ampułkach po 25 mg, czopkach po 25 i 100 mg oraz  w kroplach (1 kropla = 1 mg). Objawy uboczne polegają na niewielkim spadku ciśnienia i niezbyt silnie wyrażonych objawach parkinsonoidalnych. Popularna wśród powodzi pochodnych fenotiazyny jest acetyloprazmyna. Synonimy: Acepromazine, Plegicil, Notensil, Soprontin, Lizergan. Acetylopromazyna ma działanie adrenolityczne, antyhistaminowe, spazmolityczne, przeciwwymiotne, uspokajające i wzmagające działanie hipnotyczne barbituranów.          W porównaniu z chloropromazyną lek jest bardziej skuteczny w stanach pobudzenia maniakalnego. Dobre efekty uzyskuje się w defektach schizofrenicznych. Średnie dawkowanie wynosi 75-200 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 500 mg. Lek jest w postaci tabletek po 10     i 25 mg, ampułek domięśniowych po 10 i 25 mg i dożylnych po 25 mg oraz kropel (1 kropla = 0,1 mg): Wstrzykiwania.domięśniowe leku w przeciwieństwie do chloropromazyny nie powoduje bólu ani nacieków, lek nie uszkadza wątroby i nie daje objawów uczuleniowych. [podobne:  olejki do włosów, rehabilitacja, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Znaczenie trójfluoroprazmyny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W cięższych przypadkach przekracza się znacznie tę dawkę do maksymalnej 1000 mg na dobę. Dawki podtrzymujące są 30-200 mg na dobę. Chloroprotiksen znajduje się w sprzedaży w drażetkach po 5, 15 i 50 mg oraz w ampułkach po 30, 50 i 100 mg do podawania domięśniowego       i dożylnego. Chemicznie lek podobny jest do perfenazyny, od której różni się jądrem tiaksantenowym wprowadzonym w miejsce klasycznego jądra fenotiazynowego. W porównaniu z chloroprotiksenem ma działanie czterokrotnie silniejsze. Wskazania dla leku są podobne jak dla chloroprotiksenu z tym,   że skuteczność leku w stosunku do stanów maniakalnych jest znacznie mniejsza. Dawkowanie sordinolu wynosi        50-150 mg na dobę. Leczenie prowadzi się 2-5 mies. W ciągu pierwszego tygodnia leczenia obserwuje się przemijające zresztą objawy uboczne  w postaci wysuszania śluzówek, przyspieszenia tętna i niewielkiego spadku ciśnienia. Objawy parkinsonoidalne pojawiają się dopiero przy bardzo wysokich dawkach zwykle powyżej 500 mg na dobę. Występują one znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Absolutnym przeciwwskazaniem dla podawania sordinolu jest ostre zatrucie alkoholem i środkami nasennymi. Ostrożność trzeba zachować poza tym             w przypadkach z niewydolnością krążenia. Niektórzy autorzy zaliczają omówione pochodne tiaksantenowe do specyfików antydepresyjnych.         W klasyfikacji leków przeciwdepresyjnych Angsta stanowią one trzecią grupę, to znaczy grupę leków o jednoczesnym działaniu przeciw depresyjnym i uspokajającym. Na pierwszą grupę wg tej klasyfikacji składają się leki przeciwdepresyjne a zarazem pobudzające napęd. Należą  tu pochodne dwubenzoazepinowe i pochodne dwubenzocykloheptadinowe. Za Delayem i Denikerem przyjęło się powszechnie określanie leków tu przynależnych jako tymoleptyki lub tymoanaleptyki. Druga duża grupa leków przeciwdepresyjnych to środki hamujące monoaminooksydazę, tak zwane inhibitory MAO. Dziejowe znaczenie leków przeciwdepresyjnych leży w ich skuteczności w stosunku do endogennej postaci depresji, czyli w ich skuteczności syndromolitycznej. [patrz też: olejek kokosowy na włosy, Zdrowa żywność, olejki do włosów ]

Comments Off