Posts Tagged ‘protetyka’

Urojenia ponizenia, pomniejszenia, uposledzenia, zubozenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia poniżenia, pomniejszenia, upośledzenia, zubożenia, nicości stanowią grupę stojącą bardzo blisko powyżej scharak- teryzowanych urojeń grzeszności i winy, także hipochondrycznych. Chorzy uważają się za słabych, nic nie znaczących, małowartościowych, niezdolnych, tępych, pechowców, za pokrzywdzonych przez los i ludzi, okradanych lub zruj- nowanych materialnie; niezdolnych do zarobkowania na życie, wyjętych spod prawa, wykolejonych, wykończonych przez intrygi wrogów, niegodnych żeby żyć, żeby jeść, żeby oddychać. Pomniejszanie samego siebie może się posunąć tak daleko, że chory uważa siebie w ogóle za cywilnie lub dosłownie zmarłego, za nieistniejącego. W nie widywanych już dzisiaj ostatnich okresach otępienia po- rażennego – chorzy wypowiadali bez liku takie urojenia nicości i małości, uwa- żając swoje ciało za pomniejszone do rozmiarów naparstka lub w ogóle za zanikłe. Urojenia te rozciągały się w ciężkich przypadkach i na otoczenie: nie tylko chory sam stracił imię i przestał istnieć, także cała jego rodzina, cały świat, wszystko zapadło się w nicość (nihilismus). 7. Urojenia wielkościowe. Przez to określenie rozumie się nie tylko urojenia polegające na przeświadczeniu o swoim wysokim stanowisku, gdy chory twierdzi np. że jest królem, generałem, papieżem, milionerem, Napoleo- nem, bogiem. W zakres tego pojęcia wchodzą wszelkie urojenia związane z wy- wyższeniem człowieka ponad jego rzeczywiste położenie. Tu należą więc np. urojenia zdrowia u ludzi niewątpliwie chorych. Zwłaszcza w ciężkich psychozach organicznych, którym towarzyszy ogólny upadek sił, tak że chory wyniszczony nie ma siły poruszyć się, rzucają się w oczy jego twierdzenia uro- jeniowe, że czuje się naj zdrowszym z ludzi, siłaczem, znakomitym sportowcem, uwodzicielem na miarę Casanovy itd. [przypisy: , protetyka, catering dietetyczny, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Urojenia ponizenia, pomniejszenia, uposledzenia, zubozenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozpoznaniu różnicowym pamię- tać trzeba, że myśli natrętne różnią się od urojeń brakiem przekonania o ich słuszności i prawdziwości sądów, chociaż w silnym podnieceniu afektywnym za– sada ta może zawieść. Perswazja w stosunku do natręctw myślowych, chociaż choremu sprawia przyjemność, jest jednak daremna, gdyż pod jej wpływem myśli natrętne nie ustępują, chory bowiem sam jest przeważnie przekonany e ich bezpodstawności, choć w chwili, gdy jest pod ich wpływem, nie jest zdolny zwalczyć nurtującego go afektu. Idee nadwartości owe różnią się od nich głębo- kim poczuciem ich słuszności. Natręctwa myślowe pozostają w pewnym związku powinowactwa z fizjo- logicznymi przejawami psychiki archaicznej, mianowicie z myśleniem magicz- nym u dzieci i dorosłych. Ceremoniały ochronnę, które tworzą sobie chorzy z nerwicą natręctw, podobne są do zabobonnych czynności, za pomocą których człowiek pierwotny usiłuje oddalić od siebie niebezpieczeństwo, grożące mu ze strony nieprzychylnych bóstw uosobionych lub nie uosobionych. U dzieci szkolnych wytwarza się niejednokrotnie magiczny przymus wykony- wania pewnych działań ochronnych, od których zależeć ma powodzenie w szkole lub w innych okolicznościach. Nie wykonanie tych czynności prowadzi do zabo- bonnego niepokoju, wyczekiwania niepowodzenia i uległości ,natręctwom przy następnej sposobności. Konflikty wewnętrzne dzieci, zwłaszcza przy niepomyśl- nych oddziaływaniach środowiskowych, są niekiedy bardzo daleko posunięte. Czy zjawiska myślenia magicznego u dzieci, na których powstanie składają się- w wysokim. stopniu niekorzystne wpływy wychowawcze, stanowią podłoże dla przyszłej nerwicy natręctw, czy też jedne i drugie zjawiska są wyrazem wspól- nego podłoża psychopatycznego, tego dotąd nie rozstrzygnięto. [przypisy: , witamina b6, protetyka, korekcja wzroku ]

Comments Off